Decembermoorden


Decembermoorden 1.0

((vooral) in Suriname)

geijkte benaming voor de meervoudige moord op vijftien tegenstanders van het militaire regime in Suriname die plaatsvond op 8 december 1982

Semagram (extra betekenisinformatie)


De Decembermoorden…

zijn een historische gebeurtenis

 • [Plaats] vonden plaats op het terrein van Fort Zeelandia in de Surinaamse hoofdstad Paramaribo
 • [Tijd] vonden plaats in de nacht van 8 op 9 december 1982
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] vonden plaats onder tot nu toe niet volledig opgehelderde omstandigheden
 • [Betrokkene] werden gepleegd op vooraanstaande tegenstanders van het politieke regime in Suriname, onder wie journalisten, advocaten, universitaire docenten en militairen, die reeds enige tijd gevangengenomen waren of kort daarvoor gearresteerd werden
 • [Handelende persoon] werden gepleegd door militairen die onder bevel stonden van de toenmalige legerleider Desi Bouterse
 • [Oorzaak, reden of aanleiding] zouden volgens de militaire leiding uitgevoerd zijn tijdens een vluchtpoging van de betrokkenen, maar dienden volgens velen om vooraanstaande tegenstanders van het militaire regime te elimineren
 • [Gevolg of resultaat] leidden tot binnenlandse en mondiale verontwaarding en brachten de Nederlandse regering ertoe de ontwikkelingshulp aan Suriname per direct stop te zetten; leidden tot gerechtelijk onderzoek

Algemene voorbeelden


Wim van de Voorde volgt het jongste nieuws over de Decembermoorden met speciale belangstelling. De Belgische professor is in eigen land expert op het gebied van opgravingen 'met een criminele achtergrond'.

Haagsche Courant,

Eind 2000 besloot het Openbaar Ministerie in zowel Suriname als Nederland om vervolging in te stellen tegen Bouterse c.s. in verband met de decembermoorden. De liquidatie van 15 leden van de oppositie tegen het militair bewind van Bouterse op 8 december 1982 heeft diepe sporen achtergelaten, zowel in Suriname als binnen de Surinaamse gemeenschappen in Nederland.

http://www. minbzk. nl/pdf/vh/bvd/jaarverslag_bvd_00. pdf,

Combinatiemogelijkheden


als object bij een werkwoord


 • de Decembermoorden herdenken

De Decembermoorden zijn donderdagavond in de Mozes en Aäronkerk herdacht.

http://www.at5.nl/artikelen/72842/decembermoorden-herdacht,

met adjectief ervoor


 • de Surinaamse Decembermoorden

Dankzij een omstreden amnestiewet worden de daders van de Surinaamse decembermoorden van 1982 niet vervolgd. Na drie dagen vergaderen nam het parlement van Suriname afgelopen nacht de wet aan.

http://www.spitsnieuws.nl/archives/buitenland/2012/04/amnestie-daders-decembermoorden,

met voorzetselgroep


Voorzetsel: in

 • de Decembermoorden in 1982

De decembermoorden in 1982 en de machtsovername door legerleider Bouterse waren voor de Nederlandse regering echter reden om de betalingen op te schorten, zonder de militairen hiervan in kennis te stellen.

NRC,

Twee Surinaamse militairen zijn vandaag door de Haagse rechtbank in het gelijk gesteld bij hun eis om hervatting van suppletie op hun soldij. De militairen kregen die suppletie sinds 1975 toen zij overgingen naar de Surinaamse krijgsmacht. De toelage werd gestopt na de decembermoorden in 1982.

NRC,

 • de Decembermoorden in Paramaribo

Vorige week hebben Nederland en Suriname het rechtshulpverdrag hersteld dat zo'n verhoor mogelijk maakt. In 1982 werd het oude rechtshulpverdrag opgeschort wegens de Decembermoorden in Paramaribo, waarbij opposanten van het toenmalige Bouterse-regime om het leven werden gebracht.

NRC,

Voorzetsel: uit

 • de Decembermoorden uit 1982

Het Openbaar Ministerie in Suriname eist twintig jaar cel tegen de Surinaamse president Desi Bouterse voor zijn rol bij de Decembermoorden uit 1982. Bouterse was volgens openbaar aanklager Roy Elgin zeker aanwezig tijdens de moorden in Fort Zeelandia.

http://www.nu.nl/buitenland/4799799/suriname-eist-20-jaar-president-bouterse-rol-decembermoorden.html,

Voorzetsel: van

 • de Decembermoorden van 1982

Dankzij een omstreden amnestiewet worden de daders van de Surinaamse decembermoorden van 1982 niet vervolgd.

http://www.spitsnieuws.nl/archives/buitenland/2012/04/amnestie-daders-decembermoorden,

in voorzetselgroep


 • de strafzaak over de Decembermoorden

In de oude versie van de wet gold de amnestie alleen voor misdrijven, gepleegd tussen 1 januari 1985 en 4 juni 1989. In de gewijzigde wet is 1 april 1980 de aanvangsdatum. Ook wordt expliciet verwezen naar 'de gebeurtenissen in december 1982' en naar de verdachten in de strafzaak over de Decembermoorden.

de Volkskrant,

 • nabestaanden van de Decembermoorden
 • slachtoffers van de Decembermoorden
 • verdachten van de Decembermoorden
 • de daders van de Decembermoorden

Human Rights Watch noemde de wet vrijdag 'een belediging' voor slachtoffers en nabestaanden van de Decembermoorden. Suriname is 'volgens internationaal recht verplicht vervolging in te stellen', aldus HRW.

de Volkskrant,

Plannen van de regering-Bouterse die de beveiliging van rechters aantasten, hebben in Suriname tot grote beroering geleid onder politici en nabestaanden van de Decembermoorden.

de Volkskrant,

Amnestie voor de daders van de Decembermoorden zal een funeste invloed hebben op de rechtspleging in Suriname.

de Volkskrant,

Suriname werd donderdag wakker in het besef dat alle verdachten van de Decembermoorden vrijuit zullen gaan - zelfs al is de amnestiewet in strijd met internationaal recht.

de Volkskrant,

 • vergeving vragen voor de Decembermoorden

Desi Bouterse gaat na zijn inauguratie als president van Suriname publiekelijk om vergeving vragen voor de Decembermoorden. Dat heeft zijn geestelijk leider, bisschop Steve Meye, woensdag in het programma Dit is de dag van Radio 1 gezegd.

http://www.nu.nl/buitenland/2297111/bouterse-vraagt-vergeving-decembermoorden.html,

Woordfamilie


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen