actief


A - Als bijvoeglijk naamwoord

actief 1.0

( Gezegd van personen en dieren)
geneigd tot handelen, werken of bezig-zijn

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • actieve jongeren
 • actieve mensen
 • een actieve hond

"Gatorade is niet langer aanwezig op grote sportmanifestaties omdat wij de drank uit het te enge segment van de sport drinks willen losweken" zegt Jean-Louis Rigo, merkmanager bij John Martin. Daarom wordt de drank nu geïntroduceerd op concerten en discotheken "waar dorstige, actieve jongeren bijeenkomen."

De Standaard,

Actieve mensen houden gewoonlijk calcium in hun botten, terwijl sedentaire mensen calcium verliezen.

http://users.pandora.be/myprojects/gezondevoeding/gezondheid/beenderen.html

Een labrador is een speelse, actieve hond, maar hij heeft veel verzorging nodig.

Fin de siècle, John Schleipen,

met bijwoord


 • bijzonder actief
 • erg actief
 • meer actief
 • minder actief
 • nog actief
 • overdag actief
 • reeds actief
 • volop actief
 • vooral actief
 • zeer actief
 • steeds actiever
 • veel actiever

Maar ook na zijn pensionering bleef hij bijzonder actief.

De Standaard,

Dit zijn erg actieve visjes en snelle zwemmers.

http://home2.planetinternet.be/cvanroy/aquaria.htm

Naast een aangepast zorgaanbod besteedt een aantal gemeenten ook aandacht aan de meer actieve oudere.

http://www.cpb.nl/nl/pub/werkdoc/118/wd118.pdf,

Gecastreerde katten worden minder actief en moeten niet te veel eten krijgen.

http://vpgo.isCool.net/

Ik herkende de mestkevers die nog actief waren – ik wist weer hoe ze in opengebarsten kersen konden veranderen als je hier fietste.

De man op de Middenweg, Koos van Zomeren,

Vrijwel alle nachtvlinders vliegen 's nachts, maar ruim honderd soorten zijn ook overdag actief: de overdag actieve nachtvlinders.

http://www.vlinderstichting.nl/

Van Wetter vertegenwoordigt de nieuwe generatie van ouderen die in België aan de weg timmert. Ze is onafhankelijk, weerbaar en nog volop actief.

NRC,

Je baby is vooral actief als jij rust of slaapt.

http://www.9maand.be/zwanger/

Nu is Jim een nog steeds een zeer actief kereltje dat dag en nacht om aandacht vraagt.

http://perswww.kuleuven.ac.be/~pb617300/

We zouden trouwens in de volgende maanden te maken krijgen met een steeds actiever en kritischer parlement.

Mijn jaren in Europa, Karel Van Miert,

Nu zijn de werkgevers veel actiever geworden en komen ze meestal met eigen voorstellen.

NRC,

met werkwoord


 • actief blijven
 • actief worden
 • actief zijn

De interventie bestond uit onderzoek door een huisarts en instructie van een fysiotherapeut om dagelijkse activiteiten te bevorderen en 'gezond' actief te blijven.

http://www.rsi-vereniging.nl/download/grrsi.pdf,

Huisjeslakken verstoppen zich 's winters in naden en kieren na hun huis dichtgemetseld te hebben. Naaktslakken daarentegen blijven ook 's winters actief.

http://www.milieuvriendelijktuinieren.nl/nieuwsbr/2000_2.htm

De jongen lijken met hun donker grijsbruine kleur nog helemaal niet op een volwassen vos. Naarmate de geboorte dichterbij komt, wordt het vrouwtje steeds minder actief. In de dagen rond de geboorte verlaat ze haar hol bijna helemaal niet meer.

http://www.vzz.nl/

Ploegenwerkers hebben nogal wat problemen met hun biologische klok, omdat ze actief zijn en slapen op ogenblikken dat hun klok hun lichaam vertelt dat ze net niet actief horen te zijn of te slapen.

De Standaard,

met ander, nevengeschikt adjectief


 • actief en creatief
 • actief en dynamisch
 • actief en sportief

HIV treft bovendien vaak jonge mensen, die actief en creatief zijn.

NRC,

Labyrint had ook het geluk gedurende 5 jaar [...] een zeer actieve en dynamische voorzitter te hebben.

http://home2.planetinternet.be/mariejev/organisatie/voorstelling.htm,

Immers, ieder bedrijf kiest bij voorkeur voor actieve en sportieve werknemers.

http://www.sport.nl/index.php3,

Vaste verbindingen


actieve aandeelhouder

Zie: actieve aandeelhouder

actieve belegger

Zie: actieve belegger

actieve bevolking

Zie: actieve bevolking

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


actief 2.0

werkzaamheden of bezigheden verrichtend voor iets of iemand of op een bepaald gebied

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • een actief lid
 • een actieve deelnemer
 • een actieve groep

Wanneer je passief lid bent van Amnesty betekent dit dat je Amnesty financieel steunt en daardoor een kwartaal of maandblad (naar keuze) ontvangt om op de hoogte gehouden te worden van de activiteiten van Amnesty. Daarnaast kan er eens per jaar gevraagd worden aan je of je zou willen deelnemen aan een actie zoals afgelopen jaar tijdens de handtekeningenactie. Wanneer je actief lid wordt betekent dit dat je, naast de financiële steun, een actieve bijdrage gaat leveren.

http://www.oli.tudelft.nl/aidelft/index.html

Onder wel haast tropische omstandigheden bevolkten een groot aantal, veelal prille muzikanten zaterdag de binnenstad. Zij waren de actieve deelnemers aan het Straatmuzikantenfestival dat voor de vierde keer in successie werd georganiseerd door de Regionale School voor Musische Vorming.

Meppeler Courant,

Op papier had de toneelclub uit Sint Jansklooster nog 23 leden, maar een groot deel daarvan is niet beschikbaar. 'Papieren leden waarmee je geen stuk kunt instuderen'. C. v.d. L. is van mening dat je daarvoor toch zeker een actieve groep van ruim 20 leden nodig hebt. Ook de regie, souffleur, decorbouw en het grimewerk vragen immers nogal wat menskracht.

Meppeler Courant,

met bijwoord


 • bestuurlijk actief
 • fysiek actief
 • geestelijk actief
 • lichamelijk actief
 • maatschappelijk actief
 • politiek actief
 • professioneel actief
 • seksueel actief
 • wereldwijd actief

Ze pakt ook alles aan, ik hoor dat ze ook al bestuurlijk actief is in de voetbalclub van haar zoon, terwijl haar moeder hulpbehoevend is en veel extra zorg nodig heeft.

Zadelpijn en ander damesleed, Liza van Sambeek,

Fysiek actieve mensen hebben meer kracht en weerstand dan mensen die een zittend leven leiden.

http://www.alimentationinfo.org/ned/gezondhC.htm

De tweeling en zijn kenmerken. 21 Mei - 21 Juni. Levendig, praatgraag, nerveus, groot aanpassingsvermogen, veelzijdig, wispelturig, weinig emoties, zeer expressief, onafhankelijk, gevat, geestelijk actief.

http://members.lycos.nl/ansdelaat/Astrologie.htm,

Mensen die regelmatig lichamelijk actief zijn, kunnen op latere leeftijd vaak langer zelfstandig en mobiel blijven.

http://www.sport.nl/attachments/longaandoening.pdfl

Schenkel is ook maatschappelijk actief. Zo maakt hij onder meer deel uit van de afdeling Veilig Verkeer Nederland en is hij een van de initiatiefnemers voor de restauratie van de korenmolen De Zaandplatte.

Meppeler Courant,

Drs. Bos zegt nog 'als' maar is er, gezien de landelijke populariteit van zijn partij en de successen bij de Kamerverkiezingen vorig jaar, van overtuigd dat de AOV enkele zetels haalt. 'Nooit echt politiek actief geweest, omdat ik vond dat je als ambtenaar een zekere neutraliteit moest bewaren. Wel lid geweest van het CDA en voorheen de CHU', geeft Bos zijn wortels aan.

Meppeler Courant,

Is men eigenlijk wel zo snel weer seksueel actief na een bevalling?

http://www.e-condooms.nl/

Dokters van de Wereld is sinds 1980 wereldwijd actief op het gebied van humanitaire hulpverlening.

http://www.doktersvandewereld.org/wiezijnwij.php

met voorzetselgroep


 • actief bij
 • actief binnen
 • actief in
 • actief met
 • actief voor
 • actief op het gebied van
 • actief op het terrein van

Naast het werk op de hoeve was ik actief bij de plattelandsjongeren.

Mijn jaren in Europa, Karel Van Miert,

Verder was hij actief binnen de basketbalvereniging waarin zijn zoons een actieve rol spelen.

Meppeler Courant,

Er zijn ruim 19.000 bedrijven actief in de bouw.

http://www.hbbcnv.nl/index.asp

De heilsoldaten hebben, in tegenstelling tot heilsofficieren, een baan in de burgermaatschappij. In hun vrije tijd zijn ze actief in het Leger des Heils.

Meppeler Courant,

Mijn vader was zelfs actief in de partij en in het kerkelijk ontwikkelingswerk.

http://www.onlijn.nl,

Breu was achttien jaar aktief in het wielrennen en zou in die hele periode ongeveer 450.000 kilometer per fiets hebben afgelegd.

De Standaard,

De werkgroep Nat Chemische Oppervlaktebehandelingen (NCO) is actief in het ontwikkelproces van coatings.

http://www.tno.nl

Van Nevel is vooral actief met de uitbouw van de Aziatische markt.

De Standaard,

Dokters van de Wereld is sinds 1980 wereldwijd actief op het gebied van humanitaire hulpverlening.

http://www.doktersvandewereld.org/wiezijnwij.php

U bent zeer actief op het terrein van consumentenbescherming.

http://www.oomen-euro.org/art.shtml

Een kleine meerderheid van beide groepen was wekelijks een à twee uur actief voor de partij.

http://www.ub.rug.nl/dnpp/CH2000.html,

Woordfamilie


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


actief 2.1

( Gezegd van bedrijven en andere organisaties)
in bedrijf; werkend vanuit

Combinatiemogelijkheden


met voorzetselgroep


 • actief in

DHL is al actief in zeven Europese luchthavens.

De Standaard,

Bovendien zijn op dit moment al zo'n 300 Japanse bedrijven in Vlaanderen actief.

De Standaard,

actief 3.0

in dienst; tewerkgesteld

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • als actief speler
 • als actieve speler

Als actief speler was hij betrokken bij de drie kampioenschappen, die de club van de zesde naar de derde klasse brachten.

http://www.veluwse-voetbalsite.nl/john%20pansier.htm

Na lang aarzelen tekende Raymond Mommens (37 sinds december) dan toch nog voor een extra jaartje als actieve speler bij SC Charleroi.

De Standaard,

met werkwoord


 • actief blijven
 • actief worden
 • actief zijn

Om op langere termijn de budgettaire gevolgen van de vergrijzing te kunnen opvangen en het groeipotentieel van de economie te vrijwaren, moeten meer mensen op arbeidsleeftijd actief worden of blijven.

http://meta.fgov.be/pdf/pd/nldf29a.pdf,

Op het industrieterrein, waar meer werknemers van Spaanse afkomst actief zijn, stroomden gisteren collega's van het slachtoffer toe.

De Standaard,

Vaste verbindingen


in actieve dienst

Zie: in actieve dienst

actief 4.0

waarbij men handelt, meedoet of actie onderneemt; met daden

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • een actief beleid
 • een actief leven
 • actief burgerschap
 • actief toezicht
 • actief verzet
 • actieve bestrijding
 • actieve betrokkenheid
 • actieve inzet
 • actieve medewerking
 • actieve ondersteuning
 • actieve participatie
 • actieve voorlichting
 • een actieve aanpak
 • een actieve benadering
 • een actieve bijdrage
 • een actieve campagne
 • een actieve deelname
 • een actieve houding
 • een actieve inbreng
 • een actieve opstelling
 • een actieve politiek
 • een actieve rol
 • een actieve vakantie

Hij wil een actief beleid voeren en werkt aan een decreet op de ondersteuning van de muziekensembles.

