aanvullend


aanvullend 1.0

tot aanvulling dienend

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • aanvullend beleid
 • aanvullend onderzoek
 • aanvullend materiaal
 • aanvullende afspraken
 • aanvullende activiteiten
 • aanvullende bepalingen
 • aanvullende criteria
 • aanvullende diensten
 • aanvullende financiering
 • aanvullende functies
 • aanvullende gegevens
 • aanvullende hulp
 • aanvullende informatie
 • aanvullende maatregelen
 • aanvullende normen
 • aanvullende pensioenregelingen
 • aanvullende regels
 • aanvullende steun
 • aanvullende voorwaarden
 • aanvullende voorzieningen
 • aanvullende vragen
 • aanvullende zorg
 • een aanvullend honorarium
 • een aanvullend onderzoek
 • een aanvullend pakket
 • een aanvullend pensioen
 • een aanvullend programma
 • een aanvullende behandeling
 • een aanvullende beurs
 • een aanvullende opleiding
 • een aanvullende rol
 • een aanvullende studie
 • een aanvullende subsidie
 • een aanvullende uitkering
 • een aanvullende vergoeding
 • een aanvullende verzekering

"Een keuring op zichzelf verbetert de kwaliteit van de woningen niet", zegt adjunct-directeur F. van Loon van de vereniging Eigen Huis. "Zonder aanvullend beleid in de vorm van financiële garanties of goedkope leningen koop je er niets voor."

NRC,

Veel uitslagen van aanvullend onderzoek door de huisarts leveren normale uitslagen op. Dit is logisch, want uitsluiten van pathologie is een belangrijke taak in de eerste lijn. Onderbouwen van een sterke klinische verdenking op pathologie is een tweede belangrijke taak.

http://www.google.nl/search?q=cache:TuhAKvAQhTMJ:www.nvkc.nl/tijdschrift/content/2001/nr%25205/p249/2001-5-p249.pdf+aantonende+site:.nl=nl=lang_nl=UTF-8,

De aangesloten leden maken zowel gebruik van eigen scheepscapaciteit als van gecharterde scheepsruimte. Zij zijn actief als rederij, in de ladingovername, als bevrachter en verrichten aanvullende activiteiten zoals in een aantal gevallen opslag en kwaliteitsbeheer.

http://www.cbrb.nl/cbrb.php?action=tankvaart

Weliswaar bleef de zin "politiek vervolgden hebben recht op asiel" in de catalogus van de grondrechten staan. Maar hij is nu feitelijk buiten werking gesteld door een hele rist aanvullende bepalingen en beperkingen.

De Standaard,

Ook als je iets minder weet kun je vaak toch nog een heel eind komen eventueel door aanvullende gegevens te verzamelen.

http://www.phys.uu.nl/~wwwpmn/03-04/ppp11.htm,

Wanneer je je problemen met de studiestof onvoldoende aan bod zag komen in de werkzittingen, dan kunnen uitlegsessies aanvullende hulp bieden.

http://www.kulak.ac.be/nl/Onderwijs/Onderwijsaanbod/Biologie

Burgemeester en wethouders kunnen de instelling verzoeken aanvullende informatie te verstrekken.

http://www.roerdalen.nl/asp/beleid/bestandsbeheer/Webdoc-Subsidieverordening-juni-2003.pdf,

Volgens het TIC houdt de stabilisering van de files vooral verband met het afronden van wegwerkzaamheden, die juist in voorgaande jaren tot opstoppingen leidden. Ook aanvullende maatregelen, zoals meer inhaalverboden voor vrachtwagens, een extra rijbaan op de A27 tussen Houten en Everdingen, en de opening van de tweede Lekbrug in 1999, hebben verbetering gebracht.

