botanicus


botanicus 1.0

iemand die zich voor zijn beroep bezighoudt met het onderzoek naar en de beschrijving van planten; botanist; plantkundige

Semagram


Een botanicus…

is een wetenschapper; is een persoon

   Algemene voorbeelden


   Voor sommige wetenschappen is het niet zo erg als er oude boeken verloren gaan. "Oude medische tijdschriften kunnen bij wijze van spreken zo de papiermolen in", aldus Lut. Want in die snelle wetenschap gaat het vooral om de nieuwste vondst, het laatste artikel. Zo niet in de systematische plantkunde. Daarin zijn de oude naslagwerken juist erg belangrijk. Iedere botanicus bouwt verder op de systematiek van zijn voorgangers.

   NRC,

   Het nauwkeurig tekenen van (bloeiende) planten is voor botanici door de eeuwen heen van onmisbare waarde geweest bij het determineren van bekende en onbekende planten.

   http://www.hortus.leidenuniv.nl

   Botanicus Carolus Linnaeus is misschien wel de grootste Zweed aller tijden. Reden dus om zijn 300ste geboortedag uitbundig te vieren, in Zweden maar zeker ook in Nederland.

   http://www.trouw.nl/incoming/article1480871.ece,

   Combinatiemogelijkheden


   met adjectief ervoor


   • beroemde botanici
   • de beste botanici
   • de bekende botanicus
   • de vermaarde botanicus

   Beroemde botanici van die tijd zoals G. Cuvier, C. van der Vijver en De Candolle hebben deze tuin met een bezoek vereerd.

   http://www.br.fgov.be/

   Alle herbarium-vouchers worden naar Bogor gestuurd, waar ze van computernummers worden voorzien. Een aantal van 's werelds beste botanici voor Zuidoost Azië wordt door het ministerie van bosbouw uitgenodigd om in twee maanden tijd zo'n kwart tot een half miljoen vouchers te determineren.

   NRC,

   Hij vertelde dat er [...] een rare, hem onbekende boom stond. Ik ging kijken en determineerde hem als Cercidiphyllum japonicum (katzuraboom). Om zeker te zijn zond ik een takje naar mijn oude studievriend de bekende botanicus prof. V. Westhoff uit Nijmegen.

   NRC,

   Na de middelbare school in Weert studeerde hij biologie in Nijmegen, waar de vermaarde botanicus prof. V. Westhoff een van zijn leermeesters was.

   NRC,

   Woordfamilie


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   • amateurbotanicus
   • etnobotanicus
   • paleobotanicus
   • topbotanicus

   botanicus 2.0

   de plantkunde, het plantenrijk betreffend of behandelend; verband houdend met de plantkunde; botanisch
   Komt in de betekenis 'botanisch' uitsluitend voor in de verbinding hortus botanicus.

   Vaste verbindingen


   hortus botanicus


   1. plantentuin die zich meestal in de directe omgeving van een wetenschappelijk instituut bevindt en oorspronkelijk bedoeld was voor het bestuderen en beschrijven van planten en tegenwoordig toegankelijk is voor alle geïnteresseerden; botanische tuin; plantentuin; botanische tuin

    Synoniem: botanische tuin; plantentuin ((vooral) in België)

    Arthur wandelde graag met mij in de hortus botanicus.

    De necrologieschrijver: een obsessieve zoektocht, Porter Shreve,

    De hortus ontwikkelde zich van een hortus medicus tot een hortus botanicus.

    NRC,

    De tuinmannen die de hortus botanicus opruimen voor het voorjaar.

    De Standaard,