Laatste Avondmaal


Laatste Avondmaal 1.0

(religie, mystiek en mythologie)

laatste avondmaaltijd van Christus met zijn apostelen voor zijn kruisiging

Algemene voorbeelden


Witte Donderdag [...] is dag waarop de Kerk het Laatste Avondmaal en de instelling van de eucharistie viert. De bijbel beschrijft hoe Christus aan de vooravond van het Paasfeest met zijn leerlingen bijeen kwam om een feestelijke maaltijd te gebruiken. Bij die gelegenheid kondigde hij zijn dood aan en ook dat één van zijn vrienden hem nog diezelfde nacht zou verraden. Daarna deelde hij in de tekenen van brood en wijn 'zichzelf' uit en gaf hij de apostelen de opdracht dit ook na zijn dood te blijven doen als teken van zijn blijvende aanwezigheid tussen de mensen. Op basis van deze opdracht wordt in de Kerk nog dagelijks de eucharistie gevierd.

http://www.bisdom-roermond.nl/

Niet voor niets zien we dan boven deze Koninklijke Poort een afbeelding van het Laatste Avondmaal. Door middel van deze voorstelling die zich direct boven de plaats bevindt waar de gelovigen zelf voor de geopende deuren van het 'Koninkrijk' het avondmaal ontvangen, wordt aangeduid dat hetzelfde sacrament ononderbroken vanaf zijn instelling door de opvolgers van de apostelen aan de leden van de Kerk wordt uitgereikt, zodat het allen met elkaar verenigt en tot Christus onhoogvoert, waardoor wij allen deelhebbers zijn aan Zijn Lichaam en Zijn Godheid.

http://www. eikonikon. nl/index2. html,

Laatste Avondmaal 2.0

afbeelding

( Publiek domein )

voorstelling van de laatste avondmaaltijd van Christus met de apostelen voor zijn kruisiging

Betekenisbetrekking


metonymie
Betrokken betekenissen 1.0 : 1.1

Algemene voorbeelden


Het Laatste Avondmaal van Dirk Bouts is dinsdag van de Leuvense Sint-Pieterskerk voor restauratie naar het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium in Brussel gevoerd.

De Standaard,

Het werk dat wordt aangeboden, een Laatste Avondmaal, is dan ook de grootste "Vermeer" die Van Meegeren ooit schilderde.

De Standaard,

Mechteld toe Boecop en de Kamper Laatste Avondmalen: een iconografische studie.

http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/DVN/lemmata/data/Lichtenberg,