Heilig Avondmaal


Heilig Avondmaal 1.0

(protestantisme)

religieuze, protestantse plechtigheid waarbij men het laatste avondmaal gedenkt van Christus met de apostelen, en de gemeenteleden brood en wijn nuttigen als symbool van hun eenheid met Christus

Algemene voorbeelden


Eénmaal in de maand vieren we het Heilig Avondmaal, waarin we in een kring brood en wijn met elkaar delen. De kinderen gaan gedurende een deel van de kerkdienst naar de kindernevendienst.

http://users.pandora.be/arseen.de.kesel/vpkbh.htm,

Terwijl ik de ramen sneeuwvrij maakte nam ik zo nu en dan een hapje van de zuivere wittigheid [...]. Het doet me altijd denken aan het Heilig Avondmaal uit mijn jeugd. De grote zilveren schalen die, opgetast met blokjes wittebrood, plechtig rondgingen.

De weerspiegeling, Jan Wolkers,