administratief


administratief 1.0

van, bij of met betrekking tot de administratie; kantoorwerk betreffend

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • administratief beheer
 • administratief personeel
 • administratief werk
 • administratieve beslommeringen
 • administratieve bijstand
 • administratieve gegevens
 • administratieve handelingen
 • administratieve kosten
 • administratieve lasten
 • administratieve ondersteuning
 • administratieve processen
 • administratieve rompslomp
 • administratieve taken
 • administratieve vereenvoudiging
 • administratieve werkzaamheden
 • een administratief bediende
 • een administratief beroep
 • een administratief centrum
 • een administratief medewerker
 • een administratief medewerkster
 • een administratieve aangelegenheid
 • een administratieve bediende
 • een administratieve controle
 • een administratieve formaliteit
 • een administratieve functie
 • een administratieve kracht
 • een administratieve medewerker
 • een administratieve medewerkster
 • een administratieve procedure
 • een administratieve verplichting
 • de administratieve afhandeling
 • de administratieve afwikkeling
 • de administratieve dienst
 • de administratieve lastendruk
 • de administratieve organisatie
 • de administratieve verwerking

Waarom bijv. zijn er zo talrijke bedrieglijke handelingen in fiscale zaken, bij het aanvragen en verkrijgen van subsidies, en zwendelarijen in het administratief beheer?

http://users.skynet.be/sky50779/recht1.htm

Verhuizen brengt om te beginnen een heleboel administratieve beslommeringen met zich mee. Als u naar een andere huurwoning verhuist, moet u eerst en vooral een nieuw huurcontract afsluiten.

De Standaard,

"De aangifteverwerking moet worden verbeterd, zodat elke aangifte binnen een half jaar wordt afgehandeld. Verder moeten we geen dure agenten meer achter de computer zetten, maar daarvoor administratief personeel aanstellen", zo stelt Van de Camp voor.

De Telegraaf,

De administratief bediende bij een Antwerps transportbedrijf was al enkele weken op zijn eentje met zijn auto op stap door de Spaanse Pyreneeën.

De Standaard,

Het administratieve werk liet hij volledig over aan een boekhouder.

De Standaard,

Betrokken bedrijven waren meer tijd kwijt met administratieve handelingen dan met het eigenlijke werk.

http://www.statenkwartier.net/nieuwsgr/0311/file11.htm

De taak van de overheid is de samenleving zo te organiseren dat deze niet functioneert als een loden last, die particulier initatief ontmoedigt. Door de lasten voor bedrijven en consumenten - zowel de administratieve lasten, als de fiscale en sociale lasten - binnen redelijke proporties te houden.

http://www.jansteverlynck.be/parl/Persberichten/KMOlunch060603.htm,

De kmo's klagen volgens Lambrecht vooral over de administratieve rompslomp en de hoge loonkosten.

De Standaard,

Uit een analyse van de tijdsbesteding in de afdeling human resources management (HRM) blijkt dat bijna de helft van de tijd besteed wordt aan allerlei administratief beheer. Dat is behoorlijk veel als men weet dat ruim twee derde van de ondernemingen administratieve taken zoals loonadministratie uitbesteedt aan derden.

De Standaard,

Op de derde plaats van de meest gevraagde beroepen staat de administratief medewerker.

De Telegraaf,

De administratieve medewerkers. Zij ontvangen en verwerken de binnenkomende boodschappen. Daarnaast hebben zij een belangrijke rol t.a.v. de schooladministratie en ondersteunen zij in deze het management.

http://www.brunssum.net/~eggerank/

Administratieve vereenvoudiging en snelle behandeling zijn ook troeven voor kwalitatieve en efficiënte overheidsdiensten.

http://www.sp.be/achtergrond/programma/toekomst/economie.asp,

Start opleidingen administratieve beroepen. Vanaf 2013 starten we met de MBO opleidingen secretarieel medewerker en telefoniste/receptioniste; de specialisaties van de opleiding administratief medewerker.

http://www.maatwerkineducatie.nl/archives/619

In die optiek beschouwen wij de evaluatie als onderdeel van een pedagogisch proces en niet als een administratieve formaliteit.

http://www.oxfamsol.be/nl/

De dienst zorgt ook voor de nodige administratieve afhandeling van legalisaties van documenten.

http://www.notaris.be/

In de onderzoeksbureaus zorgt de administratieve dienst voor het beheer van het vast personeel en voor de boekhouding (betaling van de facturen aan de enquêteurs en andere dienstenleveranciers en de facturering aan klanten).

http://www.febelmar.be/pdf/gids.pdf

Alleen al met de administratieve verwerking, zoals de verificatie van de persoonsgegevens van verdachte bij het Bevolkingsregister in zijn woonplaats, gingen zes weken heen.

