actieve veredeling


actieve veredeling 1.0

(transport, verkeer en reizen; recht en misdaad)

regeling in het douanewezen die het mogelijk maakt om grondstoffen in te voeren in de Europese Unie, deze binnen de Europese Unie te bewerken of verwerken tot veredelingsproducten en deze vervolgens weer uit te voeren naar landen buiten de Europese Unie, waarbij voor de grondstoffen uit derde landen geen invoerrechten hoeven te worden betaald

Algemene voorbeelden


De douaneregeling actieve veredeling maakt het mogelijk in de EU producten te vervaardigen waarin niet-EG goederen zijn verwerkt, zonder dat daarop rechten bij invoer, accijnzen en BTW verschuldigd worden en/of zonder dat specifieke handelspolitieke maatregelen worden toegepast.

http://minfin.fgov.be/portail1/nl/brochure/publicaties/pdf/WegwijsDouane2003.pdf,