adelen


adelen 1.0

iemand in de adelstand verheffen

Semagram (extra betekenisinformatie)


Adelen…

is een handeling

 • [Maatschappelijke stand] is verheffen in de adelstand, en de titel verlenen van ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog of prins
 • [Belanghebbende of begunstigde] gebeurt bij personen die niet door geboorte tot de adelstand behoren
 • [Handelende persoon] gebeurt door het staatshoofd, met name de koning of koningin
 • [Oorzaak, reden of aanleiding] is een beloning en erkenning van personen die zich voor de natie zeer verdienstelijk hebben gemaakt, bv. op cultureel, wetenschappelijk, maatschappelijk, of economisch gebied

Combinatiemogelijkheden


met object en vast voorzetsel


 • iemand tot ridder adelen

Gentils maakte zowel schilderijen en collages als reliëfs, monumentale beeldengroepen, juwelen en wandtapijten. In 1992 werd hij tot ridder geadeld.

De Standaard,

adelen 2.0

iemand of iets op een hoger moreel of artistiek plan brengen; verheffen; veredelen

Betekenisbetrekking


metafoor
Betrokken betekenissen 1.0 : 2.0

Semagram (extra betekenisinformatie)


Adelen…

is een handeling of een gebeurtenis

 • [Rang of hiërarchische positie] is op een hoger moreel of artistiek plan brengen
 • [Handelende persoon] kan door een persoon teweeggebracht zijn
 • [Werkende kracht] kan door iets onstoffelijks teweeggebracht zijn, bv. een toestand, een bepaalde eigenschap, een bezigheid

  Combinatiemogelijkheden


  met object


  • iets adelen

  Natuurlijk kunt u wederom zeggen dat de kunstenaar de journalistiek adelt en verheft, er een bijzondere dimensie aan verschaft, maar dat het omgekeerde niet het geval is.

  Het weerbarstige woord, Anton Constandse,

  met verzwegen object


  • een nederigheid die adelt

  Die Javaanse kamermeisjes [...] stonden erop voor ons te buigen, na te hebben gehoord dat we uit Holland kwamen [...]. Ze hebben het van hun ouders. Mensen bij wie de nederigheid als het ware in het bloed zit. Een nederigheid die nergens zelfvernedering wordt... een nederigheid die adelt, die verheft!

  De tandeloze tijd. Dl. 1: Vallende ouders, A.F.Th. van der Heijden,

  • ziekte adelt

  Ziekte adelt, wie die gong gehoord heeft weet dat hij geroepen is.

  Twee eendjes en wat brood, Renate Rubinstein,

  Spreekwoorden