adhesie


adhesie 1.0

(natuurkunde [natuurkunde])

aantrekkingskracht tussen moleculen van verschillende stoffen, bv. van een vloeistof en een vaste stof, of tussen oppervlakken van verschillende zaken; aankleving

Semagram


Adhesie…

is aantrekkingskracht; is een werking

 • [Betrokkene] treedt op tussen moleculen van verschillende stoffen of tussen oppervlakken van verschillende zaken

  Algemene voorbeelden


  Op de afdeling Organische Chemie van de TUE bevindt zich een zogenaamde GC-MD (GasChromatograaf-MassaDetector). Een dergelijke gaschromatograaf bestaat uit opgerold capillair waarvan de lengte en de dikte gevarieerd kan worden door eenvoudigweg een ander capillair te plaatsen [...]. Door dit capillair, ook wel kolom genoemd, wordt het monster en een drijfgas (H2) naar een detector geleid. Door adhesiekrachten in de kolom die voor elke component van het monster verschilt ontstaan tijdintervallen aan het einde van de kolom. Overigens wordt er bij het maken van een massaspektrogram bij restgasanalyse ook wel gebruik gemaakt van een capillair [...]. Bij dit soort metingen treden er in het capillair tijdsintervallen op als gevolg van hetzelfde verschijnsel als bij de GC: Adhesie op de grens van visceuse en moleculaire flow.

  http://www.fontys.nl/werktuigbouwkunde/medewerker/gbeukema/vacuum/VTproj97/vacuvin/vacuvin.html

  Warme lucht is lichter als koude lucht, en wil daarom in principe stijgen. De verwarmde grenslaag blijft tegen het aardoppervlak liggen als gevolg van "adhesie" (aantrekkingskracht van onderling verschillende moleculen); net als een druppel water aan het plafond van de kelder kan blijven hangen. Wanneer nu echter energie of een werveling wordt toegevoerd aan de grenslaag zal het mogelijk zijn dat de adhesie hierdoor niet voldoende sterk meer is; en de warme lucht gaat stijgen.

  http://www.acvz.nl/zweefvliegen/zweefvliegen.html

  Treinen [...] kunnen een hindernis op de sporen niet ontwijken, enkel tijdig stoppen. Het remmen zelf vergt een zekere afstand, door het hoge gewicht en de lage adhesie van de stalen wielen op de spoorstaven.

  http://www.b-rail.be/about/pdf/veilig05_09.pdf

  Het is adherent, maar zodanig dat bij het verwijderen van het verband de adhesie van het verband aan de wond de nieuw gevormde epidermis of wondranden niet beschadigt, waardoor de heling geen vertraging zal oplopen.

  http://www.svhg.be/publicaties/thuisverpl2.pdf,

  Woordfamilie


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  adhesie 2.0

  (geneeskunde [medische discipline])

  vergroeiing of verkleving van of in organen of andere lichaamsdelen

  Semagram


  Adhesie…

  is een vergroeiing; is een aandoening

  • [Ontstaan] ontstaat vaak door een infectie of door eerder opgelopen letsel
  • [Plaats] doet zich meestal voor in organen en soms ook in andere lichaamsdelen
  • [Oorzaak, reden of aanleiding] kan door een infectie veroorzaakt worden of door eerder opgelopen letsel

   Algemene voorbeelden


   De therapeut, alléén gebruikmakend van zijn handen, behandelt de patiënt in verschillende bewegingsassen en frequenties ter hoogte van de aangetaste zones of acupunten, zoals: adhesie opheffen, dislocaties reduceren, pijn en spasmen opheffen [...], en de functies van de viscera en zenuwstelsel reguleren.

   http://www.otcg.be/home/tuina.htm

   adhesie 3.0

   instemming; steunbetuiging

   Semagram


   Adhesie…

     Algemene voorbeelden


     Henk Spaan heeft in Het Parool [...] laten zien hoe Brouwers steeds slinks de naam van Gerrit Komrij weglaat in opsommingen waar hij in zou horen. Brouwers vraagt Komrij immers ook om adhesie. Tegen de Haagse Post zei Komrij hierover: "Ja, god. Ik weet niet wat je daarmee aan moet. Hij roept mij ook op vooral op de eenmaal ingeslagen weg voort te gaan. Dat zal ik zeker doen. Maar daar heb ik hem niet voor nodig."

     ...honderd. Ik kom, Piet Grijs,

     Goedhart zette ook vraagtekens bij de voorgenomen uitbreidingen van recreatieve mogelijkheden, maar kreeg daarbij weinig adhesie, want werkgelegenheid moet er komen, liefst bij nieuwe hotels, campings en bungalowparken.

     Meppeler Courant,

     Dat Wallage Tommel gisteren waarschuwde niet met zijn portefeuille te gaan wapperen, is niet zonder betekenis. Evenmin geldt dat voor de openlijke steun die Duivesteijn van zijn fractieleider kreeg, nadat Rottenberg al eerder van zijn enthousiasme voor het optreden van dit Kamerlid had blijk gegeven. Zoveel adhesie valt lang niet ieder fractielid van de PvdA ten deel.

     NRC,

     Verassend genoeg steeg de adhesie voor de gedachte van een leven na de dood en voor het bestaan van de hemel, van de hel en zelfs voor het bestaan van religieuze wonderen. In 1991 geloofde 53% van de bevolking aan een leven na de dood, in 1998 60%. In 1991 geloofde 49% aan de hemel, zeven jaar later was dat 55%.

     http://www.scp.nl/boeken/titels/2000-3/nl/samenvatting.htm,

     Combinatiemogelijkheden


     in voorzetselgroep


     • kreten van adhesie
     • uitingen van adhesie
     • vragen om adhesie

     Afwisselend klonken er kreten van adhesie en gefluit dat misprijzend was, maar omdat ik niets kon zien bleef de reden waarom duister.

     Twee eendjes en wat brood, Renate Rubinstein,

     als object bij een werkwoord


     • adhesie betuigen
     • adhesie krijgen

     De schulden van de boeren vormen de winsten van de landheren. Ze gaan over als een erfenis van vader op zoon en houden de mensen in een pandelingschap dat al generaties bestaat en diep wortelt in de traditie. Wilton had de aanklacht over de minimumlonen over zich heen laten gaan. Nu reageerde hij, kon hij adhesie betuigen, want hij haatte de grootgrondbezitters.

     Een broer in Brazilië, Beb Vuyk,

     Woordfamilie


     Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen