a.h.w.


a.h.w. 1.0

((vooral) geschreven taal)

als het ware

Algemene voorbeelden


Ook al gaat rouw voorbij, het wordt toch fundamenteel anders, maar vergeten doe je nooit [...]. In de benadering van overlevenden zou ik het woord verwerkt (hebt u het al verwerkt / zij heeft het nog niet verwerkt) graag in de prullenbak gooien [...]. Want "verwerken" suggereert a.h.w. dat iets "al voorbij" is; terwijl dit nooit voorbij gaat.

http://leefgemeenschapdbz.telenet.be/omgaanmetverdriet/omgaanmetverdriet.html

De hyperlink vormt a.h.w. de lijm waarmee het World Wide Web aaneen klit.

http://www.law.kuleuven.ac.be/jura/38n2/anthierens.htm

Ik hoor onze gedweeë onderwijzers al luidop spellen: koe.ken.brood, krul.len.bol, no.ten.dop, pan.nen.koek, rug.gen.graat enz., met alle gevolgen vandien. Onvermijdelijk zal dat weldra ook zijn nefaste uitwerking hebben op onze standaarduitspraak, die a.h.w. een speelbal van dat nieuwe spellingvoorschrift zal worden.

De Standaard,

Ook neemt men in toenemende mate de gezinsrol van de zieke over, zo gaat de verzorgende dochter de rol van de zieke moeder overnemen, de moeder wordt a.h.w. "kind".

http://www.mantelzorg.net/

Het ontstaan van de eerste strijdliederen kaderde ook in een vorm van protest tegen de nieuw verkozen regering Rogier, die verschillende voor de Vlamingen niet zo populaire maatregelen trof. In de strijd voor de Vlaamse taalrechten en voor waardering van de eigen volksgemeenschap speelden die liederen een grote rol. Daarmee ontstond a.h.w. een nieuw genre, dat aanvankelijk niet vrij was van buitenlandse invloed.

http://home.planetinternet.be/~sintlod8/kleinkunst/kleinkunst_1.htm

Door te luisteren naar jouw "innerlijke" stem krijgen ineens veel toevalligheden e/o obstakels die er op jouw pad komen een andere betekenis en zie je vaak het leerproces wat je a.h.w. "zomaar" wordt aangereikt.

http://www.zon-zijn.nl/pageID_7079160.html,