aard


aard 1.0

geheel van al of niet aangeboren eigenschappen van een persoon of dier; natuur; wezen; karakter; inborst

Semagram


Iemands aard…

is een toestand; Een aard

 • [Samenstelling] omvat de aangeboren, inherente, natuurlijke eigenschappen; omvat de door de omgeving en opvoeding ontwikkelde karaktereigenschappen
 • [Ontstaan] is aangeboren of wordt gedurende iemands leven ontwikkeld
 • [Bezitter of eigenaar] is eigen aan een persoon of dier

  Algemene voorbeelden


  Scientology gelooft dat de mens van nature goed is, en niet slecht. Niet zijn aard, maar ervaringen in het verleden hebben de mens aangezet tot slechte daden.

  http://www.khbo.be/~lodew/wat%20is%20scientology.htm

  Ze had een heel andere aard dan haar broers en zuster.

  Anna, Hanna en Johanna, Marianne Fredriksson,

  Het dier als therapeutisch instrument, knuffel- en gezelschapsdier. Maar ook als bron van religieuze en spirituele ervaringen. Het diersysteem is toegesneden op de aard van dier en mens, waardoor het mogelijk wordt om aaibaarheid aan het dier te ontlokken.

  http://www.vsys.nl/home.htm

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • de aangeboren aard

  Wij zien de motivatie om te werken, en om goed te werken, toch vooral als een product van de opvoeding, van door leraren gewekte belangstelling, van verwachtingen die in de samenleving worden uitgedragen. Kortom, als een persoonlijkheidstrek die gewekt en gestimuleerd kan worden. Dat de aangeboren aard ook bij deze karaktertrek waarschijnlijk grenzen stelt, remt ons minder dan bij de intelligentie het geval is.

  http://www.aup.nl/pdf/Kohnstammlezing2000.pdf

  met voorzetselgroep


  • de aard van iemand

  Beter dan wie ook begreep Beria de aard van Stalin, die door Amy Knight wordt omschreven als "een diep neurotische, paranoïde persoonlijkheid".

  De Standaard,

  Het dier als therapeutisch instrument, knuffel- en gezelschapsdier. Maar ook als bron van religieuze en spirituele ervaringen. Het diersysteem is toegesneden op de aard van dier en mens, waardoor het mogelijk wordt om aaibaarheid aan het dier te ontlokken.

  http://www.vsys.nl/home.htm

  in voorzetselgroep


  • gezien iemands aard
  • gemakkelijk van aard
  • rustig van aard
  • vriendelijk van aard

  Misschien zou het kunnen dienen als een vredesgebaar naar zijn vrouw toe, misschien dat ze door de kleine schildpad te verzorgen kon inzien dat ze gezien haar aard en positie heel goed een vrij en onafhankelijk leven kon leiden temidden van de familie.

  http://www.suspensestory.com/page/article/39.html

  Het is maar goed dat ik gemakkelijk van aard ben.

  Meppeler Courant,

  Het meisje, dat rustig van aard was, was pas vijftien jaar geworden.

  Alle verhalen, Manon Uphoff,

  Hij was vriendelijk van aard. Hij had iets onbeschermds en soms droevigs over zich. Toch kon hij vrolijk en onderhoudend vertellen. Hij was royaal, zwierig en het tegendeel van de vaderlandse kleinkunstenaar.

  Boze brieven van Bijkaart, W.F. Hermans,

  met bezittelijk voornaamwoord


  • haar aard
  • mijn aard
  • zijn aard

  Haar borst was te slap, haar huid te rood, haar stem te schel, haar aard te stiekem.

  De hangende man, Koos van Zomeren,

  Met mijn kritiek wilde ik niets of niemand afbreken. Dat is mijn aard niet.

  De Standaard,

  Scientology gelooft dat de mens van nature goed is, en niet slecht. Niet zijn aard, maar ervaringen in het verleden hebben de mens aangezet tot slechte daden.

  http://www.khbo.be/~lodew/wat%20is%20scientology.htm

  met ander, nevengeschikt substantief


  • aard of aanleg
  • aard en wezen

  Al enkele jaren ontvangen ze mensen op de boerderij om hen te informeren over aard en wezen van de struisvogel.