NRC,

met bijwoord


 • louter administratief
 • puur administratief
 • zuiver administratief

Het burgerlijk huwelijk en het aangeven van je kind zijn louter administratieve handelingen en niet zozeer tegenover de gemeenschap, maar wel tegenover de staat.

De Standaard,

Toezien op een correcte, efficiënte werking en afhandeling van de personeelsgerichte zaken, van de budgettaire en boekhoudkundige verrichtingen en van de puur administratieve zaken teneinde de andere afdelingen optimaal te ondersteunen bij het uitoefenen van hun werkzaamheden.

http://www.wvc.vlaanderen.be/podiumkunsten/documenten/PodiumCAOvolledig.pdf

Het dossier van een kleinschalig verwerkend bedrijf werd eerst zuiver administratief afgehandeld, zonder rekening te houden met de specifieke milieutechnische aspecten.

http://www.industrie.be/CMArticles/ShowArticle.asp?articleID=523=2,

met werkwoord


 • administratief afhandelen
 • administratief verwerken
 • administratief zijn

Het dossier van een kleinschalig verwerkend bedrijf werd eerst zuiver administratief afgehandeld, zonder rekening te houden met de specifieke milieutechnische aspecten.

http://www.industrie.be/CMArticles/ShowArticle.asp?articleID=523=2,

Bij aankomst en vertrek wordt de wagen op een weegbrug electronisch gewogen en wordt het gewicht geregistreerd. Een gedeelte van de weegbon wordt afgegeven. De weeggegevens worden digitaal opgeslagen en verder administratief verwerkt.

http://www.scherpenzeeloudpapier.nl/begin.html

Meer dan 80 % van het werk van de parketmagistraten is administratief.

http://www.n-va.be/public/pages/visie/standpunten/pub_Dossiers_detail.asp?ID=71,

met ander, nevengeschikt adjectief


 • administratief en bestuurlijk
 • administratief en boekhoudkundig
 • administratief en commercieel
 • administratief en financieel
 • administratief en fiscaal
 • administratief en geldelijk
 • administratief en gerechtelijk
 • administratief en juridisch
 • administratief en logistiek
 • administratief en ondersteunend
 • administratief en operationeel
 • administratief en organisatorisch
 • administratief en politiek
 • administratief en praktisch
 • administratief en sociaal
 • administratief en technisch

De overheid bemoeit zich niet met de inhoud van de industriële ontwikkelingen en er is weinig administratieve en bestuurlijke rompslomp.

NRC,

De accountant is de permanente en wettelijke raadgever van de bedrijven en meer in het bijzonder voor het zeer uitgebreide domein van de administratieve en boekhoudkundige organisatie van de ondernemingen.

http://www.accountancy.be/ned/home/index.html

De hoofdzetel van Alken-Maes is gelegen in Waarloos (Antwerpen). Het is het administratief en commercieel centrum van de brouwerijgroep.

http://www.alken-maes.be/CORPORATE/NL/vestigingen.html

In Wijchen, waar Packard Bell zich in 1991 vestigde, handhaaft de onderneming haar Europese hoofdkantoor, inclusief administratieve en financiële afdelingen, en de (telefonische) technische ondersteuning van Europese gebruikers.

NRC,

Ervaringen met het aanbieden van budgetvergoedingen in plaats van een lease-auto zijn bemoedigend. Al zijn er op dit moment nog veel administratieve en fiscale belemmeringen die de invoering daarvan lastig maken.

http://www.connekt.nl/connektiemag.html,

De personeelsleden worden overgedragen in hun hoedanigheid met behoud van hun graad, bezoldiging en administratieve en geldelijke anciënniteiten.

http://www.acod-overheidsdiensten.be/vlaanderen/documenten/VAO070504.htm,

Wie die dieren niet correct laat identificeren en registreren riskeert administratieve en gerechtelijke sancties waaronder de inbeslagname van de betrokken dieren.

http://cmlag.fgov.be/nl/dos/dg5/MondEnKlauwzeer/watis.html,

Dit administratief en juridisch personeel kan het werk van de magistraten voorbereiden en opvolgen.

http://www.n-va.be/public/pages/visie/standpunten/pub_Dossiers_detail.asp?ID=71,

De bank zorgt voor de nodige administratieve en logistieke ondersteuning.

De Standaard,

De huisleague commissie onderhoudt zogezegd de interne wedstrijden van de BVO. Zij regelt alle administratieve en ondersteunende zaken zodat onze leden, iedere week hun competitie kunnen afwerken.

http://www.bvoosterhout.demon.nl/index.htm

Deze afdeling is belast met alle administratieve en operationele taken die gerelateerd zijn aan het doen vervoeren en/of opslaan van goederen.

http://www.job.nl/vacature46.html,

Pauline ondersteunt het project momenteel administratief en organisatorisch.

http://www.fovig.nl/

Aan concrete voorbeelden van verlammend lange administratieve en politieke procedures, ontbreekt het de Gom's niet.

De Standaard,

Zoals bij elke verkiezingen verliepen de voorbereidingen nogal chaotisch en moest er een extra raad van beheer gehouden worden om de administratieve en praktische voorbereidingen op punt te stellen.

http://www.jongvld.be/opencms/export/projects/jongvld/STATIC/Pdf/Jong_VLD_Beleidsnota_2004-2006.pdf

Tenslotte heeft de gemeentepolitie een hele reeks vragen geformuleerd over bepaalde administratieve en sociale aspecten van deze controles.

http://www.antiracisme.be/nl/rapporten/mensenhandel/1998/menshan6.pdf,

Het saneringsplan zette een rem op de aanwerving van administratief en technisch personeel.

De Standaard,

Vaste verbindingen


administratief toezicht


  Zie: administratief toezicht

administratieve ruilverkaveling


  Zie: administratieve ruilverkaveling

de administratieve molen


  Zie: de administratieve molen

administratief 2.0

(recht)

de taak en uitoefening van de uitvoerende macht, het bestuur, betreffend; bestuurlijk

Combinatiemogelijkheden


met voltooid deelwoord


 • administratief onderverdeeld

Ethiopië is administratief onderverdeeld in 556 woreda's, districten.

http://www.libertarian.nl/NL/archives/000288.php,

met ander, nevengeschikt adjectief


 • economische, administratieve en rechterlijke macht

Ze bouwen een versterking rond de stad en – wat belangrijker is – de stad krijgt het recht zichzelf te besturen. Dit bestuur wordt gevormd door een raad van schepenen die door de graaf werden gekozen. Deze schepenen zijn allen kooplieden en zij krijgen alle economische, administratieve en rechterlijke macht.

http://www.zeebruggeport.be/mbz/index.asp?p=106

Vaste verbindingen


administratief aanhouden


  Zie: administratief aanhouden

administratief arresteren


  Zie: administratief arresteren

administratief beroep


  Zie: administratief beroep

administratief document


  Zie: administratief document

administratief recht


  Zie: administratief recht

administratief rechtscollege


  Zie: administratief rechtscollege

administratief statuut


  Zie: administratief statuut

administratief toezicht


  Zie: administratief toezicht

administratieve aanhouding


  Zie: administratieve aanhouding

administratieve arrestatie


  Zie: administratieve arrestatie

administratieve boete


  Zie: administratieve boete

administratieve procedure


  Zie: administratieve procedure

administratieve rechtbank


  Zie: administratieve rechtbank

administratieve rechter


  Zie: administratieve rechter

administratieve rechtshandeling


  Zie: administratieve rechtshandeling

administratieve rechtspraak


  Zie: administratieve rechtspraak

administratieve sanctie


  Zie: administratieve sanctie