QI


QI 1.0

(gezondheid, geneeskunde en zorg; verouderend)

queteletindex, getal dat de verhouding tussen gewicht en lengte aangeeft en dat wordt berekend door iemands gewicht te delen door het kwadraat van zijn of haar lengte; getal dat aangeeft of iemand een gezond gewicht heeft; bodymassindex; BMI

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een queteletindex…

is een eenheid

   Hoofdsemagram: BMI


   Algemene voorbeelden


   De queteletindex (afgekort QI) of body-mass index (BMI) is een index die de verhouding tussen lengte en gewicht bij een persoon weergeeft. De BMI wordt gebruikt om een indicatie te krijgen of er sprake is van overgewicht.

   https://proef.cme-online.nl/uploads/9Z/TS/9ZTSlewOTxbA8ikISHDSew/BMI_Protocol.pdf

   De body-mass index (BMI), ook wel queteletindex (QI) genoemd (naar de Gentenaar Adolphe Quetelet (1796-1874) die deze index bedacht), geeft de verhouding weer tussen lengte en gewicht bij een persoon. De BMI wordt met name gebruikt om een idee te hebben of iemand overgewicht of ondergewicht heeft.

   https://www.hardlopen.nl/artikelen/gezondheid/de-body-mass-index-bmi-wat-kun-je-er-als-loper-mee,

   Woordfamilie


   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen