aan het erf herkent men de boer


aan het erf herkent men de boer 1.0

aan de zorg en uitstraling van een eigendom herkent men de eigenaar; hoe iemand zijn spullen opruimt en ermee omgaat, zegt iets over hoe die persoon is

Algemene voorbeelden


Het voorgenomen besluit om het stadhuis te renoveren heeft de fractie van de ChristenUnie getoetst aan vier criteria die zij van te voren aan deze stadhuisrenovatie heeft gesteld [...]. Immers, aan het erf herkent men de boer.

http://www.lelystad.nl/nl/raad/Raad_documenten/Documenten-Raad/Documenten-Raad-Raadsnotulen/Documenten-Raad-Raadsnotulen-2009/Raadsnotulen_26-02-2009.pdf,

'Aan het erf herkent men de boer', zo luidde een oud gezegde, waarmee ook werd bedoeld, dat met name het onderhoud van het landschap in handen lag van de boeren.

NRC,