a.d.h.v.


a.d.h.v. 1.0

((vooral) geschreven taal)

aan de hand van

Algemene voorbeelden


De scheidsrechters leiden de wedstrijden a.d.h.v. deze reglementen in goede banen en geven een score.

http://users.skynet.be/fa046688/Funakoshi/indexn.htm

Illustraties a.d.h.v. casussen, kritische discussies en persoonlijk doorleefde acties [...] geven de module een praktijkgericht karakter.

http://www.katho.be/Opleidingen/psychodiagnostiek.pdf,

A.d.h.v. de interne analyse en de uitkomsten van de enquête voor de ouders ontwikkelt de school beleid voor een nieuwe periode van vier jaar.

http://www.odaschool.nl/schoolgids.html

De beoordeling gebeurt a.d.h.v. een mondeling examen.

http://www.kubrussel.ac.be/onderwijs/psw/vakken/tweedekan/bestuur.htm,

Uiteindelijk moet het onderzoek leiden tot een informatiesysteem dat toelaat om de ruimtelijke verspreiding van bodemerosie zo nauwkeurig modelijk te voorspellen en dat voortdurend kan geactualiseerd worden a.d.h.v. nieuwere informatie.

http://www.kuleuven.ac.be/geografie/frg/

De QFor-auditmethode controleert de kwaliteit van de dienstverlening van de opleidings- en adviesverstrekkers a.d.h.v.: een gedetailleerde vragenlijst; een telefonisch tevredenheidsonderzoek bij de klanten; een auditbezoek aan de kantoren van de dienstverlener.

http://www.maninfo.be/QFor-Audit.php