aapachtige


aapachtige 1.0

op een aap lijkend wezen; wezen dat genetisch tot het apenras behoort

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een aapachtige…

is een zoogdier; is een dier

   Algemene voorbeelden


   Het fossiel dat men in het geval van de Yeti graag nieuw leven inblaast is dat van de Gigantopithecus, een grote aapachtige die een half miljoen jaar geleden zou zijn uitgestorven.

   NRC,

   Welnee, besloot hij, De Volder, z'n grootoom, of welke van z'n andere genetisch in de buurt van een kruising tussen een aapachtige en een reptiel vertoevende stamboomgenoten ook, heeft niks met de naamgeving van de Volderstraat te maken, hoe zou dat ooit kunnen?

   Uitgeverij Guggenheimer, Herman Brusselmans,