  Haagsche Courant,

  De perfectie van de natuur ligt niet in het verleden, maar in de toekomst. Zij is het doel waarop alle streven van nature gericht is, ook alle menselijk streven."Van nature" betekent hier zowel "van in het begin" als "door zijn aard of aanleg".

  http://allserv.rug.ac.be/~frvandun/Texts/Rechtsfilosofie/RFgent-0.htm,

  Vaste verbindingen


  de aard van het beestje zijn


   Zie: de aard van het beestje zijn

  een aardje naar zijn vaartje hebben


   Zie: een aardje naar zijn vaartje hebben

  iemands ware aard


   Zie: iemands ware aard

  in iemands aard liggen


   Zie: in iemands aard liggen

  in iemands aard zitten


   Zie: in iemands aard zitten

  zijn ware aard laten zien


   Zie: zijn ware aard laten zien

  zijn ware aard tonen


   Zie: zijn ware aard tonen

  Woordfamilie


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  • volksaard

  aard 2.0

  geheel van kenmerkende eigenschappen van een zaak; soort

  Semagram


  De aard van iets…

  is een toestand

  • [Samenstelling] omvat de kenmerkende eigenschappen waaruit iets bestaat
  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] maakt iets tot wat het is
  • [Bezitter of eigenaar] is eigen aan een zaak

   Algemene voorbeelden


   Over de aard van het conflict is officieel nooit iets naar buiten gekomen.

   Meppeler Courant,

   Combinatiemogelijkheden


   met adjectief ervoor


   • de precieze aard van iets
   • van algemene aard
   • van doorslaggevende aard
   • van humanitaire aard
   • van incidentele aard
   • van lichamelijke aard
   • van organisatorische aard
   • van persoonlijke aard
   • van praktische aard
   • van psychische aard
   • van structurele aard
   • van technische aard
   • van tijdelijke aard

   Vervolgens sturen wij een lijst met 75 vragen naar de patiënt. De antwoorden kan hij thuis invullen en vervolgens opsturen. Ze geven ons zicht op de precieze aard van de klachten: gaat om een licht gevoel in het hoofd, zweverigheid, onzeker op de benen staan of om echte draaiduizeligheid.

   Reformatorisch Dagblad,

   De verstrekte informatie is van algemene aard.

   http://www.havenziekenhuis.nl/

   Alles wat een kind op deze jonge leeftijd beleeft, wat in hem gewekt en verzorgd wordt, is van doorslaggevende aard voor het ganse leven.

   http://www.musicerendejeugd.be/ORFFterugblik.htm

   De voorlopige invrijheidsstelling wordt thans om steeds meer redenen toegepast: om redenen van humanitaire aard (ziekte, familiale gebeurtenissen) en zelfs ter beheersing van de overbevolking in de gevangenissen.

   http://www.student.kuleuven.ac.be/~m9829460/straf.pdf,

   Kunstenaars hebben [...] in de meeste gevallen geen pensioen. Verkopen of opdrachten blijven van incidentele aard en zijn ook afhankelijk van de waardering in de kunstmarkt of in de kunstpolitiek.

   http://www.fondsbkvb.nl/leestafel/index.html,

   Waneer er [...] geen evenwicht bestaat tussen je verstand en je gevoel, tussen dat wat je moet/wil en kunt, kunnen klachten ontstaan van lichamelijke en/of psychische aard, zoals: Spierverkramping van onder andere nek en/of rug; buikklachten, maagklachten, te hoge bloeddruk, hyperventilatie en andere nerveuze klachten; angst, onrust, slaapstoornissen.

   http://home.hetnet.nl/~jan1959/

   Problemen van persoonlijke aard, waarover ik liefst niet praat.

   De Standaard,

   De TTP-notaris casu quo DigiNotar B.V. draagt zorg voor de nodige voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van een (persoons)gegeven tegen verlies of aantasting daarvan en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking van het (persoons)gegeven.

   http://www.diginotar.nl/

   Om redenen van praktische aard stemt de plaatsing van de borden op het terrein niet altijd overeen met de theoretisch optimale afbakening.

   http://www.west-vlaanderen.be/xca/PWV/_NL/Leefomgeving/mobiliteit/mobiliteit

   Vastgoedbeleggers houden hun hart vast: is de huidige neergang van tijdelijke of van structurele aard?

   NRC,

   Faalangst [...] is gebonden aan situaties waarin prestaties moeten geleverd worden en is dus meestal van tijdelijke aard.

   http://www.faalangst.be/

   met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


   • van blijvende aard
   • van uiteenlopende aard
   • van verschillende aard
   • van voorbijgaande aard

   Problemen van blijvende aard vragen om ingrijpende veranderingen.