De Standaard,

Zij is vorige week woensdag op 86-jarige leeftijd overleden na een rijk en actief leven.

Meppeler Courant,

In de vier Grote Steden staan diverse activiteiten ­ m.n. gericht op jongeren en vrouwen ­ op stapel. Actief burgerschap (inzet in de wijk, vrijwilligerswerk, verantwoordelijkheid voor de eigen leefomgeving en gemeenschap, criminaliteitspreventie, deelname aan besluitvormingsprocessen) vormt hierbij de rode draad.

http://www.islamenburgerschap.nl/program.html

Actieve bestrijding van dit nieuwe terrorisme dient hand in hand te gaan met het opsporen en zoveel mogelijk wegnemen van de oorzaken ervan, dus van de voedingsbodem waarin het gedijt.

http://www.e-stem.nl/,

Als leerlingen niet actief betrokken zijn bij de onderwijssituaties waar zij aan deelnemen, kan er geen leren plaatsvinden. Deze actieve betrokkenheid is in elke onderwijssituatie noodzakelijk. Actieve betrokkenheid uit zich ook in het samenwerken van leerlingen.

http://www.onderwijsinspectie.nl/producten/rapporten_VO/brochureVO2001_2002.pdf,

'Nieuw in het programma zijn de veteranenavond op woensdag en het optreden van de bekende ruiter Rob Ehrens op vrijdagavond. Ehrens gaat een soort clinic verzorgen, waarbij van het publiek aktieve medewerking wordt verlangd. Hij zal bijvoorbeeld door het publiek opgezette hindernissen gaan springen.'

Meppeler Courant,

Op de bede van de ouders om actieve ondersteuning van de zoektocht naar de verdwenen meisjes werd, volgens de families, niet ingespeeld.

De Standaard,

Actieve participatie in het wetenschappelijk onderzoek staat garant voor een up-to-date onderwijs.

http://aivwww.rug.ac.be/Studentenadministratie/Studiegids/2001/NL/INDEX.HTM

Wanneer je actief lid wordt betekent dit dat je, naast de financiële steun, een actieve bijdrage gaat leveren. Dit kan op verschillende manieren. Je kunt individueel actief lid worden. Dan krijg je een aantal malen in een jaar (het maximum hiervoor kun je vooraf bepalen) acties toegestuurd waar je dan een brief voor kunt schrijven. Ook kan er aan je gevraagd worden of je mee wilt doen aan demonstraties en dergelijke.

http://www.oli.tudelft.nl/aidelft/index.html

Deelnemers worden gestimuleerd tot een actieve deelname aan het debat.

http://www.debatinstituut.nl/ndiconsult_arti.htm,

De cursus vormt samen met OV-2 een inleiding in de verkeerspsychologie. Inhoud: Aan de hand van concrete probleemstellingen worden verschillende theoretische benaderingen behandeld. Van studenten wordt een actieve deelname verwacht door het voorbereiden van de stof en het uitvoeren van opdrachten betreffende de behandelde thema's.

http://www.ppsw.rug.nl/~psy/onderwijs/Studiegidsen/StGids01_02/overzicht_cursussen/activiteiten.html#omgevings

Deze posters waren door leden voorbereid en vormden het fysieke kristallisatiepunt waaromheen een groep van geïnteresseerden met elkaar in discussie ging over het onderwerp van de poster. Het bestuur had hiervoor gekozen om zo de actieve inbreng van leden te bevorderen.

http://www.antenna.nl/nvmp/

De Meppeler Woningstichting vraagt per 1 september van huurders en toekomstige huurders een meer actieve opstelling bij het zoeken naar een huurwoning.

Meppeler Courant,

De Europese burgers willen steeds meer zelf een actieve rol spelen bij de nodige veranderingen.

De Standaard,

In de nieuwe uitgave wordt ook veel aandacht besteed aan actieve vakanties: fietstoerisme, tennis, golf, vissen, paardentochten, rondvaarten op kanalen en rivieren, verkenning van de streken vanuit de lucht, cultuur en uiteraard ook aan gastronomie.

