afdrijven


afdrijven 1.0

zich op het water drijvend ergens van verwijderen, meestal onbedoeld en door een externe oorzaak

Algemene voorbeelden


Na de oefeningen op de simulator aan de wal doet u evenwichtsoefening op het water. Natuurlijk terwijl de surfplank vastligt aan een boei, zodat u niet afdrijft.

http://www.thijs-surfschool.nl/index2_nl.html

Het schip heeft de stroom mee maar de motoren moeten blijven draaien. Het alternatief is afdrijven en aan de grond lopen voor het Verdronken Land van Saeftinghe.

De Standaard,

Om afdrijven te voorkomen kun je gebruik maken van een drijfanker.

http://www.nnvv.demon.nl/assecoir.htm

Combinatiemogelijkheden


met voorzetselgroep


Voorzetsel: naar

 • afdrijven naar de kust
 • afdrijven naar zee

Het schip komt in een zware storm terecht en drijft af naar de kust van Sicilië.

http://www1.tip.nl/~t450888/kap26.html

"De winter brengen de vogels door op zee, dicht bij de kust, omdat ze daar meer voedsel kunnen vinden. Dan komen ze makkelijker in de olie terecht", aldus Peeters. Uit een onderzoek blijkt volgens hem dat slechts 10 procent van de getroffen vogels wordt gevonden. De rest drijft af naar zee en verdrinkt.

NRC,

Voorzetsel: van

 • van het rif afdrijven

Door een verkeerd uitgezette koers liep het schip onverwacht op het rif Geldria's Droogte en sloeg lek. Om half één 's nachts zonk het, na eerst van het rif afgedreven te zijn.

http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=10361

Voorzetsel: overig

 • afdrijven ten opzichte van de gevaren koers

Ook deed de professor waarnemingen inzake de snelheid, het afdrijven ten opzichte van de gevaren koers en de vaarhoogte van het luchtschip.

http://users.skynet.be/verganeglorie/

met bijwoord


 • stroomafwaarts afdrijven

Duik nooit in de draaikolk zelf. Door de natuurlijke beweging van de kolk, zal de drenkeling onderaan het eindpunt vanzelf uitgestoten worden (voor zover hij niet vastgehecht blijft aan eventueel afval) en stroomafwaarts afdrijven.

http://www.redderaanzee.wobra.be/

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


afdrijven 2.0

zich door de lucht ergens van verwijderen

Algemene voorbeelden


Vier parachutisten die opgesmukt als Elvis de opening van een Amerikaanse nachtclub luister moesten bijzetten, raakten gewond toen ze door de sterke wind afdreven.

De Standaard,

Het onweer was afgedreven.

Mijn tweede huid, Erwin Mortier,

Mijn blik volgde de blauwgrijze wolk die in de lucht boven de weide opsteeg, langzaam naar de bosjes toe afdreef en zich nauwelijks merkbaar oploste in de ijlte. Vaarwel Gina, mompelde ik.

Op toernee met Leopold Sondag, Ward Ruyslinck,

Zodra de wolk afgedreven was werkten wij verder en onder de zon begon het natgeregende graan te dampen als het kruimige hart van een versgebakken brood.

De lange geboorte, Lut Ureel,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


afdrijven 3.0

door de lucht weg doen drijven

Algemene voorbeelden


De opstijging was wederom een succes, doch ondanks de heftige pogingen van Dr. Bell had de luchtschroef op de besturing van het luchtschip geen merkbare invloed en de ballon werd wederom door de wind afgedreven.

http://users.skynet.be/verganeglorie/

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


afdrijven 4.0

van de oorsprong verwijderd raken; evolueren in een ongewenste richting; afdwalen

Betekenisbetrekking


metafoor
Betrokken betekenissen 1.0 : 4.0
Betrokken betekenissen 2.0 : 4.0

Algemene voorbeelden


En zo is de sociaal-democratie ideologisch langzaam afgedreven.

http://www.imavo.be/vmt/archief/vlaams_socialisten.htm

Combinatiemogelijkheden


met voorzetselgroep


Voorzetsel: naar

 • afdrijven naar eng nationalisme

"Er bestaat altijd het gevaar van het afdrijven naar eng nationalisme. Daarom moeten we op onze hoede zijn. Het gaat om het debat dat wordt gevoerd. Dat is belangrijk. En als de uitkomst is dat er verschillende Waalse identiteiten zijn, zou mij dat niet in verlegenheid brengen."

NRC,

Voorzetsel: van

 • afdrijven van de hoofddoek
 • afdrijven van de ratio
 • afdrijven van de volkssoevereiniteit
 • afdrijven van het uitgangspunt

Maar zeg nu zelf, als ze in Palestina zelfmoordaanslagen opeisen als zijnde islamitische groeperingen, dan heeft men toch zelf hersenen gekregen om na te denken dat het niet klopt in het plaatje van de islam? Al was het alleen al omdat het een van de grootste zondes is om zelfmoord te plegen (er is hier een fatwa over uitgesproken dus dit zeg ik niet zomaar!). Zo nog veel meer voorbeelden, maar ik drijf af van mijn hoofddoek.

http://www.moslima.nl/Nieuwemoslimas/hoofddoek.htm

De duidelijke uitgangssituatie verwordt, door de vele metaforen die de tegenspelers op elkaar stapelen, een schijnbaar zinloze opeenstapeling van diepzinnige bedenkingen die steeds verder afdrijven van het uitgangspunt.

De Standaard,

Het Europese project is ongetwijfeld belangrijk, maar het is zo ver afgedreven van de volkssoevereiniteit dat het nagenoeg niets meer te maken heeft met de democratische Europese samenlevingen.

De dramademocratie, Mark Elchardus,

Nu de praktijk steeds verder afdreef van de ratio van het mvv-vereiste en het doel duidelijk uit het oog was verloren, was het tijd om maatregelen te nemen.

http://ruljis.leidenuniv.nl/group/jfsa/www/migrecht/vernieuwing/nl%20versie/teksten_online.htm#scripties,

met bijwoord


 • te ver afdrijven

Als topmanager moet je steeds het midden zien te houden tussen scherp toezicht en werknemers de vrije hand geven, vindt ze. "Als er ingegrepen moet worden, dan grijp ik ook in. Als mensen wat te ver afdrijven van wat ik wil bijvoorbeeld."

NRC,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


afdrijven 5.0

( Met betrekking tot schadelijke stoffen; ook met betrekking tot een ongeboren vrucht)
uit iemands lichaam verwijderen

Combinatiemogelijkheden


met object


 • afvalstoffen afdrijven
 • een vrucht afdrijven
 • vocht afdrijven

Veel mensen die wat aan hun figuur willen doen, combineren vaak een dieet met slenderen. De banken zijn ook goed voor het afdrijven van afvalstoffen en verlichten diverse klachten als menstruatiepijnen. Voor mensen met stress zijn de banken heerlijk.

Meppeler Courant,

De volgende dagen heeft men via catheders het vocht afgedreven.

http://www.zappybaby.be/,

En zo ging ook de Nederlandse Louise [...] om een pillenkuurtje; een middel dat vocht afdreef, honger stilde en de spijsvertering stimuleerde.

NRC,

Behandeling met de abortuspil is mogelijk als de vrouw maximaal drie weken zwanger is. Ze krijgt drie pillen, die de werking van progesteron blokkeren. 'Krampmiddelen', noemt Willems ze, die de vrucht meestal niet onmiddellijk afdrijven.

de Volkskrant,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding