bibliotheek


bibliotheek 1.0

openbare instelling waar men boeken en andere publicaties en informatiedragers kan raadplegen of lenen

Semagram


Een bibliotheek…

is een instelling

 • [Geluid] wordt gekenmerkt door een zo groot mogelijke stilte, vooral in de leeszaal
 • [Functie] dient voor het bewaren en ter beschikking van het publiek stellen van een collectie boeken en andere publicaties en informatiedragers
 • [Gebruiker] staat ter beschikking van het grote publiek of van een bijzondere groep van gebruikers; wordt gebruikt door mensen die een lidmaatschap, een lezerspasje of een abonnement bij de bibliotheek hebben of door mensen die deel uitmaken van de organiserende instelling van de bibliotheek
 • [Middel] beschikt over een magazijn of depot voor de opslag van boeken, waar die gerangschikt staan volgens een systeem van nummering; beschikt meestal over een leeszaal waar men de opgevraagde werken kan raadplegen; heeft een uitleenbalie waar men boeken kan aanvragen en ophalen; beschikt over een collectie publicaties die hetzij een zo ruim mogelijk spectrum beslaat, hetzij gespecialiseerd is in een of meerdere domeinen
 • [Gezag] wordt geleid door een bibliothecaris, een conservator of een directeur
 • [Organisatie en organisatiewijze] wordt vaak georganiseerd door de overheid of ontvangt subsidie van de overheid

Algemene voorbeelden


Hij was ook alleen tussen zijn collegae en de lezers in de bibliotheek waar hij werkte.

Na de siësta, Paul Koeck,

Zelf heeft hij wel eens schamper opgemerkt dat hij er weinig aan heeft in het kader van de een of andere overeenkomst in het Roemeens of Bulgaars te verschijnen waar zijn boeken dan ongelezen in een bibliotheek staan te schimmelen.

De bierkaai. Kladboek 2, Jeroen Brouwers,

De financiële mogelijkheden moeten worden onderzocht van het geheel gratis maken van de bibliotheek voor iedereen.

http://www.e-stem.nl/,

Combinatiemogelijkheden


als object bij een werkwoord


 • een bibliotheek bezoeken

Iedereen die maandag 14 februari een bibliotheek of boekwinkel bezoekt, krijgt een speciaal voor Salman Rushdie gemaakt gedicht van Lucebert, gedrukt op een ansichtkaart.

NRC,

met adjectief ervoor


 • de centrale bibliotheek
 • de provinciale bibliotheek
 • de stedelijke bibliotheek
 • de Koninklijke Bibliotheek
 • een medische bibliotheek
 • een nationale bibliotheek
 • een openbare bibliotheek
 • een plaatselijke bibliotheek
 • een speciale bibliotheek
 • een universitaire bibliotheek
 • een wetenschappelijke bibliotheek
 • een fysieke bibliotheek

Will had de vorige dag de wat ingetogen sfeer in de bar nog vergeleken met die van een openbare bibliotheek.

Na de siësta, Paul Koeck,

De bibliotheekmedewerker komt voor in de volgende bibliotheektypes: openbare bibliotheken, universiteitsbibliotheken, hogeschoolbibliotheken, overheidsbibliotheken, museumbibliotheken, de koninklijke bibliotheek en in sommige documentatiecentra in de non-profit.

http://www.vowb.be/documenten/BPbibliotheekmedewerker_def.pdf,

Toch staan de mensen van het directieniveau en zeker in speciale bibliotheken voor een dilemma op het vlak van kwalificatievereisten: neem ik iemand met een bibliotheekschoolopleiding zoals een initiatie of een graduaat of neem ik iemand met een universitaire opleiding en dus een specialisatie in een bepaald vakgebied.

http://www.vowb.be/documenten/BPbibliotheekmedewerker_def.pdf,

De fysieke bibliotheek. De vertrouwde bieb dichtbij, waar je binnen kunt lopen en om advies en informatie kunt vragen. Ook dat moet kunnen op een moment dat het de bezoeker het beste uitkomt.

http://www.bibliotheken-flevoland.nl/almhome.htm

De medische bibliotheek op Yale geeft prioriteit aan de begeleiding van studenten en instructie van stafleden.

http://www.rug.nl/rc/pictogram/2000-12/redactioneel.htm#qtop

Ten aanzien van de universitaire bibliotheken zijn in de WHW geen wettelijke verplichtingen meer opgenomen, omdat de universitaire besturen als eerste voor deze bibliotheken verantwoordelijk zijn en niet de overheid.

http://www.kb.nl/kb/resources/frameset_organisatie.html

De Koninklijke Bibliotheek. De missie luidt in het kort: de Koninklijke Bibliotheek, nationale bibliotheek van Nederland, geeft iedereen toegang tot kennis en cultuur van heden en verleden door hoogwaardige diensten te leveren voor onderzoek, studie en cultuurbeleving.

http://www.kb.nl/kb/resources/frameset_organisatie.html

CENL stemde in navolging van de Federation of European Publishers in met een gezamenlijke verklaring over de ontwikkeling en vaststelling van richtlijnen voor de vrijwillige deponering van elektronische publicaties bij nationale bibliotheken.

http://www.kb.nl/kb/resources/frameset_organisatie.html

Ze zit aan de keukentafel te wachten tot Jens terugkeert van zijn optreden in de stedelijke bibliotheek.

Vertezucht, Jef Aerts,

Jean-Claude heeft verschillende keren deelgenomen aan internationale congressen [...]. Het woord heeft hij er nooit gevoerd, wel heeft hij een paar bijdragen geschreven. Als de schrijver wat geduld heeft, kunnen zij die papers wel terugvinden. Anders moet hij ze zelf gaan opzoeken in de centrale bibliotheek van de Sorbonne.

De maquette: verslag, Jean Pierre Van Rossem,

Ik liep altijd de trappen van het oude postkantoor op en af en liet mijn hand over de leuningen glijden of ik zat in de grote leeszaal van de openbare bibliotheek en staarde naar de hoge plafonds, alsof het het plafond bij mij thuis was.

