acuut


acuut 1.0

( Gezegd van aandoeningen, ziekten)
plotseling optredend, vaak met hevige verschijnselen, maar van tijdelijke aard; niet chronisch

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • acute hyperventilatie
 • acute klachten
 • acute lagerugpijn
 • acute leukemie
 • acute pijn
 • een acute aandoening
 • een acute aanval
 • een acute blessure
 • een acute blindedarmontsteking
 • een acute bronchitis
 • een acute fase
 • een acute hartstilstand
 • infectie, ontsteking, vorm, ziekte]
 • een acuut hartinfarct
 • een acuut letsel
 • een acuut stadium
 • een acuut verloop

Acute hyperventilatie kan heel heftig en beangstigend zijn: u wordt benauwd en kortademig en heeft het gevoel niet genoeg lucht te krijgen.

http://people.a2000.nl/bsiffels/documenten/hyperventilatie.htm

Bij sommige acute klachten zoals diarree of koorts kunt u ieder uur een dosis innemen.

http://www.vsminfo.nl/consumnt/index.htm

Acute lagerugpijn herstelt sneller zonder bedrust of fysiotherapie. De medische stand is het er nog niet over eens wat de beste behandeling is voor plotseling ontstane lagerugpijn.

NRC,

Renée Barge behandelt als hoofd van de kliniek Hematologie en Beenmergtransplantatie in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) patiënten met acute leukemie: een woekering van abnormale bloedcellen.

http://www.kankerbestrijding.nl/sub_frm.cfm?SubCat_ID=29

Acute pijn treedt plotseling op en is meestal hevig.

http://people.zeelandnet.nl/vdwindt/migraine.htm,

In de acute fase van de ziekte is het virus ook aanwezig in het bloed.

http://cmlag.fgov.be/nl/dos/dg5/MondEnKlauwzeer/watis.html,

Naast de acute vorm van hyperventilatie bestaat er ook een chronische vorm.

http://www.hyperventilatie.org/home.html

Veel CVA-patiënten in het acute stadium die opgenomen worden in het revalidatiecentrum, zijn (nog) niet in staat om te lopen.

http://www.bewegingsvraagstukken.nl/artikelen/peppen.html,

Chronische pijn die dus het gevolg is van degeneratie, is gewoonlijk minder scherp en hevig dan bij een acute aandoening.

http://www.chiropractie-vanbeest.nl/

Omgekeerd kan een chronische aandoening aanleiding zijn tot een acute aanval, omdat de spieren, banden en pezen rondom de beschadigde tussenwervelschijf dan onvoldoende stevig zijn.

http://www.chiropractie-vanbeest.nl/

Een acute blessure ontstaat in de regel plotseling. Dit kan bijvoorbeeld een bloeduitstorting direct na een val zijn, maar ook na enkele uren. Andere blessures ontstaan vaak geleidelijk of duren langere tijd. Dit zijn de chronische blessures.

http://www.parachute.nl/ikbeneenspringer/pbmhst08.htm

Vorige week zondag klaagde zij over erge pijn in haar buik, om elf uur 's morgens was zij bij de (vervangende) huisarts, om twaalf uur bij de EHBO van het ziekenhuis en weer een uur later lag zij op de operatiekamer waar zij van een acute blindedarmontsteking werd afgeholpen.

http://home.wanadoo.nl/karbloem/2003_1.htm,

Veel mensen hebben wel eens een acute bronchitis gehad, maar die is meestal binnen een week weer genezen.

http://www.buteyko.nl/

Sommige mensen overleven door reanimatie een acute hartstilstand.

Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt, Douwe Draaisma,

Het nieuwe vaccin voorkomt een kaalslag van de darmflora en kan terzelfder tijd een acute infectie bestrijden.

De Standaard,

Want destijds lag hij in de week voor de openingsceremonie een etmaal lang in een Oostenrijks ziekenhuis, geveld door een acute ontsteking van de alvleesklier.