   Meppeler Courant,

   Seksuele klachten kunnen van uiteenlopende aard zijn en de oorzaken zijn zeer divers.

   http://www.gezondheidsnet.nl/

   Zoals al eerder opgemerkt/geciteerd, wordt digitale opslag gekenmerkt door grote problemen, en wel van verschillende aard.

   http://www.onlineconferentie.nl/

   Ook vreugde en genot zijn van voorbijgaande aard.

   http://www.xs4all.nl/~wzweers/dossiers/boeddha/

   met voorzetselgroep


   Voorzetsel: van

   • de aard van iets

   Over de aard van het conflict is officieel nooit iets naar buiten gekomen.

   Meppeler Courant,

   in voorzetselgroep


   • door de aard van
   • gezien de aard van
   • naar de aard van
   • omtrent de aard van
   • over de aard van
   • vanuit de aard van
   • vanwege de aard van
   • wegens de aard van
   • agressief van aard
   • informeel van aard

   Door de aard van het terrein was het geen gemakkelijke tocht.

   Meppeler Courant,

   Zulke brandjes zijn wel vaker voorgekomen in het bedrijf. Dat is gezien de aard van het bedrijf ook geen verrassing.

   NRC,

   De lijfstraffen verschilden naar de aard van het vergrijp.

   http://www.atem.nl/VOC/VOC000.HTM

   Om tien over tien, tijdens de korte speeltijd, was Igor onder de overkapping in een spel verwikkeld met twee andere jongens. Omtrent de aard van het spel is mij niets bekend.

   Blanco, Peter Terrin,

   Aanvankelijk bestond er verwarring over de aard van de explosieven.

   NRC,

   Die grenzen kunnen enkel vastgesteld worden door de intrinsieke karakteristieken van die kennis van de wereld zelf en dus vanuit de aard van die kennis.

   http://www.phil.uu.nl/esthetica/indexx.html,

   Vanwege de aard van hartziektes moet er zeer snel en accuraat gewerkt worden, waarbij een grote hoeveelheid gegevens uit diverse bronnen de revue passeert.

   http://harten.net/beleidsplan.html

   In de afdeling architectuur, die voor de leek minder gemakkelijk te beoordelen is wegens de aard van de tentoongestelde objecten (plannen en maquettes), valt vooral Hans Sterck op.

   De Standaard,

   • agressief van aard
   • informeel van aard

   Helaas is kanker van de nier vaak agressief van aard en kan snel uitzaaien naar andere organen.

   http://www.urolog.nl/patienten-ned/nier.asp

   Om de drempel om andere leden aan te spreken zo laag mogelijk te houden, zijn alle bijeenkomsten informeel van aard.

   http://www.fenedex.nl/

   ((vooral) in België)
   • volgens de aard van

   De omvang van het pendelverkeer varieert echter volgens de aard en de kwalificatie van de werknemers.

   http://meta.fgov.be/pdf/pd/nldf29a.pdf,

   met aanwijzend voornaamwoord


   • van deze aard
   • van dezelfde aard als
   • van zodanige aard dat

   Europa heeft zich moeten heroriënteren van exploitatie naar exploratie. In het bijzonder noemen wij hier de zogenaamde zoek- en innovatieactiviteiten. Activiteiten van deze aard kunnen namelijk niet straffeloos over de aardbol worden verschoven.

   http://www.feweb.vu.nl/esi/bin/pdf/921.pdf,

   Morele normen zijn niet van dezelfde aard als wetenschappelijk vastgestelde wetmatigheden.

   De Standaard,

   Hij zorgt voor een uitkomst die van zodanige aard is dat we niet onder de problematiek zullen bezwijken.

   http://www.pastoralecounseling.org/,

   met onbepaald voornaamwoord


   • van allerlei aard
   • van elke aard
   • van tweeërlei aard
   • van velerlei aard

   De beschreven ziekten zijn van allerlei aard, inclusief bijvoorbeeld zintuiglijke beperkingen zoals slechtziendheid of hardhorendheid.

