aangename kennismaking


aangename kennismaking 1.0

het is aangenaam met u kennis te maken
Uitdrukking van beleefdheid bij een kennismaking.

Algemene voorbeelden


'Aangename kennismaking,' zei zijn vader en schudde mijn hand. 'Blij je te ontmoeten,' zei zijn moeder. 'Ik heb al zoveel over je gehoord.'

Alle verhalen, Kristien Hemmerechts,