afhaker


afhaker 1.0

iemand die afhaakt; iemand die ergens niet meer aan meedoet; iemand die het niet kan opbrengen ergens mee door te gaan

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een afhaker…

is een persoon

 • [Activiteit of handeling] haakt af; doet ergens niet meer aan mee; gaat niet door met iets

  Algemene voorbeelden


  De SOV-drang als geheel wordt door een kwart tot de helft van de geïnterviewde deelnemers positief beoordeeld, waarbij de afmakers positiever zijn dan de afhakers. De afmakers spreken hun waardering uit over de onderdelen relaties, werk en strafafdoening, terwijl zij enige kritiek hebben op het onderdeel schuldhulpverlening, de nazorg en het begeleidend personeel. De afhakers zijn met name positief over de onderdelen werk en vrijetijdsbesteding. Minder positief zijn zij over de onderdelen strafafdoening, schuldhulpverlening en wonen.

  http://www.intraval.nl/nl/a/a30_sam.html

  Ook als onderdaan staat men weinig open voor de boodschap van de overheid. Men is bovendien intolerant ten opzichte van gezag. Dit zijn de afhakers: geen betrokkenheid bij de overheid, weinig vertrouwen in de overheid en slechts een beperkte mate van mondigheid.

  http://www.toekomst-comm.nl/preview/index.html,

  Het maatschappelijke effect van een kilometerheffing is op te delen in vier deeleffecten. 1. Het effect voor degenen die blijven autorijden ('blijvers'); 2. Het effect voor degenen die afzien van de autokilometers ('afhakers'); 3. De gevolgen voor de overheid; 4. De externe effecten (milieu, congestie).

  http://www.cpb.nl/nl/pub/werkdoc/132/wd132.pdf,

  Het feit dat de afmakers meer succesvol zijn dan de afhakers komt overeen met (inter)nationale onderzoeken naar de effectiviteit van projecten voor verslaafden.

  http://www.intraval.nl/nl/a/a30_sam.html

  Bij de 'afhakers' is sprake van een welvaartsverlies. Hun welvaartsverlies is kleiner dan bij betaling van de heffing. Immers, als het welvaartsverlies van niet rijden groter zou zijn dan de heffing, zou de betreffende automobilist kiezen om te rijden en de heffing te betalen, en dus geen afhaker zijn.

  http://www.cpb.nl/nl/pub/werkdoc/132/wd132.pdf,

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • potentiële afhakers

  Scholen moeten worden beoordeeld op de mate waarin ze potentiële afhakers voor het onderwijs weten te interesseren en te behouden.

  http://www.e-stem.nl/,

  De lijn van de overheid naar de burger is bovenstaande figuur onderbroken: men staat wel open voor de informatie van de overheid, maar beschikt niet over de vaardigheden om deze informatie snel te selecteren en te begrijpen: men ziet al snel door de bomen het bos niet meer. Kortom, dit zijn voor de overheid zowel potentiële bondgenoten als potentiële afhakers.

  http://www.toekomst-comm.nl/preview/index.html,

  • psychologische afhakers

  Diegenen die naar een andere afdeling vertrekken, worden 'psychologische afhakers': zij verschijnen wel op het werk maar steken er geen energie in en zijn niet toegewijd.

  http://www.resourcesconnection.nl/news/master/FD_Leiderschap_1_dec_2003.pdf,

  • sociaal-economische afhakers

  Vandaag de dag wordt er gesproken van 'modernisierungsverlierer', dat zijn mensen die door de hypermodernisering van de samenleving aan de kant zijn komen te staan. Het gaat dan niet alleen om sociaal-economische afhakers.

  Nederlands Dagblad,

  • voortijdige afhakers

  Van degenen die het hele programma hebben gevolgd, heeft inmiddels een derde betaald werk gevonden, van de voortijdige afhakers is dit nog geen 5%.

  http: //www.omv.nl/ATEST/fnieuwsbrief/FNIEUWS.html,

  in voorzetselgroep


  • 22 % van de afhakers
  • het grootste deel van de afhakers

  Al met al is de helft van de geïnterviewden succesvol op het criterium criminaliteit; 73% van de afmakers en 22% van de afhakers.

  http://www.intraval.nl/nl/a/a30_sam.html

  Het grootste deel van de afhakers zijn gedetineerden die financieel afhankelijk zijn van hun gevangenisarbeid.