   http://www.gerontechnologie.nl/

   De wet is ook van toepassing op het internet voor: teksten van elke aard (romans, novellen, gedichten, wetenschappelijke of technische teksten), ongeacht de lengte; foto's, ongeacht het genre (portret, landschap, stilleven) of de sfeer (openbaar of privé); grafische beelden van elke aard (tekeningen, letterwoorden, iconen, logo's, landkaarten, enz.); muziek, video of een combinatie van beide; computerprogramma's.

   http: //www. ond. vlaanderen. be/ict/veilig_ict/Veilig_internet_tips. pdf,

   De functie, die de scheidsrechter vervult, is van tweeërlei aard.

   http://www.knvb.nl/knvb1/pdf/Spelregels_Zaalvoetbal.pdf,

   Die menselijke nood is van velerlei aard.

   http://www.geloofenleven.be/2000-3.html#priester,

   met ander, nevengeschikt substantief


   • de aard en betekenis
   • de aard en ernst
   • de aard en frequentie
   • de aard en hoeveelheid
   • de aard en inhoud
   • de aard en intensiteit
   • de aard en omvang
   • de aard en oorsprong
   • de aard en samenstelling
   • naar aard en strekking

   Ik zie het ruimer en denk aan een instituut waar welzijnswerkers nagaan hoe individuen in de verschillende bewegingen worden behandeld en waar antropologen onderzoek verrichten naar de aard en betekenis van de westerse subculturen.

   De Standaard,

   Bij het bepalen van de straf en de strafmaat houdt de rechter rekening met de aard en ernst van het door u gepleegde strafbare feit en de omstandigheden waaronder u het feit hebt begaan.

   http://www.cleerdin-hamer.nl/

   De huidskleur, de kwaliteit van het haar, de klank van de stem, spanningen in de buikzone, de aard en frequentie van de uitscheiding en vele andere signalen geven een beeld van je conditie.

   http://www.shiatsu.be/shiatsu/index.html

   Voorwaarde is wel dat de aard en hoeveelheid van de aangeboden informatie aansluit bij de behoeften van de gebruiker en vooral dat de informatie op een gebruiksvriendelijke manier en in het jargon van de gebruiker wordt aangeboden.

   http://www.minbzk.nl/e-overheid/1.1.asp

   Behalve naar de vraag naar variatie in een cultuur is er een andere vraag die cross-culturele en cultuurpsychologen verdeeld houdt, en wel die naar de aard en inhoud van cultuur.

   http://home.wanadoo.nl/nijhofflaan/media/ou_info/s03221.pdf

   De verdeling van de kosten is afhankelijk van de aard en intensiteit van de functionele aanspraken van de gebruikers.

   http://viwc.lin.vlaanderen.be/wbpinfo.html

   Toch zijn er nog altijd grote verschillen tussen vrouwen en mannen in de aard en omvang van hun arbeidsdeelname.

   http://www.scp.nl/boeken/titels/2000-5/nl/acrobat/Emancipatie.pdf,

   De Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Umweltschutz und Technologie Berlin gaf ons opdracht om de aard en oorsprong van de problemen aan een diepgaand onderzoek te onderwerpen.

   http://www.tno.nl

   Demografische ontwikkelingen als vergrijzing, ontgroening en gezinsverdunning door eerder zelfstandig te gaan wonen, later te trouwen, vaker te scheiden en langer zelfstandig te blijven wonen stellen nieuwe eisen aan de aard en samenstelling van ons woningbestand.

   http://www.debouwer.nl/index.htm

   De uitsluiting van kostenaftrek strekt zich eveneens uit tot premies betaald voor een buitenlandse regeling die naar aard en strekking overeenkomt met de Ziekenfondsverzekering.

   http://www.cbhome.nl/index.php,

   gevolgd door naamvalsgenitief


   • de aard der dingen
   • de aard der zaak

   Op velerlei gebied is ons inzicht in de aard der dingen verbeterd en verdiept.

   http://www.conservatismeweb.com/,

   Herdenken is uit de aard der zaak een oefening in wijsheid achteraf.

   NRC,

   Vaste verbindingen


   iets in de aard van


    Zie: iets in de aard van

   iets in dien aard


    Zie: iets in dien aard

   iets van dien aard


    Zie: iets van dien aard

   uit de aard der zaak


    Zie: uit de aard der zaak

   van aard zijn om


    Zie: van aard zijn om

   van dien aard zijn dat


    Zie: van dien aard zijn dat

   voordeel van alle aard


    Zie: voordeel van alle aard

   Woordfamilie


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   • toonaard