De Standaard,

met werkwoord


 • actief betrokken zijn
 • iemand actief betrekken bij iets
 • actief bevorderen
 • actief bijdragen
 • actief deelnemen
 • actief ingrijpen
 • actief inspelen
 • actief leren
 • actief luisteren
 • actief meedoen
 • actief meewerken
 • actief ondersteunen
 • actief optreden
 • actief participeren
 • actief werken
 • actief zoeken
 • zich actief inzetten

Hij heeft een warm gevoel voor zijn streek, kan goed met mensen overweg, is actief betrokken bij de plaatselijke dorpsactiviteiten en voetbalt als enige boer tussen de burgers.

http://www.bioveem.nl/media/Nieuwsbrief/2.pdf,

Humanitas betrekt jongeren en ouders actief bij het ontwikkelen van haar beleid. Een deel van de projecten wordt uitgevoerd door deskundige vrijwilligers, een ander deel nemen beroepskrachten voor hun rekening.

http://www.humanitas.nl/jaarverslag/index.html,

Euthanasie (het actief bevorderen van een pijnloze dood, met instemming van de patiënt).

http://www.flwi.rug.ac.be/cie/CIE/abid1.htm#dood,

Voer strategische discussies over grote maatschappelijke thema's. Draag actief bij aan strategische discussies over ontwikkelingen, kansen en bedreigingen in een complexe omgeving, met name door de relevante thema's te identificeren relaties met andere maatschappelijke en economische actoren te leggen.

http://www.rlg.nl/alginfoframe.html,

De leerlingen nemen actief deel aan de les. Ze benoemen de karakteristieken van de belangrijkste personages: hoe ziet een geisha eruit, wat beweegt haar, hoe is de verhouding met de Amerikaanse officier?

http://www.muziektheater.nl/

Wat een aangepaste woning is voor een jong gezin met kinderen, is dat niet noodzakelijk als de kinderen het huis uit zijn en de ouders wat minder goed te been worden. Een goed woonbeleid speelt actief in op deze veranderende noden.

http://www.agalev.be/programma2003/index.html

Zo'n honderd mensen deden actief mee aan de workshop. Vele bewoners, ondernemers, raadsleden en ambtenaren praatten in groepjes en plenair over de door hen gewenste toekomst voor het gebied.

http://www.centrum.amsterdam.nl/smartsite.dws?id=4965

Actief leren stimuleren. Iedereen is ervan overtuigd dat leren niet langer een kwestie is van louter overdragen van leerstof van de leerkracht naar de leerling. Leren is een kwestie van interactie waarbij elke partner actief moet zijn.

http://www.ond.vlaanderen.be/berichten/artikels/discussienota_hertekening_so.htm,

Zoeken, graven en speuren. Op zoek gaan naar ideeën en opvattingen van de bevolking. Actief luisteren. Niet om de mensen naar de mond te praten, maar om hun bekommernissen en gevoeligheden te verstaan.

http://www.s-p-a.be/ideeen/politiekprogr/toekomst/koepel/koepel1.asp

Sommigen hebben een betaalde job, anderen werken mee als vrijwilliger of werken actief mee in een vereniging, een buurthuis of buurtdienst.

http://www.cbegent.be/

De kandidaat participeert actief in het proces. Na elke oefening wordt feedback gegeven met de bedoeling inzicht en acceptatie te creëren.

http://www.gitp.be/belgie/vl/overgitp.shtml

Een oefentherapeut-Mensendieck masseert bv. niet maar laat de patiënt actief werken, werkt met spiegels, zodat iedere spierspanning en gewrichtsbeweging goed is te zien.

http://home-2.consunet.nl/~cb003424/page5.html

Wij zoeken actief naar verborgen activiteiten bij bedrijven, terwijl de politie zich richt op criminelen die smokkelen en handelen.

Het Primus Inter Pares Project, Kasper van Zuilekom,

De overheid meent dat hier veel valt te winnen als werkgevers zich actiever inzetten voor de reïntegratie van hun werknemers.

http://www.werkzaken.nl/

De 53-jarige Grimsson zei na zijn zege dat hij zich actief zal inzetten voor ontwapening en wereldvrede.

De Standaard,

met ander, nevengeschikt adjectief


 • actief en creatief
 • actief en dynamisch
 • actief en sportief
 • actief en passief
 • actief en receptief
 • actief of passief
 • actief of receptief
 • actief, receptief en reflectief

Mensen een actieve en creatieve rol laten spelen in de vormgeving van een groene ruimte, eerder dan ze te zien als 'gebruikers' of 'consumenten', geeft kansen voor het ontwikkelen van nieuwe eigenheid en verscheidenheid, waarbij het niet het groen 'van de overheid' is, maar 'hun' groen.

http://www.vrp.be/2003-2.pdf,

Naast de algemene lessen Engels via een actieve en dynamische methode, heb je toegang tot een module "self study" zonder bijkomende kosten.

http://www.wep-edu.be/nl/p1204.html#B1

De VVV wil zich daarnaast nog sterker onderscheiden als ideale vakantiebestemming voor een gezonde, actieve en sportieve vakantie.

Meppeler Courant,

De sport voorziet binnen elk van die leefgemeenschappen in een belangrijke taak: het bieden van actief en passief vermaak, het gelegenheid bieden tot ontmoeting en een bijdrage leveren aan de sociale cohesie.

http://www.hardenberg.nl/smartsite1030.htm,

Wij denken veeleer aan het uitbreiden van het actief en passief kiesrecht voor migranten en jongeren.

http://www.e-stem.nl/,

Verwerping, actief of passief, is een realiteit die dove mensen dagelijks ervaren.

http://www.esperanto.be/fel/nl/h17.html

Optimaal voor kunsteducatie is een combinatie van actief en receptief en die met reflectie te verbinden.

http://www.cultuurnetwerk.nl/

Actief, receptief en reflectief. Zélf tekenen, dansen, schrijven, toneelspelen, filmen enzovoorts is actieve kunstbeoefening. Kunstbezoek, dus naar theater, dans, film, tentoonstellingen gaan, dat is receptief van aard. Bij zowel actieve als receptieve kunstbeoefening kan reflectie plaatsvinden: theoretische verdieping en/of kritische beschouwing.

http://www.cultuurnetwerk.nl/

Vaste verbindingen


actief kiesrecht

Zie: actief kiesrecht

actieve euthanasie

Zie: actieve euthanasie

actieve levensbeëindiging

Zie: actieve levensbeëindiging

actieve kennis van een taal

Zie: actieve kennis van een taal

actieve openbaarheid

Zie: actieve openbaarheid

actieve openbaarheid van bestuur

Zie: actieve openbaarheid van bestuur

actieve veredeling

Zie: actieve veredeling

actieve welvaartsstaat

Zie: actieve welvaartsstaat

actieve zonne-energie

Zie: actieve zonne-energie

actief 5.0

waarin, gedurende welke men werkzaam is

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • de actieve loopbaan
 • iemands actieve loopbaan
 • iemands actieve periode

Het pensioen wordt berekend op het inkomen tijdens de actieve loopbaan.

http://users.pandora.be/hugo.harth/pensioen.htm,

Tot voor kort had hij een hoofdredactionele managementfunctie bij de VNU-Dagbladengroep. Na zijn actieve loopbaan richtte hij de Stichting Zazen op voor zentraining en individuele coaching.

Brabants Dagblad,

Dan toch eindelijk even de weemoed. Wanneer hij terugkijkt op zijn mooiste moment. "Nee, niet in 1974 toen we wereldkampioen werden. Wel in 1990, toen we wereldkampioen werden. Nog wel in Italië, een droomland voor voetballers. Ik heb er nooit kunnen voetballen, omdat tijdens mijn actieve periode de grenzen voor buitenlandse voeballers gesloten waren."

NRC,

actief 6.0

( Gezegd van stoffen, bestanddelen, ziekteverwekkers, enz.)
een bepaalde werking hebbend; werkend; werkzaam

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • een actief bestanddeel
 • een actieve stof

Het actieve bestanddeel van de cocaïne is voorzover bekend in 1859 voor het eerst geïsoleerd uit het cocablad.

http://www.intraval.nl/nl/a/a02_hoofdstuk1.html,

Homeopaten verdunnen herhaaldelijk actieve stoffen en geloven dat het resultaat werkzaam is en genezende effecten heeft.

http://www.skepp.be/thema/chembewijs1.pdf,

met bijwoord


 • biologisch actief
 • meer actief
 • minder actief
 • zeer actief

Bier bevat verder een hele resem biologisch actieve bestanddelen van plantaardige afkomst, de zogenaamde fytochemicaliën.

http://www.bierengezondheid.be/,

In trance is de rechter hersenhelft meer actief.

http://www.xs4all.nl/~maaikem/self1.html

Men kent gele fosfor en rode. De gele is zeer giftig en dient ook onder water bewaard te worden. De rode variant is minder actief en heftig.

http://home.wish.net/~homeopat/inhoud-2.htm

Meervoudig onverzadigde vetzuren zijn nodig voor de opbouw en functie van alle celmembranen en voor de aanmaak van bepaalde zeer actieve hormonen, de zogenaamde prostaglandines.

http://www.scharrelslager.nl/

met werkwoord


 • actief blijven
 • actief worden
 • actief zijn

Het virus kan lang actief blijven in een geschikte omgeving bv. in gekoelde of bevroren karkassen van besmette dieren.

http://cmlag.fgov.be/nl/dos/dg5/MondEnKlauwzeer/watis.html,

Bij de eerste lentetemperaturen - in oktober dus - wordt het virus actief en decimeert het de honderden miljoenen konijnen die Australië op dit ogenblik kaalvreten.

De Standaard,

De ontdekking van DDT betekende destijds een ware revolutie: DDT werkt zowel als contactgif als via inname, de stof is zeer actief, stabiel en gemakkelijk te maken.

http://www.c3.nl/evv/c3-evbestrijding.pdf,

met voorzetselgroep


 • actief tegen

Dit middel is echter niet actief tegen sporen en virussen zonder envelop zoals poliovirussen en adenovirussen.

http://www.quantchem.kuleuven.ac.be/safety/Veiligheid/bioveiligheid.htm

Vaste verbindingen


actieve kool

Zie: actieve kool

actieve koolstof

Zie: actieve koolstof

Woordfamilie


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


actief 7.0

waarin iets een bepaalde werking heeft

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • een actieve periode
 • een actieve rol

Onze hersenen spelen een actieve rol bij het waarnemingsproces.

http://www.ai.rug.nl/sg/1.html

Een verlaagde weerstand, als gevolg van ziekte of slechte voeding, ligt vaak ten grondslag aan het opspelen van het virus. Dit opspelen noemt men de actieve periode. Het virus is tijdens de actieve periode besmettelijk en kan onder andere worden overgedragen door te kussen.

http://www.gezondheidsnet.nl/

actief 8.0

( Gezegd van computerprogramma's e.d.)
in werking; ingeschakeld

Combinatiemogelijkheden


met werkwoord


 • actief worden
 • actief zijn

Een virus kan gedurende bepaalde tijd "latent" aanwezig zijn op een computer, dus zonder dat de gebruiker het weet en zonder dat het virus actief wordt, en zich vermenigvuldigen naar andere locaties voordat het actief wordt. Andere virussen worden direct actief nadat een computer is geïnfecteerd.

http://www.mandema.nl/pagina-main/internet-gevaren.htm,

Ook wanneer je plotseling problemen krijgt zoals te weinig werkgeheugen of wanneer je bestanden mysterieus verdwijnen of zomaar een andere naam krijgen, kan een virus actief zijn.

De Standaard,

actief 9.0

(taalkunde algemeen [taal])

waarin het onderwerp van de zin de handeling of werking verricht; bedrijvend

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • de actieve vorm
 • een actieve zin

Bij wijze van voorbeeld: "De tunnel is opengesteld voor het verkeer." Het is niet bekend of althans van geen belang wie dat heeft gedaan. Of: "De Onze-Lieve-Vrouwekerk is beschadigd bij een bomaanslag." We leggen terecht meer de nadruk op het onderwerp van de passieve zin (de kerk) dan op het onderwerp van de actieve zin (een bomaanslag heeft de kerk beschadigd). Of nog: "De tweede inzittende die door de agent werd neergeschoten." In zo'n geval kun je de actieve vorm beter niet gebruiken omdat hij aanleiding kan geven tot misverstand. Wie heeft wie neergeschoten als ze het hebben over "de tweede inzittende die de agent heeft neergeschoten"?

