aanvankelijk


aanvankelijk 1.0

de aanvang of het begin uitmakend van een handeling, een werking of toestand; oorspronkelijk; beginnend; in het begin

Combinatiemogelijkheden


met substantief


  • aanvankelijke weerstand
  • de aanvankelijke daling
  • de aanvankelijke opzet
  • een aanvankelijke aarzeling
  • het aanvankelijke enthousiasme
  • het aanvankelijke optimisme

Indien het functioneren van een groep stagneert door de weerstand van één van de studenten zal deze student op een andere manier moeten reflecteren op de eigen leerervaringen. In deze pilot is het zo ver nooit gekomen. Aanvankelijke weerstand is in de loop van het proces bijgetrokken, en de betrokken student heeft een actieve houding ontwikkeld.

http://www.hku.nl/pub/hku_onderzoek/pdf/actionlearning.pdf

Maar telkens begon de weg na de aanvankelijke daling weer te klimmen.

Rupert: een bekentenis, Ilja Leonard Pfeijffer,

De aanvankelijke opzet van deze paper was het nagaan waar nu de verschillen liggen tussen het bekijken van kunstobjecten - kleding en kostuums - in een reëel, echt museum en het bekijken en bezoeken van een virtueel, digitaal museum.

http://www.culturelestudies.be/student/portal/cultureelerfgoed/projecten/ingridvandenberk.htm,

De geruststellende speech van Greenspan duwde New York na een aanvankelijke aarzeling de hoogte in.

De Standaard,

Bij een bezoek aan de winkel ervaart hij dat allerlei prijzen sinds de omschakeling naar het nieuwe betaalmiddel wel degelijk zijn verhoogd. Het aanvankelijke enthousiasme over de euro lijkt daardoor danig getemperd.

Reformatorisch Dagblad,

Het aanvankelijke optimisme verdween toen de actie van de Stichting Restauratie Sluisje dreigde vast te lopen wegens geldgebrek.

Meppeler Courant,

aanvankelijk 2.0

in eerste instantie; bij aanvang; in het begin; eerst

Algemene voorbeelden


's Middags, bij een schijtgroene hoop slijmerige spinazie-met-vermalen-lever, legde de peuter opeens haar lepel neer. Het was de eerste echt dwarse daad die ze in haar leven stelde. Aanvankelijk had het geen effect. Ma had het niet gezien. Ze keek niet op van de regionale pagina's in de krant en zei, zoals elke middag: 'Is het lekker?'

Sterk water, Marijke Libert,

De redders dachten aanvankelijk dat de zuigeling dood was, omdat hij roerloos en met gesloten ogen in de armen van zijn moeder lag.

De Standaard,

Aanvankelijk was hij podiumkunstenaar maar hij is nu beter bekend als striptekenaar.

http://www.friet.be/article.cfm?ContentID=1118,

Aanvankelijk leek de politieke wil te bestaan om vijftien miljoen te investeren in dijkverzwaring. Uiteindelijk was er niet meer dan vijf miljoen beschikbaar.

NRC,

Combinatiemogelijkheden


met adjectief erachter


  • aanvankelijk fel
  • aanvankelijk grenzeloos

Zijn aanvankelijk felle aftocht deint langzaam uit in een gepassioneerde getuigenis van de liefde voor de kwaliteit van het leven.

De Standaard,

Het aanvankelijk grenzeloze optimisme over de potentialiteit van wetenschap en technologie kon niet overleven.

http://www.kuleuven.ac.be/admin/rd/niv3pbis/pr-i62.htm,