aberratie


aberratie 1.0

(natuurkunde [wetenschap])

optisch verschijnsel waarbij lichtstralen na breking in een lens, lenzenstelsel of spiegel niet samenvallen in een brandpunt, waardoor een wat onscherpe afbeelding ontstaat; afwijking van de ideale beeldvorming door een lens; brekingsafwijking

Semagram


Een aberratie…

is een verschijnsel

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is het verschijnsel waarbij lichtstralen die uit één punt komen en door een lens, spiegel of lenzenstelsel afgebeeld worden, niet in één brandpunt samenkomen, waardoor een onscherpe afbeelding ontstaat
 • [Object betroffen] doet zich voor bij lenzen, spiegels en lenzenstelsels van optische instrumenten en bij de lens van het oog
 • [Gevolg of resultaat] resulteert in een onscherp beeld
 • [Gebied] is een optisch verschijnsel dat bestudeerd wordt in de optica en dat onder andere ook van belang is voor de oogheelkunde en de fotografie

Algemene voorbeelden


De behandelingen geleid door de techniek van golffront analyse (wavefront analysis guided ablations). De techniek bestaat er in om de aberraties van het oog te bestuderen door een golffront analyse. Nadien worden de correcties die aan het oog dienen te worden aangebracht doorgestuurd naar de laser om aberraties van lagere en van hogere orde uit te schakelen.

http://www.vryghem.be/nl/default.htm

Met de wavefront techniek is men tot de vaststelling gekomen dat alle refractieve chirurgie ingrepen ter hoogte van het hoornvlies tot optische aberraties leiden die zich uiten onder de vorm van lichtkringen, verblinding, spookbeelden en/of contrastverlies. Deze afwijkingen komen voornamelijk voor wanneer de aangebrachte correctie belangrijk is, bij patiënten met een grote pupil en zijn 's nachts meer uitgesproken. Deze toenemende aberraties zijn te wijten aan een verandering van de asfericiteit van het hoornvlies. Bij een normaal hoornvlies is de kromming van het centrale deel iets meer uitgesproken: de vorm is zogenaamd prolaat.

http://www.vryghem.be/nl/default.htm

Combinatiemogelijkheden


met adjectief ervoor


 • een optische aberratie

Het bekomen beeld zal min of meer vervormd zijn in functie van de ernst van optische aberraties vertoond door het oog.

http://www.vryghem.be/nl/default.htm

Vaste verbindingen


chromatische aberratie

Zie: chromatische aberratie

sferische aberratie

aberratie 2.0

afbeelding

Bron: H Hahn
( CC BY-SA 3.0 )

(astronomie)

verschijnsel waarbij sterrenlicht niet exact van de bron lijkt te komen voor een bewegende waarnemer, waardoor de waarnemer sterren op andere plaatsen ziet, dan waar zij zich werkelijk bevinden; schijnbare verplaatsing van de sterren

Semagram


Een aberratie…

is een verschijnsel

 • [Richting] is een afwijking van de richting waarin een lichtbron wordt waargenomen ten opzichte van de richting waarin de bron zich werkelijk bevindt
 • [Object betroffen] is een verschijnsel dat zich voordoet bij het waarnemen van sterren
 • [Oorzaak, reden of aanleiding] is een gevolg van de beweging van de aarde om de zon, waardoor de waarnemer ten opzichte van de ster in beweging is
 • [Gelijkenis] is te vergelijken met andere waarnemingen op aarde, bijvoorbeeld de waarneming dat regen die recht naar beneden valt, schuin naar de waarnemer toe lijkt te vallen als deze in beweging is

Algemene voorbeelden


James Bradley zocht naar sterparallaxen, en ontdekte in plaats daarvan in 1725 de aberratie van het sterrenlicht bij Gamma Draconis.

http://www.ster.be/urania/parallax.html

aberratie 3.0

((vooral) in België)

iets dat afwijkt of afdwaalt van wat normaal gevonden wordt; afwijking; afdwaling

Betekenisbetrekking


metafoor
Betrokken betekenissen 1.0 : 3.0

Semagram


Een aberratie…

is een afwijking

   Algemene voorbeelden


   Jay: "Virtual Insanity gaat over mensen die knoeien met de basisblokken waarmee de natuur is opgebouwd, zodat wij hier straks allemaal mutanten zijn." Zender: "Zoals schapenorganen te eten geven aan koeien, en dan verbaasd zijn dat ze gek worden. En het gaat over winkelen via het televisiescherm en dat soort aberraties."

   De Standaard,

   Denk maar aan de jaren tachtig, toen het gewaarborgd inkomen voor bejaarden hoger lag dan het minimumpensioen voor zelfstandigen. Dat werd zo algemeen als een aberratie beschouwd, dat het zelfstandigenpensioen stapsgewijs werd opgetrokken tot dat verschil was weggewerkt.

   De Standaard,

   Ik wil er niet verder op ingaan: als de bemoeienissen van de grote politiek uitmonden in genocide - een aberratie van de menselijke genen die in onze tijd gelukkig zo goed als ondenkbaar is - moet er ook niet gerekend worden op jammerklachten achteraf.

   In rook opgaan; Nestor, het mes van de profeet, August Thiry,

   Met de Duitse geschiedenis van Goethe en Beethoven hadden Hitler en zijn medevolksverleiders niets te maken. Zij vormden een aberratie in een waardige historische ontwikkeling waarmee men zich graag bleef identificeren.

   NRC,

   Combinatiemogelijkheden


   met adjectief ervoor


   • een menselijke aberratie
   • een politieke aberratie
   • een seksuele aberratie
   • een ongezonde aberratie
   • een ziekelijke aberratie

   In de loop der jaren had ze heel wat afgezien en maar weinig menselijke aberraties waren haar in de praktijk onbekend gebleven.

   Heeresma helemaal, Heere Heeresma,

   In het parlement ontwikkelt zich trouwens het begin van een debatkultuur waarin een tegenstem geen nationale schande of politieke aberratie hoeft te zijn.

   De Standaard,

   Misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen komen in alle beschavingen voor en werden tot voor kort discreet afgehandeld in de stilte van de taboesfeer rond pedofilie en andere seksuele aberraties.

   De Standaard,

   Tegenwoordig worden zulke beelden als gewelddadig beschouwd. Als ongezonde aberraties, uitingen van een zieke geest.

   http://www.spaink.net/parool/20000529.html,

   Brief nav mijn tekst over La vie sexuelle de Catherine M in VN: 'Ik vind uw woorden en die van Millet een ziekelijke aberratie.'

   Een jaar als (g)een ander, Kristien Hemmerechts,