De Standaard,

Schrijf, waar mogelijk, actieve zinnen in plaats van passieve ('worden', 'men').

http://www.kun.nl/socgeo/n/onderwijs/socandspace/Handleiding%20boekrecensies.pdf

"Begrijpt u me niet verkeerd: de lijdende vorm heeft geen schurft. Er zijn met andere woorden goede argumenten om hem in een aantal gevallen te gebruiken. Bij wijze van voorbeeld: "De tunnel is opengesteld voor het verkeer." Het is niet bekend of althans van geen belang wie dat heeft gedaan. Of: "De Onze-Lieve-Vrouwekerk is beschadigd bij een bomaanslag." We leggen terecht meer de nadruk op het onderwerp van de passieve zin (de kerk) dan op het onderwerp van de actieve zin (een bomaanslag heeft de kerk beschadigd)."

De Standaard,

actief 10.0

(weinig gebruikt,financiële sector)

( Gezegd van een geldsom)
nog tegoed; uitstaand

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • actieve schulden
 • actieve vorderingen

Dan zullen we aan alle schuldeisers een TFK (Tegen Finale Kwijting) voorstellen voor alle nog actieve schulden. Dit houdt in dat we een voorstel gaan doen van een percentage van de schuld en die moet dan voor vol worden aangezien.

http://www.financecontrolcoaching.nl/80-reductieplan/

Latente vorderingen (op de fiscus) behoren nu eenmaal tot de activa van een bedrijf, en die mag je niet zomaar van dat bedrijf afpakken omdat je er zelf actieve vorderingen van kunt maken.

http://www.iex.nl/Forum/Topic/1083864/Last/April-einde-beursn-Versatel-waarschijnlijk.aspx

Vaste verbindingen


actieve balans

Zie: actieve balans

actieve betalingsbalans

Zie: actieve betalingsbalans

actieve handelsbalans

Zie: actieve handelsbalans

B - Als zelfstandig naamwoord

actief 1.0

(financiële sector)

gezamenlijke baten van een boedel, bijvoorbeeld roerende en onroerende goederen en vorderingen
Vaker in het meervoud activa.
Zie ook : activa

Semagram


Het actief…

is een hoeveelheid

 • [Samenstelling] bestaat uit de baten van een boedel, bijvoorbeeld roerende en onroerende goederen en vorderingen

  Algemene voorbeelden


  Het verschil tussen het actief en de schulden bepaalt het nettovermogen van de politiezone.

  http://www.poldoc.be/dailydoc/document/mbs/2001/010926an.htm

  Het actief van de balans, dat bestaat uit de bezittingen en de vorderingen als geheel, die zijn opgebracht door het gebruik van de waarden van het passief, omvat: 1° de vaste activa, welke de goederen zijn die blijvend verworven zijn door de politiezone [...]; 2° de vlottende activa, die de bezittingen en de vorderingen van de politiezone zijn.

  http://www.poldoc.be/dailydoc/document/mbs/2001/010926an.htm

  Met de opbrengsten uit de verkoop van de activa, onder meer de schepen, worden de schulden afbetaald.

  De Standaard,

  Vaste verbindingen


  iets op zijn actief hebben

  Zie: iets op zijn actief hebben

  iets op iemands actief schrijven

  Zie: iets op iemands actief schrijven

  Woordfamilie


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  actief 2.0

  (taalkunde algemeen [taal])

  bedrijvende vorm van het werkwoord of van een zin

  Semagram


  Het actief…

  is een vorm

  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is de bedrijvende vorm, waarbij het onderwerp de handeling of werking uitvoert
  • [Object betroffen] is een vorm van het werkwoord of van een zin

   Algemene voorbeelden


   Het passief onderscheidt zich formeel van het actief door het gebruik van een vorm van het werkwoord worden, gecombineerd met een passief deelwoord van het werkwoord dat de handeling uitdrukt.

   http://ans.ruhosting.nl/e-ans/22/01/body.html