De necrologieschrijver: een obsessieve zoektocht, Porter Shreve,

Na lezing van het verhaal had hij nog een paar belangrijke gesprekken gevoerd, hij had het magazijn geïnspecteerd van de bibliotheek waarvan hij directeur was, een wetenschappelijke bibliotheek in Den Haag, en van vier tot vijf had hij zijn assistent, die ziek geworden was, vervangen als hoofd van de leeszaal.

De steen der wijzen, J.M.A. Biesheuvel,

Hij had de provinciale bibliotheek bezocht, op een winterse middag, en reisde per trein terug naar huis.

Opwaaiende zomerjurken, Oek de Jong,

Ze was ernaar op zoek gegaan in de plaatselijke bibliotheek, maar Voorlandts naam kwam daar niet in de kaartenbak voor, de bibliotheekjuffrouw had nog nooit van die naam gehoord en zelfs gevraagd wanneer, tussen welke jaartallen in de geschiedenis, de auteur Voorlandt had geleefd.

Winterlicht. Een vergeetboek, Jeroen Brouwers,

met adjectivisch voltooid deelwoord


 • een gespecialiseerde bibliotheek

Het Muziekcentrum beschikt over een gespecialiseerde bibliotheek met literatuur, naslagwerken en wetenschappelijke onderzoeken over alle muziekgenres en met als bijzonder aandachtspunt de muziek uit Vlaanderen.

http://www.muziekcentrum.be/

in voorzetselgroep


 • bij de bibliotheek lenen
 • bij de bibliotheek reserveren

Een fret schaf je niet zomaar aan, allereerst leen je een paar boeken bij de bibliotheek. Je leest het een en ander, zoekt op internet naar gegevens etc.

http://home.wanadoo.nl/de.fret/alginfo.htm

Iets eenvoudigs als een boek reserveren bij de bibliotheek is er volgens haar nog niet bij.

de Volkskrant,

 • in de bibliotheek aanwezig zijn
 • in de bibliotheek lenen
 • in de bibliotheek ophalen
 • in de bibliotheek opzoeken
 • in de bibliotheek rondneuzen
 • in de bibliotheek studeren
 • in de bibliotheek zitten

In de bibliotheek zoekt ze alle beschikbare gegevens op die betrekking hebben op mentale contacten.

Het diepe water, Julien Van Remoortere,

Schrijvers die nu weer volop in de belangstelling staan zoals Blok, Bjely, Charms en Tsvetajeva zijn in belangrijke mate geïnspireerd geweest door geschriften waarvan het origineel in de bibliotheek aanwezig is.

NRC,

Winkelen in New York, museum het Louvre bezoeken in Parijs, rondneuzen in de bibliotheek van Harvard, een vakantie boeken naar Italië om vervolgens te eindigen met een cursus bij een taleninstituut.

http://www.wel.nl/

Het bureau van de Haagse Vestiging maakt gebruik van kantoorruimte, de studenten volgen colleges in de zalen van de KB en studeren in de bibliotheek.

http://www.kb.nl/kb/resources/frameset_organisatie.html

Aina had over haar in de krant gelezen en haar boek De ring van Löwensköld geleend in de bibliotheek.

Anna, Hanna en Johanna, Marianne Fredriksson,

Ik had altijd boeken; elke week haalde ik een stapel op in de bibliotheek.

Anna, Hanna en Johanna, Marianne Fredriksson,

Overdag zat ik veel in de bibliotheken. Ik las boeken van medische aard, rekenkundige werken, filosofie, sterrenkunde en ik verbaasde me over de geleerdheid van sommige mensen.

De verpletterende werkelijkheid en andere verhalen, J.M.A. Biesheuvel,

 • naar de bibliotheek gaan
 • naar de bibliotheek moeten
 • zijn weg vinden naar de bibliotheek

Ze besloot vanmiddag naar de bibliotheek te gaan en op de terugweg even de stad in.

Het verkeerde keelgat, Diane Broeckhoven,

Dat de bibliotheek haar bestaansrecht in Vledder duidelijk bewezen heeft in de afgelopen 25 jaar blijkt wel uit het feit dat steeds meer mensen hun weg weten te vinden naar de bibliotheek.

Meppeler Courant,

'Ik heb het heel druk vandaag. Ik moet naar de bibliotheek en van alles. Zelden heb ik het zo druk gehad. De dokter zegt dat ik het kalmer aan moet doen.'

Mank, Herman Brusselmans,

 • op de bibliotheek zijn

'Ben je er vanmiddag eigenlijk?' vroeg Ad achter hem. 'Ik denk dat ik vanmiddag op de Bibliotheek ben, voor dat artikel voor Güntermann,' hij trok de deur open. 'Dat is toch af?' 'Ik moet nog wat litteratuurverwijzingen controleren.'

Het Bureau. Dl. 6: Afgang, J.J. Voskuil,

 • een boek uit de bibliotheek
 • uit de bibliotheek lenen

Als andere mannen gingen biljarten en bierdrinken, was Adam thuisgebleven met een boek uit de bibliotheek.

De nymfentrein en andere verhalen, Herman Pieter de Boer,

Uit de bibliotheek leende ze de biografie van Isadora Duncan.

Het blauwe meisje en de andere kleuren van de verschrikking, Greta Seghers,

'Hij ging boeken lenen uit de bibliotheek.'

Annie Berber en het verdriet van een tedere crimineel, Yvonne Keuls,

 • de bibliothecaris van de bibliotheek
 • de catalogus van de bibliotheek
 • de collectie van de bibliotheek
 • de conservator van de bibliotheek
 • de inlichtingenbalie van de bibliotheek
 • de kaartenbakken van de bibliotheek
 • de leeszaal van de bibliotheek
 • de uitleenbalie van de bibliotheek
 • een inspecteur van bibliotheken
 • een aanwinst van de bibliotheek
 • een lenerskaart van de bibliotheek
 • een lid van de bibliotheek
 • een uitleenpost van de bibliotheek
 • lidmaatschap van de bibliotheek

'Ik ga naar huis, meneer,' zei Breugelmans, de conservator van de bibliotheek, 'als ik het goed begrijp mag ik twee ton voor die wiegedruk uitgeven?'

