CNV-bond


CNV-bond 1.0

((vooral) in Nederland,vakbeweging [instellingen en organisaties])

bij het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV) aangesloten vakbond die de belangen behartigt van werknemers in een specifieke beroepssector

Semagram


Een CNV-bond…

is een vakbond

 • [Functie] behartigt de belangen van christelijke werknemers in een specifieke beroepssector
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is onderdeel van het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV)

  Hoofdsemagram: bond


  Algemene voorbeelden


  Elke CNV-bond beweegt zich op een specifiek terrein, bijvoorbeeld industrie, detailhandel, bouw, onderwijs enzovoorts. In de bondswizard kunt u opzoeken bij welke bond u hoort.

  http://www.cnvdienstenbond.nl/lid-worden/bondenzoeker/

  Tot nu toe hadden CNV Vakmensen en CNV Publieke Zaak allebei een vakgroep bij de ambulance. "Het feit dat nu voor alle werknemers dezelfde CAO geldt, en in alle bestuurlijke organen slechts plaats is voor één CNV-vertegenwoordiger, heeft de beide kadergroepen, van CNV Vakmensen en CNV Publieke Zaak, er toe gebracht om strategisch te kijken naar de toekomst. Waarom nog twee CNV-bonden in deze sector met beide enkele honderden leden?"

  http://www.mijnvakbond.nl/Alle-CNV-leden-Ambulance-bij-CNV-Publieke-Zaak,

  De Jongerenorganisatie CNV maakt zich sterk voor schoolverlaters, werkende en werkloze jongeren. De vakcentrale CNV is er voor de overkoepelende activiteiten van de CNV-bonden. De vakcentrale overlegt met politiek, overheid of centrale werkgeversorganisaties. Dit soort overleg is immers voor alle werknemers van belang.

  http://www.hbbcnv.nl/index.asp

  De CNV-bonden maken zich sterk om in de af te sluiten CAO's concrete afspraken te maken over (vakbonds)projecten in het buitenland. Op dit moment zijn reeds in tientallen CAO's projectafspraken gemaakt door de meeste CNV-bonden.

  http://www.cnv.nl/Achtergronden/arbeidsvoorwaardennota%202002.PDF

  De CNV Bedrijvenbond wil de WW gebruiken voor een nieuwe opzet van reorganisatieplannen. Hierdoor kan volgens de bond het aantal ontslagen worden beperkt. De CNV-bond wil bij reorganisaties overtollige werknemers een tijdelijk 'schilcontract' aanbieden in plaats van ontslag. Ze blijven dan in dienst van het bedrijf. Als er geen werk is krijgen zij minder inkomen. Wordt wel gewerkt, dan krijgen zij hun volledige loon. Met het voorstel wil de CNV-bond zowel de werknemer, de werkgever en de overheid perspectief bieden.

  de Volkskrant,

  In elke bedrijfstak is een CNV-bond actief om voor de belangen van werknemers op te komen.

  http://www.hbbcnv.nl/index.asp

  De Industriebond FNV heeft ruim 8.000 stakers ingeschreven, de Industrie- en Voedingsbond CNV spreekt van meer dan 500. De stakingsuitkering van de bonden bedraagt 85 gulden per dag. Dit houdt in dat de FNV-bond ruim 680.000 gulden zal uitkeren en de CNV-bond 42.500 gulden.

  NRC,

  De woordvoerder van de CNV-bond voor zorg- en overheidspersoneel beklaagt zich. De berichten in de media over de pensioenpremiestijging van 20% in de zorg heeft nogal wat leden ongerust gemaakt.

  http://www.pggm.nl/Over_PGGM/PGGM_in_het_nieuws/Vakbonden_belanden_in_pensioenspiraal.asp#1,

  De staking is alleen georganiseerd door de FNV-bond AbvaKabo, die 14.000 van de 85.000 werknemers in de sociale werkvoorziening organiseert. De CFO, de CNV-bond met 3500 leden in deze sector, vindt het nog te vroeg voor acties.

  Meppeler Courant,

  De Vervoersbond FNV heeft het hoogste woord en de Vervoersbond CNV profileert zich nadrukkelijk als slachtoffer. Het steekt de CNV-bond zeer dat de Vervoersbond FNV van de hoogste toren toetert dat hij het conflict heeft gewonnen.

  Meppeler Courant,

  De ACOM, de CNV-bond van militairen, vindt het dreigende verlies van nog eens 4.000 banen onaanvaardbaar.

  NRC,

  De werknemers van het visverwerkendbedrijf Bos Diepvries in Urk hebben dinsdag in een spontane actie het werk voor enige uren neergelegd. Het personeel wil meer duidelijkheid over de gevolgen van een voorgenomen reorganisatie, aldus de Industrie- en Voedingsbond CNV. De CNV-bond bereikte eerder dit jaar met Bos Diepvries overeenstemming over een afslanking van 125 naar zo'n negentig banen.

  Meppeler Courant,

  De Vervoersbond CNV neemt, in tegenstelling tot de Vervoersbond FNV, niet deel aan de staking van buschauffeurs in het streekvervoer. Sterker nog: de CNV-bond heeft de FNV-bond gisteren in een verklaring beticht van "een ordinaire prestigeslag" en van "een goedkope manier om leden te winnen".

  NRC,