Huis van Afgevaardigden


Huis van Afgevaardigden 1.0

gebouw waarin de verkozenen van een land of zij die de wetgevende macht vertegenwoordigen, vergaderen en zetelen

Algemene voorbeelden


Voor het Huis van Afgevaardigden in Berlijn staat een monument ter herinnering aan de Pruisische staatsman en hervormer Heinrich Friedrich Karl Freiherr vom (und zum) Stein (1757-1831).

http://www.absolutefacts.nl/duitsland/berlijn/huis-afgevaardigden-berlijn.htm,

De vleugel waarin de senatoren zijn gevestigd was gereed in 1800, het gedeelte van Het Huis van Afgevaardigden werd elf jaar later voltooid.

http://www.ontdek-amerika.nl/amerika/bezienswaardigheden/washingtondc/washingtondc.html,

Huis van Afgevaardigden 2.0

de gezamenlijke verkozenen van een land of de vertegenwoordigers van de wetgevende macht, die in een bepaald gebouw vergaderen en zetelen

Algemene voorbeelden


In de VS zijn de 50 senatoren en 435 afgevaardigden voordat ze gekozen worden in het Kongres sterk afhankelijk van donaties. Bedrijven, vakorganizaties en lobbygroepen namens invloedrijke sektoren willen allemaal iets van hun politici. Elke gekozen politicus, met name die in het Huis van Afgevaardigden, komt dus naar Washington met een heel programma van wederdiensten die hij moet uitvoeren.

De Standaard,

De ondertekening kwam een dag nadat Loekasjenka een nieuw huis van afgevaardigden in het leven riep ter vervanging van het oude parlement.

De Standaard,

De FDP-fractie in het Berlijnse huis van afgevaardigden wil een parlementaire enquête over de handel en wandel van het Berlijnse nominatiecomité voor de organisatie van de Olympische Spelen in 2000.

Meppeler Courant,

Om de eenheid van Bosnië te bewaren, voorzag het akkoord van Dayton in de creatie van een Bosnisch presidentschap en een Bosnisch huis van afgevaardigden.

De Standaard,

De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Warren Christopher, lichtte gisteren tijdens een hoorzitting van de commissie voor buitenlandse zaken van het Huis van afgevaardigden het nieuwe Amerikaanse standpunt over Bosnië toe. "De Verenigde Staten zijn niet bereid om door te gaan met de uitvoering van een plan waar één partij het sterk mee oneens is", zei hij.

NRC,

Roosevelts vliegende start was zeer effectief. Het huis van afgevaardigden en de senaat gingen voetstoots akkoord met zijn voorstellen.

Intermediair,

De Republikeinse leider in de senaat, Robert Dole, en de voorzitter van het huis van afgevaardigden, Newt Gingrich, moesten terugkomen op hun aanvankelijke steun van Clintons oorspronkelijke reddingsplan.

NRC,