God de Zoon


God de Zoon 1.0

(religie, mystiek en mythologie)

tweede persoon van de Heilige Drieëenheid, samen met de Vader en de Heilige Geest

Algemene voorbeelden


Het Hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid wordt gevierd op de eerste zondag na Pinksteren. Het feest van de Heilige Drie-eenheid, soms ook Drievuldigheid genoemd, is het mysterie van de Éne God in Drie Personen: God de Vader, God de Zoon (Jezus Christus) en God de Heilige Geest.

http://www.pinksterfeest.nl/

Het Nederlands hervormd kerkkoor uit Beilen zong: Ere zij God de zoon; Heer die onze Vader in de Heem'len zijt en Hemelse Vader en het 'Ichtuskoor' uit Emmen sloot de regionale zangersavond met: Gij zijt in glans verschenen; Motette en I'll wish I had given Him more.

Meppeler Courant,