a.g.v.


a.g.v. 1.0

((vooral) geschreven taal)

als gevolg van

Algemene voorbeelden


Enkele hoofdpunten: [...] - Verbetering van de financiële positie van de gemeenten. Een einde maken aan het afwentelen van de financiële lasten a.g.v. langdurige werkloosheid op de gemeenten. Werkloosheidsuitkeringen moeten door de bond betaald gaan worden.

http://www.kun.nl/cds/verkiezingen.html

CMG stond een dag eerder onder druk a.g.v. het afketsen van een order van Vodafone, dat de voorkeur gaf aan Ericsson.

http://www.rashied.nl/archief/2002/01_jan/jan-17.html,

Wat zijn bijvoorbeeld RSI/overbelastingsklachten: Nek- en schouderklachten a.g.v. een foutieve en/of eenzijdige werkhouding (caissières), of a.g.v. lang studeren in tentamentijd.

http://beheer.oprit.rug.nl/vandenberg/art/artikelen.html,

We zullen waarschijnlijk openen rond 498/500 a.g.v. de hogere slotkoersen op Wall Street, maar op basis van o.a. de winstwaarschuwing van Microsoft en de tegenvallende omzetontwikkeling bij IBM, alsook de omzetwaarschuwing van Nortel Networks, zullen we al gauw gaan glijden.

http://www.rashied.nl/archief/2002/01_jan/jan-17.html,

Bodemverliezen als gevolg van het rooien van wortelgewassen (BRW) in Europa: ruimtelijke en temporele variaties, modellering en geomorfologische implicaties. Doelstellingen van dit project zijn: [...] 4. het vergelijken van de intensiteit van BRW met de intensiteit waarmee andere bodemerosieprocessen (a.g.v. water en bodembewerking) optreden en dit onder verschillende ecologische omstandigheden in Europa; 5. het ontwikkelen van een optimale strategie om het BRW te reduceren.

http://www.kuleuven.ac.be/geografie/frg/