NRC,

Als iemand iedere zomer dezelfde klachten ontwikkelt is er geen sprake van een acute ziekte maar van een chronische en deze moet altijd constitutioneel behandeld worden.

http://home.wish.net/~homeopat/inhoud-2.htm

Oorzaak van een acuut hartinfarct is meestal het losscheuren van een door de jaren langzaam gegroeide atherosclerotische plaque (aderverkalking) op de vaatwand.

Reformatorisch Dagblad,

Niet alleen overbelastingsletsels, maar ook acute letsels, worden veroorzaakt door slecht materiaal.

http://www.wvc.vlaanderen.be/gezondsporten/preventie/warmingup/index.htm

Hyperacuut, acuut, subacuut of chronisch verloop: tempo waarin stadia op elkaar volgen.

http://studentonbekend.nl/studiehulp/samenvattingen/microbiologie_bacteriologie.pdf

met bijwoord


 • zeer acuut

Henoch-Schönlein is een ziekte die zeer acuut kan optreden.

http://home.wish.net/~homeopat/inhoud-2.htm

met werkwoord


 • acuut optreden
 • acuut verlopen
 • acuut zijn

Een ander woord voor het syndroom van Guillain Barré is perifere neuropathie. Het treedt acuut op.

http://home.wish.net/~homeopat/inhoud-2.htm

Directe longinfecties worden daarentegen veroorzaakt door zeer agressieve ziektekiemen, waar de cavia ook nog geen immuniteit tegen heeft. De infectie treedt onverwacht op en verloopt acuut tot hyperacuut.

https://alticure.nl/aandoeningen-luchtwegen/23-onderste-luchtwegen

Een botscintigrafie kan onrechtstreeks helpen om vast te stellen of het letsel nog acuut is: in dat geval stellen we een reactie van het botweefsel vast.

http://www.olympic.be/NL/pub/olhartnl/hn11.htm

met ander, nevengeschikt adjectief


 • acuut en chronisch
 • acuut of chronisch
 • acuut of hyperacuut

Een belangrijk deel van de sportgeneeskundige beroepsuitoefening bestaat uit het diagnosticeren van en het adviseren bij acute en chronische sportletsels.

http://www.sportgeneeskunde.com/

Een blessure kan acuut of chronisch zijn.

http://www.parachute.nl/ikbeneenspringer/pbmhst08.htm

Directe longinfecties worden daarentegen veroorzaakt door zeer agressieve ziektekiemen, waar de cavia ook nog geen immuniteit tegen heeft. De infectie treedt onverwacht op en verloopt acuut tot hyperacuut.

https://alticure.nl/aandoeningen-luchtwegen/23-onderste-luchtwegen

Vaste verbindingen


Woordfamilie


Als deel van een afleiding


acuut 2.0

onmiddellijk medisch ingrijpen vereisend; dringend; spoed vereisend; spoedeisend

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • een acute crisis
 • een acute noodsituatie
 • een acuut geval
 • in acute nood
 • in acuut levensgevaar

Blijft het probleem van die aandoeningen, vooral psychiatrische, die geheel of gedeeltelijk een somatische oorsprong hebben, en die zich uiten in angst of depressie. In België zal men die als 'niet terminaal' beschouwen: er moet dus een supplementaire arts optreden: een psychiater. Die zal nagenoeg altijd tot het besluit komen ofwel dat de patiënt in een acute crisis is en dus niet handelingsbekwaam, ofwel dat de situatie niet medisch uitzichtloos is.

http://www.rws.be/kwartaalblad/2002/3/07.html,

In acute noodsituaties - bijvoorbeeld bij een blindedarmontsteking of een ernstig ongeluk - wordt altijd geholpen, of iemand nu verzekerd is of niet.

NRC,

"Vanuit heel Brabant en omgeving komen de acute gevallen naar Tilburg. Die kunnen we niet in alle gevallen behandelen omdat er geen intensive care-bed beschikbaar is, geen personeel is of omdat er geen anesthesie gegeven kan worden [...]. En omdat zelfs niet alle acute gevallen behandeld kunnen worden, komen ook de minder acute in het gedrang."

