affront


affront 1.0

belediging

Semagram


Een affront…

is een bejegening; is een handeling

   Algemene voorbeelden


   De puberteit van mijn moeder, die ze gerekt had en gerekt [...], liep nu toch echt langzaam ten einde. Ze keek anders de wereld in, niet bezorgder, niet ouder, maar afstandelijker. De puber neemt de hele wereld persoonlijk, inclusief de maan en de sterren, het is allemaal één groot affront.

   Gstaad 95-98, Marek van der Jagt,

   Combinatiemogelijkheden


   met adjectief ervoor


   • een groot affront
   • een lelijk affront
   • een persoonlijk affront
   • een publiekelijk affront
   • een regelrecht affront
   • een ultiem affront

   Hij had een bedrijf in luchtfilters en ervoer elke zichtbare aanwezigheid van stof in huis als een persoonlijk affront.

   Lisa's adem, Karel Glastra van Loon,

   Ligthart de slaapwandelaar, hoe dikwijls had ik hem niet gevreesd als hij in zo'n toestand verkeerde: één groot affront aan het adres van de speculerende geest, maar nu rende ik onbevreesd op hem toe om zijn verzegelde hersenpan met ergens diep erin verborgen sprookjes en wonderen en zijn trotse vlees, dat licht gaf als de neonletters boven de etalageruiten, van dichtbij te aanschouwen en wat met hem te babbelen.

   Het nietigste, Marie Kessels,

   als object bij een werkwoord


   • een affront aandoen
   • een affront oplopen

   's Anderendaags wenkt hij haar [...] en offreert haar, behalve lutti's, roomsoezen en doopsuiker, marsepein en pepermunt, Ghislaine is wel verplicht, om hem geen affront aan te doen, om mee te kauwen en te zuigen.

   Het verdriet van België, Hugo Claus,

   (Soms ook met indirect object.)
   • (iemand) een affront aandoen

   De zusters babbelden met haar over de vervolgde kerk [...]. In de kerken mag er maar één kaars meer branden. En het affront dat ze de paus hadden aangedaan toen hij vroeg of priesters de gevangenenkampen mochten bezoeken. 'Bemoei u daar niet mee, heilige vader, daar is het rood kruis voor', hadden ze tegen hem gezegd die toch tien jaar nuntius was geweest in Duitsland.

   Het verdriet van België, Hugo Claus,

   met voorzetselgroep


   Voorzetsel: voor

   • een affront voor iemand

   'Smerige rattekop!' roept Guignard schuimbekkend buiten zichzelf. Als bezeten slaat hij met armen en benen. 'Laat me los! Laat me los!' schreeuwt hij boordevol haat en afkeer. Tussen het geharrewar wordt Guignard meedogenloos naar buiten gesleurd [...]. ' 't Is zijn zenuwzwakte!' roept zijn vrouw naar de toehoorders. En tegen Guignard zelf snottert zij ' 't is een affront voor mij.' Zij kan de schandelijke opwelling niet begrijpen. Geen vlieg zou hij anders kwaad doen. Guignard is niet dronken, maar moe.

   De verdwazing, Andreas Roels,

   Menukaarten werden in de loop van deze eeuw steeds soberder. Toch zijn ze [...] niet meer weg te denken. Tegenwoordig vergezellen ze zelfs een lopend koud buffet: een affront voor elke negentiende eeuwse bon vivant.

   NRC,

   in voorzetselgroep


   • in affronten brengen
   • in affronten vallen

   De dokter was onverstoorbaar twee grote dosissen slaappoeder in een kop water aan het mengen. 'Mond open', zei hij [...]. En tot Romain: 'Ze zal nu wel rap kalmeren. Ik zal haar been verbinden. Zo te zien een dubbele breuk. Kunt gij met haar naar de kliniek rijden in Brussel? Ze moet dringend in de plaaster en voor mij is die breuk te gecompliqueerd. We zullen haar samen in uwen auto leggen. Ge moogt gerust zijn, met die poeierkes in haar lijf blijft ze redelijk lang koest. Ge zult de eerste uren niet in affronten vallen.' Haar been werd keurig gezet en in het gips gelegd.

   Altrapsodie, Geert Van Istendael,

   Ze waren allebei zonder skrupules adembenemend oud geworden, zo oud, dat ik er met de beste wil van de wereld geen leeftijd kon opplakken. Ofwel maakte je ze te jong en jezelf onsterfelijk belachelijk, want op een bepaalde leeftijd kom je er graag voor uit, ofwel schatte je ze té oud, en dan viel je ook weer in affronten, want je ziet er niet graag ouder uit dan je eigenlijk al bent.

   De kabouter met het moedervlekje, Louis Verbeeck,

   voorafgegaan door als


   • als een affront beschouwen
   • als een affront ervaren
   • als een affront zien

   Niet 'Nederland kennisland', een kreet die de nog steeds onder bezuinigingen bloedende universiteiten slechts als affront kunnen beschouwen, maar 'Nederland distributieland!' En zelfs binnen uw visie geniet de overslag van containers klaarblijkelijk de voorkeur boven het openbaar vervoer van personen.

   http://www.math.leidenuniv.nl/~naw/serie5/deel03/mrt2002/pdf/landsman.pdf,

   Vaste verbindingen


   iets op zijn affront nemen

   Zie: iets op zijn affront nemen

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding