activistische aandeelhouder


activistische aandeelhouder 1.0

aandeelhouder die zich in hoge mate met de onderneming bemoeit; zeer actieve aandeelhouder

Semagram


Een activistische aandeelhouder…

is een aandeelhouder

  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] heeft vaak een groot aantal aandelen in de onderneming; is vaakeen meerderheidsaandeelhouder
  • [Activiteit of handeling] bemoeit zich in hoge mate met de vennootschap waar de aandelen van in bezit zijn; voert soms reorganisaties en splitsingen van een ondernemingsconcern door; heeft een actieve inbreng op de algemene vergadering van aandeelhouders
  • [Motief] stelt zich vaak actief op vanuit puur winstbejag, maar soms ook uit idealistische motieven
  • [Waardering] wordt vaak als negatief gezien, omdat er soms reorganisaties voor meer winst doorgevoerd worden
  • [Onderscheid of tegenstelling] wordt soms als nog actiever dan een actieve aandeelhouder gezien

Algemene voorbeelden


Activistische aandeelhouders gaan een stap verder dan actieve aandeelhouders in de uitoefening van hun aandeelhoudersrechten. Zij gebruiken hun positie als aandeelhouder om een significante invloed op de bedrijfsstrategie en de toekomst van de onderneming uit te oefenen. Hierbij kan worden gedacht aan reorganisaties, het aan- of verkopen van bedrijfsonderdelen, of het dwingen tot het aangaan van een fusie of overname.

http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=128759,

De opkomst van de activistische aandeelhouder is een relatief recent verschijnsel. Tot twintig à dertig jaar geleden was de rol van de aandeelhouder uiterst beperkt. In vele gevallen bezat hij geen stemrecht.

http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/391/676/RUG01-001391676_2010_0001_AC.pdf,

De investeerders hebben een bedenkelijke reputatie. TNT Post valt ten prooi aan activistische aandeelhouders, schrijven Nederlandse kranten. De splitsing van ABN Amro ligt dan nog vers in het geheugen. De ondertoon in de berichtgeving is eenduidig: dit is slecht nieuws voor de voormalige Nederlandse staatsposterijen.

http://www.volkskrant.nl/archief/hoe-activistische-aandeelhouders-hun-winst-pakten-en-vertrokken~a3377113/,

Sedert 2010 werden activistische aandeelhouders er actief in 95 bedrijven, zo leert een analyse van investeringsbank Barclays op basis van data van Activist Insight. Deze investeerders verwerven vaak eerst een klein pakket aandelen en bouwen vervolgens hun invloed geleidelijk uit.

http://fdmagazine.be/artikel/activistische-aandeelhouders-winnen-aan-impact,

Misschien is dat omdat activistische aandeelhouders zoals Centaurus en Paulson die in 2007 Stork opsplitsten, in Nederland tegenwoordig niet veel meer te zoeken hebben. In Amerika hebben ze wel emplooi.

http://fd.nl/ondernemen/1133036/het-einde-van-corporate-governance-in-nederland,

Een groep van activistische aandeelhouders is het gelukt Shell te dwingen om de verduurzaming van het bedrijf op de agenda van de aandeelhoudersvergadering te zetten.

http://www.bnr.nl/radio/bnr-duurzaam/834859-1601/18-januari-groene-activistische-aandeelhouders-en-recycling-van-grafstenen,