Februaristaking/februaristaking


Februaristaking 1.0

op 25 en 26 februari 1941 gehouden, vooral door communisten en verzetslieden georganiseerde staking die in Amsterdam begon en zich daarna uitbreidde naar verschillende Noord-Hollandse plaatsen en de stad Utrecht, bedoeld als massaal protest tegen de Duitse bezetter en vooral tegen diens anti-Joodse maatregelen

Semagram


De Februaristaking…

is een staking

 • [Functie] diende als massaal protest tegen de Duitse bezetter en diens anti-Joodse maatregelen
 • [Duur] duurde twee dagen
 • [Tijd] vond plaats op dinsdag 25 en woensdag 26 februari 1941
 • [Betrokkene] werd voornamelijk georganiseerd door communisten en verzetslieden, en werd uitgevoerd door arbeiders en overheidspersoneel
 • [Oorzaak, reden of aanleiding] had de maatregelen van de Duitse bezetter, en met name diens anti-Joodse maatregelen, als aanleiding
 • [Gevolg of resultaat] leidde tot gewelddadige acties en strenge sancties van de Duitse bezetter

Algemene voorbeelden


De Februaristaking heeft de jodenvervolging niet kunnen verhinderen.

http://www.auschwitz.nl/index2.html,

Naast de Februaristaking en de grenzeloze moed van die handvol verzetsmensen werden de oorlogsjaren ook gekenmerkt door een vergaande 'technische' samenwerking tussen Nederlanders en Duitsers.

NRC,

Een hoogste uiting van solidariteit was in 1941 de door de illegale communistische partij georganiseerde Februaristaking als protest tegen de inzettende jodenvervolging.

http://www.solidariteit.nl/nummers/100/Solidariteit_grondslag_van_vakorganisatie.html,

De eerste massale uiting van verzet was de februaristaking van 1941, uit protest tegen de jodenvervolging. Ook de joden waren actief in het verzet, zoals in de smokkel van joodse kinderen.

http://www.4en5mei.nl/

Combinatiemogelijkheden


als object bij een werkwoord


 • de Februaristaking herdenken

In Amsterdam hebben alle trams, bussen en metro's een minuut stilgestaan om 11 uur om de Februaristaking van 75 jaar geleden te herdenken. Op 25 februari 1941 legden trambestuurders het werk neer uit protest tegen een razzia waarbij 427 Joden werden opgepakt.

http://nos.nl/teletekst#109,

De Februaristaking wordt terecht nog herdacht als een dappere, zij het vruchteloze demonstratie van solidariteit met de Amsterdamse joden.

NRC,

Afgelopen zaterdag werd bij het standbeeld van de Dokwerker de februaristaking van 1941 herdacht.

NRC,

in voorzetselgroep


 • de herdenking van de Februaristaking

Zo heeft de herdenking van de Februaristaking bij de Dokwerker in Amsterdam zich ontwikkeld tot een jaarlijkse demonstratie tegen racisme, fascisme en onderdrukking van welke soort ook.

NRC,

Bij de jongste herdenking van de Februaristaking liep er iemand - een jongere man - mee met een bos bloemen met op het lint de tekst 'Om jullie voorbeeld'.

NRC,

Door het jaar heen zijn er vele lokale en specifieke herdenkingen (zoals de herdenking van de Februaristaking, de Auschwitzherdenking, de herdenking van de Capitulatie van Japan, enzovoort).

http://www.4en5mei.nl/01mei.html,

Vaste verbindingen


de stad van de Februaristaking


  Zie: de stad van de Februaristaking

Woordfamilie


Overige woordfamilieleden


 • Februaristaker

februaristaking 2.0

staking die gehouden wordt in de maand februari

Semagram


Een februaristaking…

is een staking

 • [Tijd] vindt plaats in de maand februari
 • [Betrokkene] wordt georganiseerd door vakbonden en ten uitvoer gebracht door werknemers

  Algemene voorbeelden


  Sabena maakt geen halfjaarresultaten bekend, maar geeft toe dat het eerste halfjaar slecht was, vooral als gevolg van de februaristakingen van de vakbonden.

  De Standaard,