De steen der wijzen, J.M.A. Biesheuvel,

Intussen vraagt het overgrote deel van de bevolking van de gefusioneerde wijk Ekeren-Donk het behoud van de plaatselijke uitleenpost van de openbare bibliotheek.

De Standaard,

Voor inlichtingen over de boeken en voor opgave kan men terecht aan de inlichtingenbalie van de bibliotheek in Giethoorn.

Meppeler Courant,

Het belangrijkste hulpmiddel zijn echter de bibliotheekmedewerkers zelf. Zij zijn diegenen die dagdagelijks met de collectie werken, zij kunnen de lezer wegwijs maken in de collectie, in de nieuwste aanwinsten van de bibliotheek.

http://www.delathouwer.irisnet.be/NL/toespraken/pdf/2000-10-13-nl.pdf,

Met een geldige lenerskaart van een bibliotheek in Zeeland of de bibliobus kunt u in elke bibliotheek en bibliobus in Zeeland terecht.

http://www.zebi.nl/zvl/bus/index2.htm

De opbouw van de collectie van de KIT Bibliotheken begon zo'n 200 jaar geleden.

http://www.kit.nl/

Zoeken in de Catalogus geeft ook toegang tot de catalogus van de bibliotheek van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Boeken lenen. Lenerspassen kunnen op vertoon van een geldig legitimatiebewijs verkregen worden voor EUR 13.60 per jaar.

http://www.kit.nl/

Materiële voorzieningen: zoals de aanwezigheid van boeken en tijdschriften, lidmaatschap van een bibliotheek, het aanschaffen van boeken.

http://www.boekenpretfantasia.nl/boekenpret/OverBoekenpret.html

Eratosthenes, in de derde eeuw voor Christus de bibliothecaris van de bibliotheek van Alexandrië, die zelfmoord pleegde toen hij blind werd.

http://www.kb.nl/kb/resources/frameset_galerie.html

En dus fietste hij vrijwel dagelijks, zoals hij trouwens tijdens de schooltrimesters gewend was, naar Doetinchem om zich daar, in de leeszaal van de bibliotheek, over de kostbare kunstboeken te buigen, die alleen ter plaatse mochten worden ingezien.

Het overspelige gras, Louis Ferron,

Hóe vergeten kan iemand zijn? Zoek in de letterkundige geschiedenissen. Niets. In bloemlezingen. Niets. In biografieën en bibliografieëen. Niets. In letterkundige atlassen, in de kaartenbakken van bibliotheken, en literaire woordenboeken. Niets.

Averechts, Gerrit Komrij,

'In 1947 ben ik in Barcelona, ik was inspecteur van bibliotheken en ik bezoek de diputacion central, en bewogen door een nobele beroepsijver ga ik de fichenbak halen om te zien wat ze in Barcelona hebben uit het Nederlands.'

Ik ga altijd uit de weg voor een andere ezel, Jos de Man,

met ander, nevengeschikt substantief


 • archieven en bibliotheken
 • bibliotheken en musea
 • boekhandels en bibliotheken
 • scholen en bibliotheken

Het project het Geheugen van Nederland is met name interessant omdat het materiaal bijeenbrengt afkomstig uit verschillende typen erfgoedinstellingen zoals (audiovisuele) archieven, bibliotheken en musea.

http://www.kb.nl/kb/resources/frameset_organisatie.html

Overheidsinstellingen, bijv. scholen en bibliotheken, betalen een vergoeding voor de kopieën die gemaakt worden.

http://www.cedar.nl/cgi-bin/zap?/burafo/top|home,

Deze oproep werd in de weken daarop enkele malen herhaald, en doordrukken van de oproep werden verspreid via boekhandels en bibliotheken.

http://www.poetry.nl/gedichtendag/algemeen.php

Hij toonde beelden van verschillende rampen die archieven en bibliotheken in de twintigste eeuw hebben getroffen.

http://www.blueshield.nl/,

Vaste verbindingen


er zijn bibliotheken vol geschreven over iets of iemand


  Zie: er zijn bibliotheken vol geschreven over iets of iemand

een kleine bibliotheek bij elkaar geschreven hebben


  Zie: een kleine bibliotheek bij elkaar geschreven hebben

hele bibliotheken verslinden


  Zie: hele bibliotheken verslinden

rijdende bibliotheek


  Zie: rijdende bibliotheek

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als deel van een afleiding


 • bibliotheekachtig
 • bibliotheekje

Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


 • academiebibliotheek
 • archiefbibliotheek
 • bedienbibliotheek
 • belevenisbibliotheek
 • bewaarbibliotheek
 • binnenstadsbibliotheek
 • blindenbibliotheek
 • braillebibliotheek
 • buurtbibliotheek
 • campusbibliotheek
 • centrumbibliotheek
 • clubbibliotheek
 • codebibliotheek
 • collega-bibliotheek
 • decreetbibliotheek
 • deelbibliotheek
 • departementsbibliotheek
 • depotbibliotheek
 • dienstbibliotheek
 • dorpsbibliotheek
 • erfgoedbibliotheek
 • faculteitsbibliotheek
 • gemeentebibliotheek
 • groteletterbibliotheek
 • grotemensenbibliotheek
 • hogeschoolbibliotheek
 • hoofdbibliotheek
 • instituutsbibliotheek
 • jeugdbibliotheek
 • K.U.Leuvenbibliotheek
 • kapucijnenbibliotheek
 • kinderbibliotheek
 • KNMI-bibliotheek
 • KUB-bibliotheek
 • leenbibliotheek
 • leesbibliotheek
 • lid-bibliotheek
 • manuscriptenbibliotheek
 • miniatuurbibliotheek
 • moederbibliotheek
 • museumbibliotheek
 • naslagbibliotheek
 • Nobelprijsbibliotheek
 • onderwijsbibliotheek
 • onderzoeksbibliotheek
 • overheidsbibliotheek
 • parochiebibliotheek
 • plattelandsbibliotheek
 • presentatiebibliotheek
 • presentiebibliotheek
 • provinciebibliotheek
 • rechtenbibliotheek
 • rechtsbibliotheek
 • rijksbibliotheek
 • RUG-bibliotheek
 • servicebibliotheek
 • staatsbibliotheek
 • stadsbibliotheek
 • standaardbibliotheek
 • studentenbibliotheek
 • studiebibliotheek
 • systeembibliotheek
 • trottoirbibliotheek
 • TU-bibliotheek
 • uitbreidingsbibliotheek
 • uitleenbibliotheek
 • UKB-bibliotheek
 • universiteitsbibliotheek
 • UU-bibliotheek
 • vakbibliotheek
 • vakgebiedsbibliotheek
 • volksbibliotheek
 • volksuniversiteitsbibliotheek
 • wereldbibliotheek
 • werkbibliotheek
 • werkmansbibliotheek
 • wet 21-bibliotheek
 • wijkbibliotheek

Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


 • bibliotheekaanbod
 • bibliotheekabonnement
 • bibliotheekacademie
 • bibliotheekactiviteit
 • bibliotheekadministratie
 • bibliotheekadres
 • bibliotheekafdeling
 • bibliotheekapplicatie
 • bibliotheekarchief
 • bibliotheekassistent
 • bibliotheekassistente
 • bibliotheekautomatisering
 • bibliotheekautorisatie
 • bibliotheekbalie
 • bibliotheekband
 • bibliotheekbediende
 • bibliotheekbedrijf
 • bibliotheekbeheer
 • bibliotheekbeheerder
 • bibliotheekbeheerssysteem
 • bibliotheekbeheerster
 • bibliotheekbelasting
 • bibliotheekbeleid
 • bibliotheekbeleidsplan
 • bibliotheekbeperking
 • bibliotheekbereik
 • bibliotheekbestand
 • bibliotheekbestel
 • bibliotheekbestuur
 • bibliotheekbezit
 • bibliotheekbezoek
 • bibliotheekbezoeken
 • bibliotheekbezoeker
 • bibliotheekblad
 • bibliotheekbladzijde
 • bibliotheekblog
 • bibliotheekboek
 • bibliotheekboete
 • bibliotheekboot
 • bibliotheekbranche
 • bibliotheekbron
 • bibliotheekbrowser
 • bibliotheekbudget
 • bibliotheekbus
 • bibliotheekcatalogus
 • bibliotheekcel
 • bibliotheekcentrale
 • bibliotheekcode
 • bibliotheekcollectie
 • bibliotheekcollega
 • bibliotheekcolofon
 • bibliotheekcommissaris
 • bibliotheekcommissie
 • bibliotheekcomputer
 • bibliotheekconcept
 • bibliotheekconsulent
 • bibliotheekdag
 • bibliotheekdame
 • bibliotheekdatabank
 • bibliotheekdecreet
 • bibliotheekdepot
 • bibliotheekdienst
 • bibliotheekdienstverlening
 • bibliotheekdiploma
 • bibliotheekdirecteur
 • bibliotheekdirectie
 • bibliotheekevaluatie
 • bibliotheekexemplaar
 • bibliotheekexpert
 • bibliotheekfaciliteiten
 • bibliotheekfiliaal
 • bibliotheekfolder
 • bibliotheekfonds
 • bibliotheekfunctie
 • bibliotheekfunctionaliteit
 • bibliotheekganger
 • bibliotheekgebeuren
 • bibliotheekgebied
 • bibliotheekgebouw
 • bibliotheekgebruik
 • bibliotheekgebruiker
 • bibliotheekgegevens
 • bibliotheekgemeenschap
 • bibliotheekgericht
 • bibliotheekgeschiedenis
 • bibliotheekgrens
 • bibliotheekhouder
 • bibliotheekhulp
 • bibliotheekinformatica
 • bibliotheekinformatie
 • bibliotheekinformatiesessie
 • bibliotheekinformatiesysteem
 • bibliotheekingang
 • bibliotheekinhoud
 • bibliotheekinhoudelijk
 • bibliotheekinnovatie
 • bibliotheekinstelling
 • bibliotheekinstituut
 • bibliotheekinstructie
 • bibliotheekinstrumentarium
 • bibliotheekinterieur
 • bibliotheekintroductie
 • bibliotheekjargon
 • bibliotheekjuf
 • bibliotheekjuffrouw
 • bibliotheekkaart
 • bibliotheekkaartje
 • bibliotheekkarakter
 • bibliotheekkas
 • bibliotheekkast
 • bibliotheekklaar
 • bibliotheekklant
 • bibliotheekklantenservice
 • bibliotheekkoeterwaals
 • bibliotheekkrediet
 • bibliotheekkunde
 • bibliotheeklandschap
 • bibliotheekleed
 • bibliotheekleiding
 • bibliotheekles
 • bibliotheeklezer
 • bibliotheeklid
 • bibliotheekliefhebber
 • bibliotheeklocatie
 • bibliotheekmanagement
 • bibliotheekmanager
 • bibliotheekmap
 • bibliotheekmarkt
 • bibliotheekmateriaal
 • bibliotheekmechanisme
 • bibliotheekmedewerker
 • bibliotheekmens
 • bibliotheekmenu
 • bibliotheekmerk
 • bibliotheekmeubel
 • bibliotheekmeubilair
 • bibliotheekmidden
 • bibliotheekmodel
 • bibliotheekmoeder
 • bibliotheeknet
 • bibliotheeknetwerk
 • bibliotheekniveau
 • bibliotheeknummer
 • bibliotheekobject
 • bibliotheekoma
 • bibliotheekomgeving
 • bibliotheekonderdeel
 • bibliotheekondersteuning
 • bibliotheekonderwerp
 • bibliotheekonderzoek
 • bibliotheekopdracht
 • bibliotheekopleiding
 • bibliotheekoptie
 • bibliotheekorganisatie
 • bibliotheekpagina
 • bibliotheekpakpapier
 • bibliotheekpartner
 • bibliotheekpas
 • bibliotheekpasje
 • bibliotheekpaspoort
 • bibliotheekpersoneel
 • bibliotheekperspectief
 • bibliotheekplan
 • bibliotheekplank
 • bibliotheekplatform
 • bibliotheekporno
 • bibliotheekpraktijk
 • bibliotheekprocedure
 • bibliotheekproces
 • bibliotheekproduct
 • bibliotheekprogramma
 • bibliotheekproject
 • bibliotheekpromotie
 • bibliotheekpubliek
 • bibliotheekquiz
 • bibliotheekraad
 • bibliotheekrecht
 • bibliotheekreferentie
 • bibliotheekreglement
 • bibliotheekrek
 • bibliotheekrevolutie
 • bibliotheekrondleiding
 • bibliotheekroutine
 • bibliotheekruimte
 • bibliotheeksamenwerking
 • bibliotheekscholing
 • bibliotheekschool
 • bibliotheeksector
 • bibliotheekservice
 • bibliotheeksignatuur
 • bibliotheeksite
 • bibliotheeksituatie
 • bibliotheeksoftware
 • bibliotheekspecifiek
 • bibliotheekspreiding
 • bibliotheekstaf
 • bibliotheekstelsel
 • bibliotheekstempel
 • bibliotheeksteunpunt
 • bibliotheeksteward
 • bibliotheekstilte
 • bibliotheekstrategie
 • bibliotheekstructuur
 • bibliotheekstudent
 • bibliotheeksubsidie
 • bibliotheeksysteem
 • bibliotheektaak
 • bibliotheektafel
 • bibliotheekteam
 • bibliotheektechniek
 • bibliotheektechnisch
 • bibliotheekterm
 • bibliotheektijdschrift
 • bibliotheektoegang
 • bibliotheektoepassing
 • bibliotheektraditie
 • bibliotheektraining
 • bibliotheektrapje
 • bibliotheektype
 • bibliotheekuitbreiding
 • bibliotheekuitgave
 • bibliotheekuitleensysteem
 • bibliotheekuren
 • bibliotheekvaardigheid
 • bibliotheekvak
 • bibliotheekvakblad
 • bibliotheekveiling
 • bibliotheekveld
 • bibliotheekverantwoordelijke
 • bibliotheekvereniging
 • bibliotheekvergadering
 • bibliotheekverhusseling
 • bibliotheekverkoping
 • bibliotheekvernieuwing
 • bibliotheekvestiging
 • bibliotheek-videotheek
 • bibliotheekvisie
 • bibliotheekvoorziening
 • bibliotheekvraagstuk
 • bibliotheekwacht
 • bibliotheekwachter
 • bibliotheekwebpagina
 • bibliotheekweek
 • bibliotheekwereld
 • bibliotheekwerk
 • bibliotheekwerking
 • bibliotheekwerkzaamheid
 • bibliotheekwet
 • bibliotheekwetenschap
 • bibliotheekwetenschapper
 • bibliotheekwetgeving
 • bibliotheekwezen
 • bibliotheekwizard
 • bibliotheekzaal
 • bibliotheekzaaltje
 • bibliotheekzaken

