actie is reactie


actie is reactie 1.0

(natuurkunde [wetenschap])

wetmatigheid waarbij elke kracht gepaard gaat met een even grote kracht in de tegengestelde richting

Algemene voorbeelden


Actie is reactie. Misschien is dit wel het bekendste zinnetje uit de natuurkunde. Wat zegt de wet dan eigenlijk? Stel je hebt twee voorwerpen. Als het ene voorwerp kracht uitoefent op de ander, zal het andere voorwerp een even grote kracht uitoefenen op de ander.

https://wikikids.nl/Wetten_van_Newton

De 3e wet van Newton heet ook wel: actie is reactie. De grootte van de kracht van voorwerp A op voorwerp B is gelijk aan de grootte van de kracht van voorwerp B op voorwerp A. De richtingen van de krachten zijn tegengesteld aan elkaar.

https://natuurkundeuitgelegd.nl/videolessen.php?video=wettenvannewton