aanloopschaal


aanloopschaal 1.0

lagere salarisschaal waarin een beginnende werknemer tijdelijk kan worden geplaatst tot hij het bij de functie behorende niveau heeft bereikt

Semagram


Een aanloopschaal…

is een salarisschaal; is een eenheid

 • [Toepassingsgebied of bereik] is een lagere salarisschaal dan die eigenlijk bij de functie hoort

  Hoofdsemagram: schaal


  Algemene voorbeelden


  In het overleg met de vakorganisaties is gesproken over het plaatsen van medewerkers in een aanloopschaal in plaats van in de schaal die behoort bij de functie waarop iemand geplaatst is. In dat overleg bleek dat het beleid ten aanzien van plaatsing in de aanloopschaal niet steeds helder is en dat diensten verschillend omgaan met aanloopschalen.

  http://www.bds.rotterdam.nl/content.jsp?objectid=165814

  In de cao Particuliere Beveiliging 2008 komen voor het eerst in de beveiliging géén jeugdschalen meer voor [...]. Wel gelden er aanloopschalen. Zo'n schaal ligt 10 procent lager dan het normale schaalsalaris waar iemand in thuishoort en geldt maximaal 1 jaar en alleen voor werknemers jonger dan 21 jaar.

  http://www.fnvbondgenoten.nl/branches_bedrijven/branches/dienstverlening/particuliere_beveiliging/uwsalaris_de/

  Combinatiemogelijkheden


  in voorzetselgroep


  • in een aanloopschaal blijven

  Gedurende de eerste twee jaar blijf je in een aanloopschaal. Uiteraard wordt het salaris wèl regelmatig opgetrokken.

  https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011008349:mpeg21:a0119,