Reformatorisch Dagblad,

Ook het oude crisiscentrum aan de Schotersingel in Haarlem, waar psychiatrische patiënten in acute nood terecht konden, werd na lang gesteggel in 1998 vanwege bezuinigingen gesloten.

Haarlems Dagblad,

De lever kan het opgeven, waardoor de patiënt in coma raakt en vervolgens in acuut levensgevaar.

NRC,

met werkwoord


 • acuut zijn

Indien de situatie niet acuut is, beoordeelt de BHV-er de verwondingen van de leerling. Er bevinden zich verbandtrommels in de teamkamers en in de gymzaal. Er gaat een noodverbandset mee tijdens excursies. De leerling wordt geholpen aan zijn verwondingen.

http://www.lispeltuut-saks.nl/assets/files/lispeltuut/2013-09-24%20Protocol%20ziekte%20en%20ongevallen.pdf,

met bijwoord


 • minder accuut

"Vanuit heel Brabant en omgeving komen de acute gevallen naar Tilburg. Die kunnen we niet in alle gevallen behandelen omdat er geen intensive care-bed beschikbaar is, geen personeel is of omdat er geen anesthesie gegeven kan worden [...]. En omdat zelfs niet alle acute gevallen behandeld kunnen worden, komen ook de minder acute in het gedrang."

Reformatorisch Dagblad,

acuut 2.1

voor spoedeisende aandoeningen; voor patiënten met een spoedeisende aandoening; spoedeisend

Betekenisbetrekking


metonymie
Betrokken betekenissen 2.0 : 2.1

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • acute hulp
 • de acute behandeling
 • de acute dienst
 • de acute hulpverlening
 • de acute psychiatrie
 • de acute zorg

Motorambulances zouden slechts ingezet mogen worden om te zien of een ziekenwagen nodig is in plaats van zelf acute hulp te verlenen.

Haagsche Courant,

In elk geval beschikken alle specifieke geneesmiddelen voor de acute behandeling van migraineaanvallen over het vermogen om de bloedvaten in de hersenen te vernauwen.

http://oud.refdag.nl/gezo/000118gezo02.html,

Overdag kunnen cliënten van RIAGG Zuid zonder verwijzing terecht op het secretariaat van de acute dienst. Als er gebeld wordt, gaat de psychiater op huisbezoek of komt de cliënt naar de RIAGG toe.

http://www.basisberaad.nl/basisberaad/index.html

Het telefoonnummer van de acute hulpverlening zou op de achterkant van het telefoonboek moeten staan, zodat het makkelijk te vinden is.

http://www.basisberaad.nl/basisberaad/index.html

Onder acute psychiatrie wordt verstaan (symposium over acute psychiatrie in de Randstad, 1988) alle hulp die met spoed vereist is en verstrekt wordt door medewerk(st)ers van GGZ-instituten.

http://www.basisberaad.nl/basisberaad/index.html

Zeeuwse zorginstellingen kunnen 'vliegende zusters' inzetten voor acute zorg aan thuiswonende ouderen.

Provinciale Zeeuwse Courant,

acuut 3.0

( Gezegd van kwesties, gevaren, problemen, e.d.)
plotseling in verscherpte vorm optredend en onmiddellijk ingrijpen vereisend; dringend

Betekenisbetrekking


metafoor
Betrokken betekenissen 2.0 : 3.0

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • een acute aanval
 • een acute crisis
 • een acute dreiging
 • een acuut gebrek
 • een acuut gevaar
 • een acuut probleem
 • een acuut tekort
 • de acute fase
 • in acute geldnood
 • in acute nood
 • in acute noodsituaties

Mijn ouders leken wel bezeten door een acute aanval van bezorgdheidskoorts.

Herinneringen aan moeder aarde, Johan Tykens,

De Europese Unie is er in geslaagd om een acute crisis over de machtsverhoudingen na de beoogde uitbreiding met Noorwegen, Zweden, Finland en Oostenrijk af te wenden.

NRC,

Het grote tekort aan leerkrachten, een rechtstreeks gevolg van de verwaarlozing van het onderwijs, is een acute dreiging.

http://www.e-stem.nl/,

Er is een acuut gebrek aan gesloten plaatsen voor jonge delinquenten omdat een geloofwaardig en constructief jeugdsanctierecht al veel te lang op zich laat wachten.

http://www.jongerenbegeleiding.be/01c04c934c0828419/01c04c934c0824913/01c04c934c0ca143f/01c04c934f0889605.html

In vier van de twaalf Nederlandse provincies bestaat een acuut gevaar voor terroristische aanslagen.

http://www2.rnw.nl/rnw/nl/achtergronden/nederland/nederlandsepolitiek/act20040716_terreur.html,

In de mededelingensfeer liet de burgemeester weten dat er een acuut probleem in de riolering is ontstaan in Wapserveen.

Meppeler Courant,

Dit decreet wil de inzetbaarheid van de leraars verhogen en zo het acute tekort aan leraars opvangen.

http://users.skynet.be/aped/ovds/DS/DS3/flexibel.html,

In de acute fase van de ramp, waarbij het zwaartepunt ligt op het optreden van de operationele diensten en dus het herstel van de openbare orde en veiligheid, is de rol van het opperbevel bij de burgemeester evident.

http://www.enschede.nl/Default.htm

De goedkope lening weegt zwaar op de resultaten van de bank en brengt haar in acute geldnood.

Mijn jaren in Europa, Karel Van Miert,

De gezamenlijke ondernemersverenigingen in Limburg hebben met diverse gemeenten al afspraken gemaakt dat ondernemers die in acute nood zijn geraakt, een beroep kunnen doen op de Bijstandsregeling Zelfstandigen.

NRC,

De Europese Unie moet zich met name bezig houden met het verlenen van hulp in acute noodsituaties, door het verstrekken van nood- en voedselhulp bij natuurrampen en oorlogen.

http://www.eurofractie.nl/

met bijwoord


 • meest acuut
 • minder acuut
 • zeer acuut
 • zo acuut

Het grootste en meest acute probleem wordt veroorzaakt door de Oekraïense afhankelijkheid van Russische aardgasleveranties, waarvoor Rusland de wereldmarktprijs rekent.

http://www.atlcom.nl/,

Het is niet omdat het probleem tengevolge van politieke en economische wisselvalligheden minder aandacht krijgt dan twintig jaar geleden, dat het minder acuut zou zijn.

De Standaard,

Het stijgende probleem van de daklozen - zeer acuut in Brussel - is eveneens een van de constante zorgen.

http://www.kerknet.be/kerkvlaanderen/Bisdommen/Aartsbisdom/index3_3.html

De VS moeten zich alleen het voorrecht toe-eigenen om zelfstandig te handelen indien hun belangen in het geding zijn, indien ze een collectieve actie via de VN niet georkestreerd krijgen, of indien een crisis zo acuut is dat de uitvoering van een VN-actie teveel tijd in beslag neemt.

De Standaard,

met werkwoord


 • acuut zijn

De economie bevindt zich in een diepe crisis, die weliswaar minder acuut is dan in 1993, maar die nog maar weinig tekenen van herstel vertoont.

NRC,

acuut 4.0

plotseling

Combinatiemogelijkheden


met werkwoord


 • acuut in de stress schieten
 • acuut in gevaar zijn
 • acuut in slaap vallen
 • acuut zijn

Als ze met een spin worden geconfronteerd, schieten ze acuut in de stress, en blijven daarin.

http://anti-spinnen.wolweb.nl/

De politieke carrière van burgemeester Mans was nooit acuut in gevaar.

De Telegraaf,

Hij had haar op het bed gelegd, en ze was acuut in slaap gevallen.

Lisa's adem, Karel Glastra van Loon,

Het sterven was acuut geweest, boem patat.

Sterk water, Marijke Libert,