Publicaties over het ANW

 • Beijk, Egbert (2009), ‘De schaakstukken in het ANW’, in: Egbert Beijk, Lut Colman, Marianne Göbel, Frans Heyvaert, Tanneke Schoonheim, Rob Tempelaars, Vivien Waszink (red.), Fons verborum. Feestbundel voor prof. dr. A.F.M.J. (Fons) Moerdijk, aangeboden door vrienden en collega's bij zijn afscheid van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie. Leiden/Amsterdam: Instituut voor Nederlandse Lexicologie/Gopher BV., pp. 119-130. Bekijk online
 • Berg, Jaap de (2015), ‘Van Dale kan wat dikker worden, het ANW moet afslanken’, in: Trouw, 22 juni 2015. Bekijk online
 • Berg, Jaap de (2010), ‘Dictionaire laat schaap blaten’, in: Trouw, 9 januari 2010. [deweekendGids, p. 61]
 • Colman, Lut (2016), ‘Sustainable lexicography: where to go from here with the ANW (Algemeen Nederlands Woordenboek, an online general language dictionary of contemporary Duch)?’, in: International Journal of Lexicography, vol. 29, 2, pp.139-155. Bekijk online
 • Colman, Lut (2010), ‘Een nieuw woordenboek voor België en Nederland: het Algemeen Nederlands Woordenboek’, in: Over taal 1 (jan.-febr.), pp. 6-8.
 • Colman, Lut (2009), ‘De verscheidenheid in de eenheid: het Belgische en Nederlandse Nederlands in het Algemeen Nederlands Woordenboek (ANW)’, in: Egbert Beijk, Lut Colman, Marianne Göbel, Frans Heyvaert, Tanneke Schoonheim, Rob Tempelaars, Vivien Waszink (red.), Fons verborum. Feestbundel voor prof. dr. A.F.M.J. (Fons) Moerdijk, aangeboden door vrienden en collega's bij zijn afscheid van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie. Leiden/Amsterdam: Instituut voor Nederlandse Lexicologie/Gopher BV., pp. 131-142. Bekijk online
 • Gollin, Rob (2013), ‘Huis vuil’, in: de Volkskrant, 29 oktober 2013, pp. V2-V4. Bekijk online
 • Gouws (2014), Rufus H., ‘Article Structures: Moving from Printed to e-Dictionaries’, in: Lexikos 24, pp. 155-177, met name pp. 172-174. Bekijk online
 • Hanswijk, Rolf (2011), ‘Combinaties en verbindingen in het Algemeen Nederlands Woordenboek’ [scriptie Universiteit Leiden]. Bekijk online
 • Heyvaert, Frans (2009), ‘Terug naar school!’, in: Egbert Beijk, Lut Colman, Marianne Göbel, Frans Heyvaert, Tanneke Schoonheim, Rob Tempelaars, Vivien Waszink (red.), Fons verborum. Feestbundel voor prof. dr. A.F.M.J. (Fons) Moerdijk, aangeboden door vrienden en collega's bij zijn afscheid van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie. Leiden/Amsterdam: Instituut voor Nederlandse Lexicologie/Gopher BV., pp. 143-160. Bekijk online
 • Kamp, Peter van der (2007), ‘De ontwikkeling van het ANW-artikelformulier: grenzen aan de groei?’, in: Fons Moerdijk, Ariane van Santen en Rob Tempelaars (red.), Leven met woorden. Opstellen aangeboden aan Piet van Sterkenburg bij zijn afscheid als directeur van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie en als hoogleraar Lexicologie aan de Universiteit Leiden. Leiden: Instituut voor Nederlandse Lexicologie/Koninklijke Brill Leiden, pp. 151-160.
 • Kinable, Dirk (2013), ‘“Semagrams” in Historical Lexicography and their Applicability for Text Research. The Case of “Maskeroen”’, in: International Journal of Lexicography 2013. Bekijk online
 • Kinable, Dirk (2009), ‘Redactionele en computationele voorbeeldselectie’, in: Egbert Beijk, Lut Colman, Marianne Göbel, Frans Heyvaert, Tanneke Schoonheim, Rob Tempelaars, Vivien Waszink (red.), Fons verborum. Feestbundel voor prof. dr. A.F.M.J. (Fons) Moerdijk, aangeboden door vrienden en collega's bij zijn afscheid van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie. Leiden/Amsterdam: Instituut voor Nederlandse Lexicologie/Gopher BV., pp. 161-172. Bekijk online
 • Lensink, Saskia (2012), ‘Colourful Language. A corpus-based lexicographic exploration of the Duch words for blue, green, and white’ (scriptie). Bekijk online
 • Maris, Berthold van (2017), ‘De onbegrensde mogelijkheden van het Algemeen Nederlands Woordenboek (ANW)’, in: Onze Taal 86 (2017), 10, pp. 4-7.