Overige woordfamilieleden


 • bibliothecair
 • bibliothecaresse
 • bibliothecaris
 • bibliotheconomie
 • bibliotheconomisch

bibliotheek 1.1

gebouw waarin een bibliotheek gehuisvest is; bibliotheekgebouw

Betekenisbetrekking


metonymie
Betrokken betekenissen1.0 : 1.1

Semagram


Een bibliotheek…

is een gebouw

   Algemene voorbeelden


   Kwart over acht die maandagmorgen op 27 mei valt een eerste bom, die de biblioteek raakt.

   Verbannen in het vaderland, Karel Jonckheere,

   In Wanneperveen werden ruiten van de bibliotheek ingegooid en werd van hetzelfde gebouw een lichtbol en een deel van een houten hek vernield.

   Meppeler Courant,

   De essentie van de Almelose bibliotheek is dat de rijkdom aan vormen, kleuren, ruimtes en details nergens heeft geleid tot een te grote drukte of chaos.

   NRC,

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding


   Als deel van een afleiding


   • bibliotheekje

   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   • bibliotheekcomplex
   • bibliotheekgeur
   • bibliotheekhal
   • bibliotheekingang
   • bibliotheekinterieur
   • bibliotheektrapje
   • bibliotheektuin
   • bibliotheekvleugel
   • bibliotheekzaaltje

   bibliotheek 1.2

   collectie boeken en andere publicaties en informatiedragers waarover een bibliotheek beschikt

   Betekenisbetrekking


   metonymie
   Betrokken betekenissen1.0 : 1.2

   Semagram


   Een bibliotheek…

   is een verzameling

     Algemene voorbeelden


     De biblioteek bevat 30000 banden, plus een unieke verzameling lokale kranten, onder meer de 'Feuille d'Ostend' sedert 1818, al Carlo's fiches vol slierten en feitjes geschiedenis van de stad, honderden foto's met tekst en uitleg van al de merkwaardigheden uit Oostende zelf en het omliggende.

     Verbannen in het vaderland, Karel Jonckheere,

     De bibliotheek omvat ook een uitgebreide verzameling periodieken, waaronder bijna achthonderd lopende abonnementen.

     http://www.kdc.kun.nl/bibliotheek/bibliotheek.html,

     Combinatiemogelijkheden


     met adjectief ervoor


     • een rijke bibliotheek
     • een uitgebreide bibliotheek

     Studenten en onderzoekers kunnen beschikken over een rijke bibliotheek, een ruime CD- en platenverzameling, een unieke bandotheek en een uitgebreide partiturenverzameling.

     http://www.ipem.ugent.be/musicologie/musicologie.html

     Het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie (VIG) [...] streeft ernaar de kwaliteit van het leven te verhogen door gezond gedrag en een gezonde omgeving te bevorderen en te behouden [...]. Tevens voorziet het VIG in de wetenschappelijke onderbouw van haar diensten en producten en beschikt het Instituut over een uitgebreide bibliotheek en documentatiedienst.

