VN-Veiligheidsraad


VN-Veiligheidsraad 1.0

raad van de Verenigde Naties (VN) op het gebied van de veiligheid in de wereld; Veiligheidsraad

Semagram (extra betekenisinformatie)


De VN-Veiligheidsraad…

is een raad

   Algemene voorbeelden


   Op Amerikaanse satellietfoto's die aan de VN-Veiligheidsraad werden overgemaakt, zijn verscheidene plaatsen bij Nova Kasaba te zien waar onontgonnen land vers doorploegd lijkt.

   De Standaard,

   Momenteel is de benzine in Bujumbura beperkt tot twintig liter per maand en per voertuig. Buurland Tanzania maakte wel al een uitzondering op het embargo voor de aanvoer van hulpgoederen voor de Ruandese vluchtelingen in het noorden van Burundi. Woensdag besliste de VN-Veiligheidsraad dat het rapport over de staatsgreep van oktober 1993 mag worden vrijgegeven.

   De Standaard,

   De VN-Veiligheidsraad heeft het in brand steken van huizen door de strijdende partijen in Bosnië veroordeeld, en gezegd dat zulke akties "de sfeer van vertrouwen" ondermijnen die nodig is om de vrede in het voormalige Joegoslavië te herstellen.

   De Standaard,

   De VN-Veiligheidsraad moet binnenkort een nieuwe vredesmacht voor Oost-Slavonië oprichten en een "voorlopig bestuur" samenstellen.

   De Standaard,

   Combinatiemogelijkheden


   in voorzetselgroep


   • een zetel in de VN-Veiligheidsraad
   • een permanente zetel in de VN-Veiligheidsraad

   De Europese Commissaris verantwoordelijk voor de betrekkingen met Azië, Leon Brittan, heeft gisteren gezegd dat het Japanse verzoek om een zetel in de VN-Veiligheidsraad door de Europese Unie moet worden ondersteund.

   NRC,

   De Japanse premier Ryutaro Hashimoto wil dat de Algemene Vergadering van de VN zijn land een permanente zetel in de VN-Veiligheidsraad geeft.

   De Standaard,

   • lid van de VN-Veiligheidsraad
   • voorzitter van de VN-Veiligheidsraad

   Frankrijk is momenteel voorzitter van de VN-Veiligheidsraad.

   De Standaard,

   Albright [...], dochter van een Tsjechisch diplomaat, emigreerde naar de VS toen ze elf was [...]. Aan haar Europese afkomst hield ze een sterke belangstelling voor de veiligheid van dit continent over [...]. Sommige diplomaten vinden overigens ook dat ze te veel persconferenties geeft. "CNN is het zestiende en belangrijkste lid van de VN-Veiligheidsraad", pareert ze deze kritiek.

   De Standaard,

   Waarnemers verwachten dat de strijd om de opvolging van Boutros-Ghali zal neerkomen op een krachtproef tussen de leden van de VN-Veiligheidsraad.

   De Standaard,

   • een resolutie van de VN-Veiligheidsraad
   • resolutie 687 van de VN-Veiligheidsraad
   • resolutie 1031 van de VN-Veiligheidsraad
   • resolutie 1080 van de VN-Veiligheidsraad
   • resolutie 1199 van de VN-Veiligheidsraad
   • resolutie 1241 van de VN-Veiligheidsraad

   Resolutie 1080 van VN-Veiligheidsraad. Hieronder enkele (vertaalde) belangrijke elementen uit de resolutie over de troepenmacht voor Oost-Zaïre, die de VN-Veiligheidsraad vrijdagavond unaniem goedkeurde.

   De Standaard,

   Vorige week bood Argentinië 600 soldaten aan voor het invasieleger. Het land steunde ook een resolutie van de VN-Veiligheidsraad die de VS goedkeuring geeft de democratie in Haïti met geweld te herstellen.

   NRC,

   NAVO-vliegtuigen controleerden boven Kosovo de naleving van Resolutie-1199 van de VN-Veiligheidsraad en de afspraak tussen de NAVO en de FRJ (Federale Republiek Joegoslavië) over de toegestane aantal eenheden van het Joegoslavische leger (VJ) en van de speciale politie (MUP) in Kosovo.

   http://www.mindef.nl/faq/,

   Het mandaat van IFOR wordt ontleend aan resolutie 1031 van de VN-veiligheidsraad.

   http://www.atlcom.nl/,

   Wij verwelkomen de bereidheid van de FRJ (Federale Republiek Joegoslavië) om de betrekkingen met zijn buurlanden te verbeteren en samen te werken aan de volledige implementatie van het Algemeen Raamwerkakkoord voor Vrede in Bosnië en Herzegovina en Resolutie 1244 van de VN-Veiligheidsraad (UNSCR 1244).

   http://www.nato.int/docu/other/nl/2000/p00-124nl.htm,

   De bedoeling is dat Irak zich houdt aan resolutie 687 van de VN-Veiligheidsraad.

   http://www.europarl.eu.int/home/default_nl.htm,