abnormaliteit


abnormaliteit 1.0

het abnormaal zijn, vooral in geestelijk of lichamelijk opzicht

Semagram (extra betekenisinformatie)


Abnormaliteit…

is een eigenschap of toestand

 • [Object betroffen] betreft personen
 • [Toepassingsgebied of bereik] is het afwijken van het normale, het gewone, het gezonde, vooral in psychische of fysische zin

  Algemene voorbeelden


  Bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen wordt vaker gebruik gemaakt van een uitsluiting voor specifieke lichaamsdelen (rug of knie) van verzekering in combinatie met een normale premie dan van een risicobepaling in termen van percentage van abnormaliteit in combinatie met een premieverhoging. Dat heeft niet alleen te maken met moeilijkheden bij de interpretatie van klachten aan rug of knie voor het arbeidsongeschiktheidsrisico, maar ook met bureaucratische overwegingen van het bedrijf.

  http://www.stichtingpandora.nl/index.html

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • manisch depressieve abnormaliteit
  • psychische abnormaliteit

  Gotthelf schreef niet een roman over artsen en kwakzalvers maar over geloof en bijgeloof, over het verlangen naar macht, over psychische abnormaliteit en over het centrale thema in al zijn werk: het onvermogen van man en vrouw, over en weer, om elkaar te begrijpen.

  Ongewenste zeereis, Maarten 't Hart,

  Centraal in deze roman staat de figuur van Anna Bäbi. Zij is een wat geborneerde, despotische vrouw die haar man, zijn knecht en de meid terroriseert met oprecht goede bedoelingen [...]. Gotthelf laat [...] op overtuigende wijze zien dat achter dit despotisme een bepaalde vorm van manisch depressieve abnormaliteit schuilgaat die eerst onder invloed van een groot verdriet manifest wordt.

  Ongewenste zeereis, Maarten 't Hart,

  abnormaliteit 1.1

  datgene wat abnormaal is in een of ander opzicht, bv. in geestelijk, lichamelijk, of technisch opzicht: abnormale eigenschap, situatie of toestand

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • bijbelse abnormaliteiten
  • chromosomale abnormaliteiten
  • fysiologische abnormaliteiten
  • genetische abnormaliteiten
  • technische abnormaliteiten
  • een fysische abnormaliteit

  Onze chauffeurs zijn verantwoordelijk voor hun vrachtwagen en voor de goede uitvoering van uw transportopdrachten. Zij moeten alle technische abnormaliteiten aan de onderhoudsdienst melden.

  http://www.withofs.be

  Natuurlijk, zei Colman, oefening baart kunst, de kloontechniek kan verbeterd worden door veel te experimenteren. "Maar het is onethisch om die experimenten op mensen te verrichten." Hij voorspelde miskramen, doodgeboren vruchten en genetische abnormaliteiten.

  http://www.parool.nl/997251804106.html,

  als object bij een werkwoord


  • een abnormaliteit melden
  • een abnormaliteit vaststellen

  De wachter van de waterwegen voert bij zijn dagelijkse aanwezigheid langs de waterweg een routinecontrole uit [...]. Indien bij de routinecontroles abnormaliteiten worden vastgesteld wordt indien nodig een bijzonder inspectie uitgevoerd. Prioritair zijn de plaatsen waar de afkalvingen de achterliggende wegenis of nutsleidingen in het gedrang brengen.

  http://www.carldecaluwe.be/020pers/20012002/200204/20020429.html,

  als subject bij een werkwoord


  • gebeuren

  Gelukkig voor mezelf verkeer ik momenteel in vrij goede doen en de tijden dat ik wel eens een beroep op hen deed - mijn nog levende tantes [...] zijn stuk voor stuk te situeren in wat men gemakshalve "de goede middenstand" noemt [...] - die indroeve tijden dus waarin er [...] nu eens bij het ene, dan weer bij het andere familielid werd aangeklopt [...] - vallen wis en waarachtig niet buiten de vier barre oorlogswinters, en dan gebeuren er wel meer abnormaliteiten.

  Het blauwe meisje en de andere kleuren van de verschrikking, Greta Seghers,