afgelegen


afgelegen 1.0

op grote afstand van een referentiepunt, de bebouwde kom of de bewoonde wereld, vaak met de bijgedachte aan eenzaam, moeilijk te bereiken of onherbergzaam

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • een afgelegen boerderij
 • een afgelegen dorp
 • een afgelegen eiland
 • een afgelegen gebied
 • een afgelegen gehucht
 • een afgelegen hoeve
 • een afgelegen huis
 • een afgelegen oord
 • een afgelegen plaats
 • een afgelegen plek
 • een afgelegen streek
 • een beetje afgelegen

Ik ben opgegroeid in een warm nest op een afgelegen boerderij nabij het Limburgse dorp Hunsel en het witte stadje Thorn.

http://www.nki.nl/actueel.htm,

Vanuit deze provinciehoofdstad moet het voedsel naar afgelegen dorpen worden vervoerd, voordat sneeuwval de toegang belet.

http://www.rodekruis.nl/htdocs/index.html

Om de eigen dynamiek van de epidemie te kennen zou men het verloop ervan op een geïsoleerde plaats, zoals een afgelegen eiland, moeten volgen.

De Standaard,

In een afgelegen gebied worden lijken van soldaten opgegraven.

De Standaard,

Bissière, die zich uit Parijs had teruggetrokken, woonde in een afgelegen gehucht, op het platteland waar zijn familie een huis bezat.

http://www.stedelijk.nl/ned/index.html

In kerken, in de schaduw ervan, op marktpleinen of op een afgelegen hoeve kan je kerststallen bewonderen in de hele provincie Antwerpen.

De Standaard,

Nu al zijn zonnecellen in België in de zomer rendabel voor de elektriciteitsvoorziening van een afgelegen huis dat niet op het net is aangesloten.

De Standaard,

De cisterciënzers (1098). Deze stichting was een reactie op de verslapte discipline en verburgerlijking van de benedictijnenkloosters. Als vestigingsplaatsen kozen ze afgelegen oorden en ze leefden in grote eenzaamheid.

http://users.pandora.be/kloostersenabdijen/subkennis/dagelijksleven4.htm

Ook het op wacht staan was uiterst onprettig: alleen, koud en op een afgelegen plaats.

Meppeler Courant,

Vaak zitten er nog wel enkele overnachtingen in op afgelegen plekken waar we gebruik maken van tenten, hutten of de huizen van lokale bevolking.

http://www.afriesj.nl/overafriesj.htm

In het bijzonder in afgelegen streken moet de bevolking het vaak zonder elektriciteit stellen.

NRC,

Omdat ik een beetje afgelegen op kleine landweggetjes woon kon ik meteen al wat bochtenwerk en de acceleraties in de "lagere regionen" uitproberen. Op papier gaat de GT6 tot 67 Km per uur in 1ste, tot 82 Km per uur in 2de, 137 Km per uur in 3de en 161 Km per uur in 3de overdrive.

http://users.pandora.be/tecb/tecb/tworld43/gt6.htm,

met bijwoord


 • erg afgelegen
 • ietwat afgelegen
 • meer afgelegen
 • meest afgelegen
 • nogal afgelegen
 • redelijk afgelegen
 • te afgelegen
 • verder afgelegen
 • verst afgelegen
 • vrij afgelegen
 • wat afgelegen
 • zeer afgelegen
 • zo afgelegen

De huidige speeltuin van de Reestoevers ligt naar de mening van de wijkbewoners erg afgelegen.

Meppeler Courant,

Daar had je, ietwat afgelegen van de weg, het Fortiskantoor.

De droogte, Herman Brusselmans,

Door het venster kijk ik uit over een weide, waarvan het vaalgroen een paar honderd meter verder gestuit wordt door een muur van sparren. Geen huis te zien. Het kan inderdaad moeilijk meer afgelegen.

Liliane, of De spiegelingen van leugen en liefde, Clem Schouwenaars,

De vroegere KGB had, zo zei hij, "een enorm netwerk" van spionnen. "We waren actief op de meest afgelegen plekken op aarde. Tegenwoordig werkt de Russische inlichtingendienst nog slechts op plaatsen waar Rusland concrete en niet denkbeeldige belangen heeft".

NRC,

Toch beseffen ze dat ook het meest afgelegen platteland opengebroken wordt door modernisering en globalisering.

http://www.wereldwijd.be/archief/archief.htm,

Die wonen nogal afgelegen, in een bosrijke omgeving.

Lisa's adem, Karel Glastra van Loon,

Vooral de spoorwegstations brengen verder afgelegen woonwijken dichter bij de stad.

http://www.vgc.be/administratie/dir_financien/woneninbrussel/bus_tours.asp

Ook verder afgelegen gemeenten vallen binnen de invloedssfeer van de stad.

http://aivpc41.vub.ac.be/persknipsels/artikel/persdossiermigraties.pdf,

De straatwerkers gingen van 9.45 uur tot ongeveer 14 uur met fijne kam door de gemeente. De straten werden keurig verdeeld, jeugdbewegingen bedienden de verst afgelegen uithoeken.

De Standaard,

Maar op zeer afgelegen locaties in bijvoorbeeld Engeland leven nog dassen die overdag in alle rust fourageren.

Meppeler Courant,

Ze was blij dat ze zo afgelegen woonden. Manke Malin kwam niet meer op bezoek dus er waren hier geen vrouwenogen die alles zagen en geen monden die praatjes konden rond vertellen door de streek.

Anna, Hanna en Johanna, Marianne Fredriksson,

met werkwoord


 • afgelegen liggen
 • afgelegen wonen
 • afgelegen zijn

De kwekerij ligt afgelegen en is niet vrij toegankelijk.

http://home.wxs.nl/~bleijenberg-derks/bostuin.html

Ze was blij dat ze zo afgelegen woonden. Manke Malin kwam niet meer op bezoek dus er waren hier geen vrouwenogen die alles zagen en geen monden die praatjes konden rond vertellen door de streek.

Anna, Hanna en Johanna, Marianne Fredriksson,

De moskee in Ledeberg is er vermoedelijk gekomen omdat deze buurt te afgelegen is en er geen moskee was.

http://www.flwi.ugent.be/cie/RUG/kanmaz3.htm#up,

met voorzetselgroep


 • afgelegen van

Het Cultuurplein ligt te afgelegen van het uitgaansgebied van de binnenstad, om 'in de loop te liggen'.

http://www.dsdelft.nl/~zpoort/

met ander, nevengeschikt adjectief


 • afgelegen en moeilijk toegankelijk
 • afgelegen en onherbergzaam
 • afgelegen en verlaten

En ten derde kunnen alle gebieden, ook afgelegen en moeilijk toegankelijke, met een kunstmaan worden bestreken.

http://users.skynet.be/fa010008/spacenet-ruimtevaart/regio/schoolpaper1.htm

De camera landt op de meest afgelegen en onherbergzame plaatsen en een rustige stem legt ons met grote zelfverzekerdheid uit hoe alles zit en waarom.

NRC,

In zijn derde bundel Sneeuwboekhouding staat een prachtig gedicht over een afgelegen en verlaten kristalfabriek.

NRC,

Woordfamilie


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen