scrotumblessure


scrotumblessure 1.0

blessure aan het scrotum

Semagram


Een scrotumblessure…

is een blessure

   Algemene voorbeelden


   Bij een gebroken nagel mag de dokter helpen om de nagel te knippen. Hij mag ook helpen bij een scrotum blessure.

   http://www.ken.be/content/binary/judo_wedstrijdregels.pdf,

   Een vrije medische onderzoek is slechts toegestaan als, naar de mening van de scheidsrechters, de blessure door de tegenstander werd veroorzaakt. Gedurende dit onderzoek mag de arts de deelnemer vrij aanraken en vrij onderzoeken en mag: een bandage aanleggen indien dit noodzakelijk is; assisteren bij een scrotumblessure.

   http://www.judoverenigingnintai.nl/reglement.html#29,