abject


abject 1.0

(pejoratief)

hoogst verwerpelijk; verachtelijk; stuitend

Algemene voorbeelden


Kinderarbeid: abject, abjecter, abjectst. Bestaat er zoiets als 'de abjectste uitingsvorm van kinderarbeid' of is alle kinderarbeid per definitie verwerpelijk?

de Volkskrant,

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • een abject gevoel
 • een abject individu
 • een abject regime
 • een abject tafereel
 • een abjecte bruut
 • een abjecte man
 • abjecte extremisten
 • abjecte ideeën
 • abjecte toestanden

Maar nu de neef van Lousje [...]. Werkt bij een bedrijf dat naar zijn mening zich aan collaboratie met Zuid-Afrika, Chili etc. schuldig maakt. Wat doet die neef, die NIETS, HELEMAAL NIETS riskeert [...], die neef doet NIETS, behalve overal rondtoeteren hoe verwerpelijk Philips is, en hoe NOBEL en EDEL en IDEALISTISCH hij is. Ik vind deze neef een hoogst abject individu, een collaborateur!

Requiem voor een vriend, J.J. Voskuil,

Vicary liet een speelfilm doorschieten met boodschappen als Drink coke en Eat popcorn, zo snel dat het publiek ze niet eens opmerkte. En toch zou tijdens de pauze de omzet van popcorn met 58% en die van Coca-Cola met 18% zijn gestegen! Op die manier zou je om het even wat aan de man kunnen brengen, zelfs de meest abjecte politieke ideeën!

Verdwaalde post, Walter van den Broeck,

Minder bekend is dat Voskuil zich ook inzette tegen de varkensfokkerij. Hij nam dat lovenswaardige initiatief toen met de varkenspest van drie jaar terug de abjecte toestanden die heersen in de bio-industrie in het volle daglicht kwamen te staan.

http://www.varkensinnood.nl/,

Het was geen ongelukkige jeugd, zegt Platteau, zo heeft hij het nooit gezien en daar gaat zijn boek ook niet over. En medelijden met het kind? "O nee, ik vind medelijden een abject gevoel. Ik zou het mezelf kwalijk nemen als ik dat gevoel over mezelf als kind had."

NRC,

Ivens was een filmer van talent, zeker, die een aantal goede en boeiende films heeft gemaakt. Hij maakte echter ook akelige propagandafilms voor enkele van de meest abjecte totalitaire regimes. Hij was dus een soort Leni Riefenstahl, maar dan niet van rechts maar van links.

NRC,

met adjectief erachter


 • abject onjuist

Ook denkers, schrijvers, wetenschappers en kunstenaars hebben aan het verschijnsel kleur verstrekkende, bevlogen, absurde en soms abject onjuiste theoriën en ideëen opgehangen. De kleurenleer van Wolfgang Goethe is daar een mooi voorbeeld van.

NRC,

met bijwoord


 • hoogst abject
 • meest abject
 • volstrekt abject

De opmerking dat de kwaliteit van leven en wonen niet goed zou zijn in deze wijken is hoogst abject. Alsof wij leprozen zijn.

http://www.pvdarotterdam.nl/nieuws/nieuws_item/t/pvda_stop_sloop_goedkope_woningen

met werkwoord


 • abject zijn
 • iets of iemand abject vinden
 • iets of iemand als abject afschilderen
 • iets of iemand abject noemen

"De jaren zestig zijn ontaard in een feestbanket voor profiteurs, maniakken en hypocrieten." Als otters drongen de vrije geesten het bolwerk van de autoriteit binnen, een autoriteit die ze hadden geïsoleerd en afgeschilderd als abject.

Dagblad van het Noorden,