NRC,

Eventueel kan de therapeut in overleg met de arts een aanvullend onderzoek (RX, medische beeldvorming,...).

http://www.bvmt-abtm.be/nl/ManueleTherapie/index.php

Minister Vandenbroucke zorgt er met zijn wet op de aanvullende pensioenen voor dat alle werknemers en bedrijfsleiders ondernemend in een vennootschap in de toekomst op een fiscaal en sociaal aantrekkelijke manier een aanvullend pensioen kunnen opbouwen.

http://www.jansteverlynck.be/parl/Persberichten/KMOlunch060603.htm,

Op het HBO heeft ongeveer de helft van de 200.000 studenten met studiefinanciering een aanvullende beurs.

NRC,

Voor tussenkomst in zaken die niet in het basispakket van geneeskundige verzorging zitten, kan u helaas niet bij ons terecht. Daarvoor dient u een aanvullende verzekering of een hospitalisatieverzekering te nemen.

http://www.hvkz-cspm.fgov.be/nfaq.html

( (vooral) in Nederland)
 • aanvullende bijstand

Sommige ouderen zullen een lagere AOW hebben wegens een te korte opbouwperiode. Zij kunnen aanvullende bijstand krijgen.

http://www.e-stem.nl/,

met bijwoord


 • alleen aanvullend
 • ook aanvullend
 • slechts aanvullend

Bij indicatiestelling dient onafhankelijk gevraagd te worden naar de (on)mogelijkheden/de draagkracht van de mantelzorg. Mantelzorg is alleen aanvullend.

http://www.anbo.nl/

Open centrum Meeuwenveen wijst reguliere geneeskunst niet af. 'Integendeel, wij gaan ervan uit dat de reguliere geneeskunst goed functioneert, maar dat mensen een aanvulling nodig hebben. Dat kan heel goed preventief werken, maar ook aanvullend'.

Meppeler Courant,

Zowel de gebiedende ("moeten", "b") als de verbiedende ("niet mogen", "niet d") normen kunnen in "(rechts)kracht", in sterkte of afdwingbaarheid verschillen. Ze kunnen namelijk dwingend zijn, dan wel slechts aanvullend.

http://allserv.rug.ac.be/%7Egmartyn/Syllabus.html,

met werkwoord


 • aanvullend werken
 • aanvullend zijn
 • zich aanvullend verzekeren

Ze benadrukten dat de nieuwe 'brandweerdienst' niet de plaats van de ambulancedienst inneemt, maar aanvullend werkt.

http://brandweerinfo.nl/regio/brabant/zuid-oost/indexnl.htm

Een bijkomende lijst van specifieke ontwikkelingsdoelen moet de klassenraad in staat stellen doelen op maat van de leerling met taalmoeilijkheden te selecteren. De toelichting bij deze specifieke doelen is aanvullend bij deze van de eindtermen.

http://www.ond.vlaanderen.be/dvo/ontwikkelingsdoelen/ bubaotype8/visietekstt8.doc

Voor tandheelkundige behandelingen kan men zich aanvullend verzekeren.

http://www.NMT.nl/

met voorzetselgroep


 • aanvullend aan
 • aanvullend bij
 • aanvullend op
 • aanvullend ten opzichte van

De themalessen die aanvullend aan het boerderijbezoek kunnen worden bijgewoond, kennen een toenemend succes.

http://www.provant.be/jeugd/JWBPlan/jeugdwerkbeleidsplan_2002.htm,

Aanvullend bij de basisvorming is een specifiek diploma inzake ruimtelijke planning of stedenbouw en ruimtelijke ordening zeker wenselijk.

http://www.vvsg.be/ruimtelijke_ordening/achtergrondinfo/personeel.htm,

Binnen het taalgebied is het beleid van de Taalunie aanvullend op het onderwijsbeleid van de Nederlandse en de Vlaamse overheid.

http://www.taalunie.org/_/publicaties/default.html

Het verbond wijst de inbreng van andere instanties dan het onderwijs niet af. Het staat op het standpunt dat iedereen aanvullend ten opzichte van de andere moet werken.

De Standaard,

Vaste verbindingen