Woordenlijsten


Beschikbare artikelen

Hier vindt u een lijst van alle artikelen die in deze versie van het ANW opgenomen zijn. De lijst wordt ook getoond in het linkerframe van de applicatie.

terug naar inhoud ↑


15+ lemmalijst

Als uitgangspunt voor de bewerking gebruikt het ANW een lijst met woorden die een frequentie hebben van 15 voorbeelden (concordanties) of meer uit ons eigen corpus. Het is niet gezegd dat alle woorden die in de lijst voorkomen, uiteindelijk ook als apart artikel (lemma) behandeld zullen worden. Bovendien zullen er nog woorden aan de lijst toegevoegd worden, zoals gebruikelijke afkortingen, woorden die met een cijfer beginnen, neologismen en “gewone”, gebruikelijke woorden die in ons corpus “toevallig” een lagere frequentie dan 15 hebben. De huidige lijst telt bijna 69.000 woorden.

terug naar inhoud ↑