actieve balans


actieve balans 1.0

balans met een positief saldo

Algemene voorbeelden


Actieve balans = meer inkomsten dan uitgaven. Passieve balans = meer uitgaven dan inkomsten.

http://www.scholieren.com/samenvatting/29834