     http://www.vig.be/

     Woordfamilie


     Als deel van een afleiding


     • bibliotheekje

     Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


     • archiefbibliotheek
     • architectuurbibliotheek
     • basisbibliotheek
     • biljartbibliotheek
     • blindenbibliotheek
     • braillebibliotheek
     • dierenbibliotheek
     • geschiedenisbibliotheek
     • groteletterbibliotheek
     • handelsbibliotheek
     • Holocaustbibliotheek
     • humaniorabibliotheek
     • infobibliotheek
     • informatiebibliotheek
     • jeugdbibliotheek
     • kernbibliotheek
     • kinderbibliotheek
     • klassiekenbibliotheek
     • kleitablettenbibliotheek
     • kleuterbibliotheek
     • kunstbibliotheek
     • letterenbibliotheek
     • manuscriptenbibliotheek
     • milieubibliotheek
     • miniatuurbibliotheek
     • moederbibliotheek
     • muziekbibliotheek
     • naslagbibliotheek
     • natuurbibliotheek
     • operabibliotheek
     • orkestbibliotheek
     • Penguinbibliotheek
     • pocketbibliotheek
     • prentenboekenbibliotheek
     • probleemschaakbibliotheek
     • provobibliotheek
     • rechtenbibliotheek
     • rechtsbibliotheek
     • schaakbibliotheek
     • streekgeschiedenisbibliotheek
     • tijdschriftenbibliotheek
     • vakbibliotheek
     • vakgebiedsbibliotheek
     • vioolbibliotheek
     • waterbibliotheek
     • wiskundebibliotheek

     Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


     • bibliotheekaanbod
     • bibliotheekband
     • bibliotheekbestand
     • bibliotheekcollectie
     • bibliotheekdepot
     • bibliotheekscatalogus

     bibliotheek 1.3

     grote verzameling publiek raadpleegbare documenten die op een andere manier dan in een bibliotheek beschikbaar gesteld worden, vooral op het internet

     Betekenisbetrekking


     onduidelijk
     Betrokken betekenissen1.0 : 1.3

     Semagram


     Een bibliotheek…

     is een verzameling

       Combinatiemogelijkheden


       met adjectief ervoor


       • een digitale bibliotheek
       • een elektronische bibliotheek
       • een universele bibliotheek
       • een virtuele bibliotheek

       Zo werkt de Federatie aan een "e-journaal", waarin dagelijkse voor het notariaat relevante informatie wordt aangeboden: inhoud Belgisch Staatsblad, nieuwe wetgeving, wetgeving in voorbereiding, een virtuele bibliotheek, nieuws over de activiteiten van de Federatie.

       http://www.notaris.be/

       Maar het Net is een prachtige digitale bibliotheek, een ideaal instrument om te checken, snel te zoeken en dingen te ontdekken waarvan ik niet wist dat ik ze zocht.

       http://www.boeken.net/wbnliterair/index.asp

       Aan de universiteit van München houdt de nieuwe studierichting 'computerfilologie' zich specifiek bezig met het aanleggen van een digitale bibliotheek. Ze nemen alle klassieke literaire en filosofische Duitse teksten op cd-rom op om de bestudering ervan te vergemakkelijken en aan te moedigen.

       Uitgeven in het digitale tijdperk; De oorlog om het electronische boek; Brugge 2002, Leo De Haes,

       Als het web de universele bibliotheek is, is Google haar bibliothecaresse. In vier jaar tijd is deze zoekmachine een begrip geworden: kinderen 'googelen' hun huiswerk, alleenstaanden hun dates.

       NRC,

       De ICT-ontwikkelingen (internet, intranet, intelligente software,…) hebben een grote invloed op het takenpakket van de bibliotheekmedewerker. De virtuele of elektronische bibliotheek zal ongetwijfeld belangrijker worden. Hierdoor kunnen de klemtonen in het takenpakket van de bibliotheekmedewerker anders komen te liggen.

       (onbekend) ,

       De traditionele dienstverlening moet doorgang vinden, terwijl de digitale bibliotheek moet worden opgebouwd en budgetten fors onder druk staan.

       http://www.ub.unimaas.nl/,

       Woordfamilie


       Als deel van een afleiding


       • bibliotheekje

       Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


       • bestandsbibliotheek
       • DOS-bibliotheek
       • multimediabibliotheek
       • onlinebibliotheek
       • opensourcebibliotheek
       • softwarebibliotheek
       • virusbibliotheek
       • webbibliotheek

       Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


       • bibliotheekaanbod
       • bibliotheekbrowser
       • bibliotheekdatabank
       • bibliotheekfunctionaliteit
       • bibliotheeknet
       • bibliotheeknetwerk
       • bibliotheektoepassing
       • bibliotheekwebpagina

       bibliotheek 1.4

       systematische verzameling van gelijksoortige zaken die door het publiek of door bevoegde instanties gebruikt of ontleend kunnen worden

       Betekenisbetrekking


       onduidelijk
       Betrokken betekenissen1.0 : 1.4

       Semagram


       Een bibliotheek…

       is een verzameling

         Algemene voorbeelden


         Bovendien wordt gist volop gebruikt als "proefdier" voor het verkrijgen van fundamenteel inzicht in hoe de erfelijke regeling van allerlei biologische processen werkt en als hulp bij het maken van bibliotheken van erfelijk materiaal van andere soorten.

         De Standaard,

         De Riaa heeft een bibliotheek vol digitale vingerafdrukken, die 'hashes' worden genoemd. Daarmee kan de organisatie mp3-muziekfiles onderscheiden. Door de 'vingerafdruk' in een bestand op een privé-computer te vergelijken met de vingerafdrukken in de bibliotheek, kan Riaa achterhalen of het bestand een 'eerste kopie' is die rechtmatig is gemaakt van een legaal gekochte cd, of dat het bestand is gedownload via internet.

         Het Parool,

         Woordfamilie


         Als deel van een afleiding


         • bibliotheekje

         Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


         • filmbibliotheek
         • fotobibliotheek
         • gebarenbibliotheek
         • gifbibliotheek
         • kledingbibliotheek
         • klonenbibliotheek
         • lettertypebibliotheek
         • mediabibliotheek
         • multimediabibliotheek
         • objectbibliotheek
         • opensourcebibliotheek
         • orgaanbibliotheek
         • spellenbibliotheek
         • symbolenbibliotheek
         • virusbibliotheek
         • vormenbibliotheek
         • zuurdesembibliotheek

         bibliotheek 2.0

         ruimte, meestal een aparte kamer, waarin een persoon of een instelling zijn boekenbezit herbergt, en die vaak ook als studieruimte wordt gebruikt

         Betekenisbetrekking


         onduidelijk
         Betrokken betekenissen1.0 : 2.0

         Semagram


         Een bibliotheek…

         is een ruimte

         • [Soort] is meestal een aparte kamer in een huis of een apart vertrek in de gebouwen van een instelling
         • [Functie] dient voor het bewaren van de boeken die in het bezit zijn van de eigenaar; dient vaak ook als studievertrek of als leeszaal
         • [Bezitter of eigenaar] is in het bezit van een persoon of van een instelling
         • [Stoffelijke inhoud] bevat het boekenbestand van iemand of van een instelling; bevat kasten of rekken waarop de boeken worden geplaatst

         Algemene voorbeelden


         De ochtenden brachten we door in je bibliotheek. Ik wist niet dat er zoveel boeken op de wereld waren. Ik viel er op aan alsof ik uitgehongerd was.

         De draden van Anansi, Arthur Japin,

         De oude Van Zeebrecht ontving haar in zijn bibliotheek, gezeten voor een laaiend turfvuur, in een leunstoel tussen muurhoge kasten en rekken volgestouwd met boeken.

         Martha, Lut Ureel,

         Woordfamilie


         Als deel van een afleiding


         • bibliotheekje

         Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


         • bedrijfsbibliotheek
         • huisbibliotheek
         • minibibliotheek
         • paleisbibliotheek
         • privébibliotheek
         • rechtbankbibliotheek
         • scheepsbibliotheek
         • schoolbibliotheek
         • seminariebibliotheek
         • standaardbibliotheek
         • tempelbibliotheek
         • verenigingsbibliotheek
         • werkbibliotheek
         • ziekenhuisbibliotheek

         Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


         • bibliotheekonderdeel
         • bibliotheektafel
         • bibliotheekvenster

         bibliotheek 3.0

         meubelstuk waarin iemand zijn boekenbezit bewaart, vaak een aan de voorzijde open kast met horizontale planken of een uit losse componenten samengesteld meubel; bibliotheekmeubel; boekenkast

         Betekenisbetrekking


         onduidelijk
         Betrokken betekenissen1.0 : 3.0

         Semagram


         Een bibliotheek…

         is een kast; is een meubelstuk

         • [Uiterlijk] is vaak een stijlvol houten meubel; is meestal aan de voorzijde open of afgesloten door glas; bevat binnenin een aantal horizontale planken waarop boeken gerangschikt worden; is soms opgebouwd uit verschillende componenten die naast of op elkaar geschikt worden
         • [Bouw] is uit een stuk of is samengesteld uit losse componenten, elk in de vorm van een doos met opening aan de voorzijde, die naast of op elkaar geschikt worden
         • [Functie] dient om boeken in te bewaren en te rangschikken
         • [Plaats] bevindt zich meestal in privéwoningen, in de huiskamer of in een studievertrek

         Algemene voorbeelden


         We zochten Bousset op in Alsemberg, waar hij ons in zijn werkkamer de sporen toont van een betekenisvol incident: op een dag stortte een deel van zijn biblioteek in en werd de gezaghebbende criticus bijna bedolven onder het gewicht van honderden boeken.

         De Standaard,

         In de kleine leefkamer met bibliotheek staat het beroemde onafgewerkte portret van de president nog op de schildersezel en de geliefkoosde zetel waarin hij poseerde op het moment van de hartaanval.

         De Standaard,

         Woordfamilie


         Als deel van een afleiding


         • bibliotheekje

         Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


         • componentenbibliotheek
         • huisbibliotheek
         • minibibliotheek
         • rococobibliotheek
         • standaardbibliotheek

         Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


         • bibliotheekcomponent
         • bibliotheekonderdeel

         bibliotheek 4.0

         verzameling van boeken en andere publicaties die is aangelegd en die in het bezit is van een persoon of een instelling en die, in dat laatste geval ter beschikking staat van de betrokkenen bij die instelling

         Betekenisbetrekking


         onduidelijk
         Betrokken betekenissen1.0 : 4.0

         Semagram


         Een bibliotheek…

         is een verzameling

         • [Samenstelling] bestaat uit boeken en andere publicaties
         • [Oorzaak] is aangelegd door een persoon of door een instelling die er ook de eigenaar van is
         • [Belanghebbende of begunstigde] staat ter beschikking van de bezitter en de kring waarin hij verkeert of van de betrokkenen bij de instelling die ze bezit
         • [Bezitter of eigenaar] is in het bezit van een persoon, vaak een geleerde of een kunstliefhebber, of van een instelling zoals een club, een ziekenhuis of een gevangenis

         Algemene voorbeelden


         Bij elke verhuis moest hij een deel van zijn boeken achterlaten. Zo krijg je nooit een fatsoenlijke bibliotheek bij elkaar.

         Het onvermogen, Giovanni Peirs,

         Combinatiemogelijkheden


         met adjectief ervoor


         • een kostbare bibliotheek
         • een uitgebreide bibliotheek

         Hij voelde zich evengoed thuis op een olietanker als in een koncertzaal, kweekte voor zijn genoegen een kennel hazewinden, bezat een kostbare bibliotheek en was een alwetende paus op de achtergrond, wanneer ergens een stroef loonakkoord met de bonden moest gesloten worden.

         Het beleg van Brussel, Frans Verleyen,

         Hij bezat een uitgebreide bibliotheek met vakliteratuur en interesseerde zich maar voor één zaak: de misdaad in al haar aspecten opsporen en bestrijden.

         De Coltmoorden, Jef Geeraerts,

         met voorzetselgroep


         Voorzetsel: van

         • de bibliotheek van een instelling
         • de bibliotheek van iemand

         Die informatie heeft de schrijver teruggevonden in enkele boeken in de bibliotheek van de geleerde.

         De maquette: verslag, Jean Pierre Van Rossem,

         Ongeveer twintig jaar geleden haalde hij de bibliotheek op van prof.dr. W.J. Koster, hoogleraar Grieks aan de Rijksuniversiteit Groningen.

         NRC,

         voorafgegaan door naamvalsgenitief


         • Hermans' bibliotheek
         • vaders bibliotheek

         Vaders bibliotheek was in zijn geheel naar Lucas gegaan.

         Engelen van het duister, Jan Siebelink,

         In tegenstelling tot wat men op de veiling van Hermans' biblioteek in Amsterdam in december dacht, zijn de krabbels behoorlijk interessant.

         De Standaard,

         met bezittelijk voornaamwoord


         • mijn bibliotheek
         • onze bibliotheek
         • zijn bibliotheek

         Ondanks zijn geweldige bibliotheek vond Jerry literatuur niet hip.

         Acacialaan, Koen Peeters,

         Het is nu een van de oudste boeken in mijn bibliotheek.

         Het onvermogen, Giovanni Peirs,

         Hij raakte alles kwijt: zijn hele bibliotheek en dus ook de boeken die hij zelf geschreven had.

         Ik draag geen helm met vederbos, W.F. Hermans,

         Woordfamilie


         Als deel van een afleiding


         • bibliotheekje

         Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


         • architectuurbibliotheek
         • audiobibliotheek
         • biljartbibliotheek
         • blindenbibliotheek
         • braillebibliotheek
         • clubbibliotheek
         • conventsbibliotheek
         • dierenbibliotheek
         • eindspelbibliotheek
         • filmbibliotheek
         • fotobibliotheek
         • geschiedenisbibliotheek
         • gevangenisbibliotheek
         • gezantschapsbibliotheek
         • gildebibliotheek
         • groteletterbibliotheek
         • handbibliotheek
         • hofbibliotheek
         • Holocaustbibliotheek
         • hotelbibliotheek
         • huisbibliotheek
         • humaniorabibliotheek
         • instituutsbibliotheek
         • iPhotobibliotheek
         • iTunesbibliotheek
         • kapucijnenbibliotheek
         • kernbibliotheek
         • kinderbibliotheek
         • klasbibliotheek
         • klassenbibliotheek
         • klassiekenbibliotheek
         • kloosterbibliotheek
         • kunstbibliotheek
         • letterenbibliotheek
         • manuscriptenbibliotheek
         • mediabibliotheek
         • milieubibliotheek
         • miniatuurbibliotheek
         • multimediabibliotheek
         • museumbibliotheek
         • muziekbibliotheek
         • natuurbibliotheek
         • normaalschoolbibliotheek
         • operabibliotheek
         • orkestbibliotheek
         • paleisbibliotheek
         • patiëntenbibliotheek
         • prentenboekenbibliotheek
         • privébibliotheek
         • probleemschaakbibliotheek
         • programmeerbibliotheek
         • provobibliotheek
         • rechtbankbibliotheek
         • rechtenbibliotheek
         • rechtsbibliotheek
         • reisbibliotheek
         • reisfilmbibliotheek
         • schaakbibliotheek
         • scheepsbibliotheek
         • schoolbibliotheek
         • seminariebibliotheek
         • softwarebibliotheek
         • spellenbibliotheek
         • streekgeschiedenisbibliotheek
         • tempelbibliotheek
         • thuisbibliotheek
         • tijdschriftenbibliotheek
         • vakbibliotheek
         • verenigingsbibliotheek
         • videobibliotheek
         • vioolbibliotheek
         • vrouwenbibliotheek
         • waterbibliotheek
         • werkmansbibliotheek
         • wiskundebibliotheek
         • ziekenhuisbibliotheek

         Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


         • bibliotheekbestand
         • bibliotheekbezitter
         • bibliotheekkast
         • bibliotheekmeubel
         • bibliotheekmeubilair
         • bibliotheekplank
         • bibliotheekrek
         • bibliotheekveiling

         bibliotheek 5.0

         verzameling boeken of andere informatiedragers die worden aangeboden door een uitgeverij, vaak een reeks uitgaven rond een bepaald thema, maar soms ook het gehele fonds van die uitgeverij; ook een vergelijkbaar verzameld aanbod van andere informatiedragers of digitaal materiaal, zoals bijvoorbeeld een onlinemuziekcatalogus; fondsbibliotheek
         Meestal in samenstellingen of met een bepaling waarin het thema van de verzameling wordt gespecificeerd, zoals in de Russische Bibliotheek of de Bibliotheek van de Tweede Wereldoorlog.

         Betekenisbetrekking


         onduidelijk
         Betrokken betekenissen1.0 : 5.0

         Semagram


         Een bibliotheek…

         is een verzameling

         • [Soort] bestaat uit boeken of uit andere informatiedragers of bestanden
         • [Herkomst of oorsprong] is afkomstig van een uitgeverij
         • [Onstoffelijke inhoud] is vaak samengesteld volgens een bepaald thema; omvat soms de hele catalogus van een uitgeverij

          Algemene voorbeelden


          Maar nog altijd wachten wij met smart op het ogenblik dat Van Oorschot deze leemte, die de afmeting van een afgrond heeft, in zijn Russische bibliotheek zal opvullen.

          Ongewenste zeereis, Maarten 't Hart,

          Ieder individu heeft wel eens met rancune te maken gehad, of met schuld, maar men moet naar de Russische bibliotheek of naar het werk van Jeroen Brouwers om er iets over te lezen dat indruk maakt, terwijl deze verschijnselen, en vele andere die hiermee te vergelijken zijn, nog even heftig en ingrijpend aanwezig zijn als vroeger.

          Alles moet over, Carel Peeters,

          Koen Van E. [...] zoekt boeken uit de reeks Bibliotheek van de Tweede Wereldoorlog.

          De Standaard,

          Woordfamilie


          Als deel van een afleiding


          • bibliotheekje

          Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


          • fondsbibliotheek
          • groteletterbibliotheek
          • iTunesbibliotheek
          • klassiekenbibliotheek
          • Nobelprijsbibliotheek
          • Penguinbibliotheek
          • pocketbibliotheek
          • volksbibliotheek
          • wereldbibliotheek