  http://www.wvc.vlaanderen.be/welzijnenjustitie/beleid/documenten.htm,

  met telwoord erachter


  • 6 afhakers
  • 32 afhakers
  • 167 afhakers
  • 174 afhakers

  Van de 41 afmakers waarvan de detentiegegevens bekend zijn, hebben 34 (83%) niet meer in detentie gezeten na hun deelname. Van de 167 afhakers waarvan deze gegevens bekend zijn is dit voor 35 (21%) het geval.

  http://www.intraval.nl/nl/a/a30_sam.html

  Bij de 174 afhakers waarvan deze gegevens bekend zijn, gaat het om 47 (27%) die dan niet meer in het HKS voorkomen.

  http://www.intraval.nl/nl/a/a30_sam.html

  Hieronder bevinden zich 32 (67%) afmakers en 32 (16%) afhakers.

  http://www.intraval.nl/nl/a/a30_sam.html

  Wanneer het percentage volledig geslaagden wordt doorgetrokken naar alle deelnemers die deel uitmaken van de onderzoeksgroep, 244 in totaal, dan betekent dit dat 34 deelnemers op alle onderdelen succesvol zijn (28 afmakers en 6 afhakers).

  http://www.intraval.nl/nl/a/a30_sam.html

  met substantief ervoor


  • het aantal afhakers
  • honderden afhakers

  De direktie neemt de aandacht weg van andere delikate punten en toont aan de regering "dat ze het ernstig meent", en de vakbond kan tegenover zijn leden zijn bestaansreden bewijzen. Twee groepen vallen daarbij uit de boot. De laaggeschoolden voor wie er voortaan ook bij de NMBS geen werk meer is maar daarvoor voelt niemand zich verantwoordelijk. En de reizigers die op het perron blijven staan, maar ook daarvan ligt men bij de spoorwegen niet wakker: elke stakingsaktie levert maar enkele honderden afhakers op. Het verlies daarvan is klein bier in vergelijking met de honderden miljarden die direktie én bonden van de regering deze dagen hopen los te weken.

  De Standaard,

  Om het aantal afhakers drastisch te verminderen, stelde de opleiding politieke wetenschap een voortraject in, voorafgaand aan het echte promoveren: het prepromoschap.

  Mare,

  met ander, nevengeschikt substantief


  • afhakers en toetreders
  • achterblijvers en afhakers
  • afmakers en afhakers
  • blijvers en afhakers

  Dat achterblijvers en afhakers extra ondersteund moeten worden, behoeft tegenwoordig niemand meer te verdedigen.

  http://www.plato.caiw.nl/_private/thmframe.htm,

  Daarnaast gaat het om de kwantificering van de gedragseffecten van 'afhakers' en 'toetreders' en de kosten/opbrengsten van de heffing.

  http://www.cpb.nl/nl/pub/werkdoc/132/wd132.pdf,

  Overigens zijn de categorieën 'blijvers' en 'afhakers' geen afzonderlijke groepen personen: als iemand zijn aantal kilometers vermindert is hij zowel 'afhaker' (wat betreft de vermindering) als 'blijver' (wat betreft de resterende autokilometers).

  http://www.cpb.nl/nl/pub/werkdoc/132/wd132.pdf,

  Wanneer het percentage volledig geslaagden wordt doorgetrokken naar alle deelnemers die deel uitmaken van de onderzoeksgroep, 244 in totaal, dan betekent dit dat 34 deelnemers op alle onderdelen succesvol zijn (28 afmakers en 6 afhakers).

  http://www.intraval.nl/nl/a/a30_sam.html

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  afhaker 1.1

  (weinig gebruikt)

  iemand die een telefoonverbinding voortijdig verbreekt; iemand die een telefoonverbinding afbreekt

  Semagram (extra betekenisinformatie)


  Een afhaker…

  is een persoon

  • [Activiteit of handeling] verbreekt een telefoonverbinding voortijdig

   Algemene voorbeelden


   Het telefoonteam van de Onderwijstelefoon werd gehinderd door grappenmakers, nadat de lijn in januari 2002 was opengesteld voor mobiele bellers. Van het totaal van 13.666 telefoontjes waren 83 procent afhakers. De Onderwijstelefoon heeft vervolgens de lijn voor mobiele bellers geblokkeerd.

   Reformatorisch Dagblad,