 • Maris, Berthold van (2016), ‘Briesende paarden, dravende paarden. Wat woordcombinaties onthullen over woordbetekenissen’, in: Onze Taal 85 (2016), 5, pp. 14-17.
 • Maris, Berthold van (2015), ‘Woordenboek als wiki. Over de nieuwe editie van de grote Van Dale’, in: Onze Taal 84 (2015), pp. 264-266.
 • Maris, Berthold van (2010), ‘Kleuren van het woord. Het nieuwste Nederlandse woordenboek geeft ook bijbetekenissen’, in: NRC Handelsblad, 9 januari 2010 [Katern Wetenschap, p. 7].
 • Moerdijk, Fons (2009), ‘De lexicografie van persoonsnamen’, in: Ronny Boogaart, Josien Lalleman, Marijke Mooijaart, Marijke van der Wal (red.), Woorden wisselen. Voor Ariane van Santen bij haar afscheid van de Leidse universiteit. Leiden: SNL, pp. 237-250.
 • Moerdijk, Fons, Carole Tiberius, Jan Niestadt (2008), ‘Accessing the ANW Dictionary’, in: Proceedings of the Workshop on Cognitive Aspects of the Lexicon (COGALEX 2008), pp. 18-24. Coling 2008 Organizing Committee. Bekijk online
 • Moerdijk, Fons (2008), ‘Das Algemeen Nederlands Woordenboek (ANW) und elexiko – ein Vergleich’, in: Annette Klosa (Hg.), Lexikografische Portale im Internet. OPAL (Online publizierte Arbeiten zur Linguistik), Sonderheft 1, pp. 143-151.
 • Moerdijk, Fons (2008), ‘Frames and Semagrams. Meaning Description in the General Dutch Dictionary’, in: Elisenda Berndal and Janet De Cesaris (eds), Proceedings of the XIII EURALEX International Congress (Barcelona, 15-19 July 2008), pp. 561-571.
 • Moerdijk, Fons (2007), ‘Definities, frames en semagrammen. Betekenisbeschrijving in het ANW’, in: Fons Moerdijk, Ariane van Santen en Rob Tempelaars (red.), Leven met woorden. Opstellen aangeboden aan Piet van Sterkenburg bij zijn afscheid als directeur van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie en als hoogleraar Lexicologie aan de Universiteit Leiden. Leiden: Instituut voor Nederlandse Lexicologie/Koninklijke Brill Leiden, pp. 63-75. Bekijk online
 • Moerdijk, Fons (2007), ‘Een nieuwe generatie elektronische woordenboeken’, in: P. Boersma, P. Hemminga en G.Th. Jensma (red.), Philologia Frisica Anno 2005. Lezingen fan it sechtjinde Frysk filologekongres 14, 15 en 16 desimber 2005, Ljouwert/Leeuwarden: Friske Akademy, pp. 195-217.
 • Moerdijk, Fons (2004), ‘De wording van het Algemeen Nederlands Woordenboek’, in: Neerlandistiek de grenzen voorbij. Handelingen van het Vijftiende Colloquium Neerlandicum, 15 (2003) [= 2004]. Woubrugge, Internationale Vereniging voor Neerlandistiek, pp. 431-443. Ook opgenomen in: Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren (DBNL). Bekijk online
 • Moerdijk, Fons (2004), ‘Het Algemeen Nederlands Woordenboek (ANW)’, in: Nederlandse Taalkunde 9, pp. 175-182. Bekijk online
 • Moerdijk, Fons en Rob Tempelaars (2004), ‘Steeds losser op z’n Engels? De spelling van tweeledige samenstellingen in het eigentijdse Nederlands', in: Saskia Daalder, Theo Janssen en Jan Noordegraaf (red.), Taal in verandering. Artikelen aangeboden aan Arjan van Leuvensteijn bij zijn afscheid van de opleiding Nederlandse Taal en Cultuur aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Amsterdam/Münster, Stichting Neerlandistiek VU/Nodus Publikationen, pp. 37-49.
 • Moerdijk, Fons (2002). Het woord als doelwit. Amsterdam, Vossiuspers UvA, 38 blz. [Rede. Uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de Nederlandse Lexicografie aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam op vrijdag 19 april 2002.] Bekijk online
 • Niestadt, Jan (2009), ‘De ANW-artikeleditor: software als strategie’, in: Egbert Beijk, Lut Colman, Marianne Göbel, Frans Heyvaert, Tanneke Schoonheim, Rob Tempelaars, Vivien Waszink (red.), Fons verborum. Feestbundel voor prof. dr. A.F.M.J. (Fons) Moerdijk, aangeboden door vrienden en collega's bij zijn afscheid van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie. Leiden/Amsterdam: Instituut voor Nederlandse Lexicologie/Gopher BV., pp. 215-222. Bekijk online
 • Overvelde, Berry (2013), ‘Vieze Henk’, in: Quest, oktober 2013, p. 110-111.
 • Pen, Hannelore (2009), ‘Afscheid van het grootste woordenboek ter wereld’, in: Het Parool, 27 juni 2009. [Interview met prof. dr. A.M.F.J. (Fons) Moerdijk, oud-hoofdredacteur van het ANW en WNT]
 • Rundell, Michael (2015), ‘From Print to Digital: Implications for Dictionary Policy and Lexicographic Conventions’, in: Lexikos 25, pp. 301-322, met name pp. 305 en 317. Bekijk online
 • Sanders, Ewoud (2009): ‘Een woordenboek met beeld en geluid’, in: NRC Handelsblad, 21 december 2009 [rubriek Woordhoek].
 • Schoonheim, Tanneke (2014), ‘Neologismen in het Algemeen Nederlands Woordenboek’. In: Phililogia Frisia, Anno 2012. Ljouwert, pp. 297-306.
 • Schoonheim, Tanneke en Nicoline van der Sijs (2009), ‘Yankee, een Nederlandse Amerikaan’, in: Egbert Beijk, Lut Colman, Marianne Göbel, Frans Heyvaert, Tanneke Schoonheim, Rob Tempelaars, Vivien Waszink (red.), Fons verborum. Feestbundel voor prof. dr. A.F.M.J. (Fons) Moerdijk, aangeboden door vrienden en collega's bij zijn afscheid van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie. Leiden/Amsterdam: Instituut voor Nederlandse Lexicologie/Gopher BV., pp. 321-334. Bekijk online
 • Schoonheim, Tanneke en Rob Tempelaars (2009-2018), ‘Over het ANW’, ‘ANW-corpus’, ‘ANW-artikel’, ‘Publicaties over het ANW’ (deze pagina).
 • Schoonheim, Tanneke en Rob Tempelaars (2014), ‘Algemeen Nederlands Woordenboek (ANW), A Dictionary of Contemporary Dutch’. In: www.elexicography.eu/wp-content/uploads/2014/11/Bled-ANW-2014.pdf
 • Schoonheim, Tanneke and Rob Tempelaars (2010), ‘Dutch Lexicography in Progress, The Algemeen Nederlands Woordenboek (ANW)’. In: Anne Dykstra and Tanneke Schoonheim (eds.), Proceedings of the XIV Euralex International Congress. Ljouwert, Fryske Akademy/Afûk, 179 (abstract), de volledige tekst op de bijgevoegde cd-rom. Bekijk online
 • Schoonheim, Tanneke and Carole Tiberius, Jan Niestadt en Rob Tempelaars (2012), ‘Dictionary Use and Language Games: Getting to Know the Dictionary as Part of the Game’, in: Proceedings of the 15th International Congress. Oslo, Norway, pp. 974-979. Bekijk online
 • Schutz, Rik (2014), ‘Blik op de toekomst: het Algemeen Nederlands Woordenboek’, in: De Standaard, 5 november 2014.
 • Sterkenburg, P.G.J. van (2011), ‘Het Algemeen Nederlands Woordenboek (ANW)’, in: P.G.J. van Sterkenburg, Van woordenlijst tot woordenboek. Een geschiedenis van woordenboeken van het Nederlands. Schiedam, Scriptum, pp. 201-206.
 • Straatsma, Erna (2010), ‘Curlingouders, powerkoppel en scharrelkind. Neologismen in Algemeen Nederlands Woordenboek’, in: Leidsch Dagblad, 22 oktober 2010.
 • Sweep, Josefien (2014), ‘The Dutch ‘X is zo + NP/VP’-construction’. In: Linguistics in the Netherlands (31-2014), pp. 165-179.
