aanvullende verzekering


aanvullende verzekering 1.0

((vooral) in Nederland)

ziektekostenverzekering die men in Nederland vrijwillig in aanvulling op de verplichte basisverzekering kan afsluiten voor extra risico's die in de basisverzekering niet vergoed worden
Aanvullende verzekeringen komen ook in België voor (zie de combinaties), maar in Nederland is de aanvullende verzekering een geïnstitutionaliseerd begrip.

Algemene voorbeelden


De politiek moet nog beslissen over de vraag of reageerbuisbevruchting thuishoort in het basispakket of in de aanvullende verzekering.

Meppeler Courant,