 • Sweep, Josefien (2012). ‘Modern dictionaries in higher language education. The Dictionary of Contemporary Dutch (ANW) as an example’. In: Proceedings of the 2012 "Van Schools tot Scriptie" Colloquium, Leiden. Bekijk online
 • Tempelaars, Rob (2017), ‘Vijftien eeuwen Nederlands gratis online. De woordenboeken van het Instituut voor de Nederlandse Taal in kaart gebracht', in: Neerlandia 121 (2017), 4, pp. 36-38.
 • Tempelaars, Rob en Quin van Dijk (2009), ‘Maand in, maand uit, geen dag hetzelfde! Lexicografie uit een ander vaatje, met het rijtjeswoord als doelwit’, in: Egbert Beijk, Lut Colman, Marianne Göbel, Frans Heyvaert, Tanneke Schoonheim, Rob Tempelaars, Vivien Waszink (red.), Fons verborum. Feestbundel voor prof. dr. A.F.M.J. (Fons) Moerdijk, aangeboden door vrienden en collega's bij zijn afscheid van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie. Leiden/Amsterdam: Instituut voor Nederlandse Lexicologie/Gopher BV., pp. 173-184. Bekijk online
 • Tempelaars, Rob en Vivien Waszink (2009), ‘Horroropa smirt in meetslip. Neologismen in het Nederlands’, in: Blikopener 5 (februari), pp. 16-18.
 • Tiberius, Carole en Adam Kilgarriff (2009), ‘The Sketch Engine for Dutch with the ANW corpus’, in: Egbert Beijk, Lut Colman, Marianne Göbel, Frans Heyvaert, Tanneke Schoonheim, Rob Tempelaars, Vivien Waszink (red.), Fons verborum. Feestbundel voor prof. dr. A.F.M.J. (Fons) Moerdijk, aangeboden door vrienden en collega's bij zijn afscheid van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie. Leiden/Amsterdam: Instituut voor Nederlandse Lexicologie/Gopher BV., pp. 237-255. Bekijk online
 • Tiberius, Carole, Jan Niestadt, Lut Colman & Boudewijn van den Berg (2014), ‘Advancing Search in the Algemeen Nederlands Woordenboek’. In: Andrea Abel, Chiara Vettori en Ralli, Natascia (eds.): Proceedings of the XVI EURALEX International Congress: The User in Focus. 15-19 July 2014, Bolzano, pp. 1247-1253. Bekijk online
 • Tiberius, Carole, Jan Niestadt en Tanneke Schoonheim (2014): ‘The INL Dictionary Writing System’. In: Iztok Kosem en Michael Rundell (eds) Slovenščina 2.0: Lexicography, 2 (2): 72–93. Bekijk online
 • Tiberius, Carole and Jan Niestadt (2010), ‘The ANW: an online Dutch Dictionary’. In: Anne Dykstra and Tanneke Schoonheim (eds.), Proceedings of the XIV Euralex International Congress. Ljouwert, Fryske Akademy/Afûk, 181 (abstract), de volledige tekst op de bijgevoegde cd-rom.
 • Tiberius, Carole & Tanneke Schoonheim (2015), ‘Semagram, Another Way to Capture Lexical Meaning in Dictionaries’, in: Journal of Cognitive Science 16-4, pp. 379-400.
 • Vlaanderen, Annelies (2009), ‘Als je de woorden niet kent, ben je nergens. Hoogleraar lexicografie Fons Moerdijk gaat met pensioen’, in: BN/De Stem, 22 mei 2009. [Interview met prof. dr. A.M.F.J. (Fons) Moerdijk, oud-hoofdredacteur van het ANW en WNT]
 • Waszink, Vivien (2009), ‘Digiflirten op de Reliwiki is aso … en splinters bestaan niet’, in: Egbert Beijk, Lut Colman, Marianne Göbel, Frans Heyvaert, Tanneke Schoonheim, Rob Tempelaars, Vivien Waszink (red.), Fons verborum. Feestbundel voor prof. dr. A.F.M.J. (Fons) Moerdijk, aangeboden door vrienden en collega's bij zijn afscheid van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie. Leiden/Amsterdam: Instituut voor Nederlandse Lexicologie/Gopher BV., pp. 393-406. Bekijk online
 • Zijlmans, Mieke (2009), ‘Straattaal niet, twitteren wel’. Interview. Fons Moerdijk vertrekt als directeur woordenboeken van Nederland', in: de Volkskrant, 9 mei 2009. [Interview met prof. dr. A.M.F.J. (Fons) Moerdijk, oud-hoofdredacteur van het ANW en WNT]