agenda


agenda 1.0

chronologisch geordend boekwerk of boekje met daarin een jaarkalender waarin iemand per dag zijn bezigheden en afspraken kan noteren

Semagram


Een agenda…

is een boek; is een voorwerp

 • [Functie] dient om iemands afspraken en bezigheden in bij te houden
 • [Ordening of volgorde] is chronologisch geordend en bevat ruimte om per dag de bezigheden in te vullen
 • [Onstoffelijke inhoud] is soms gewijd aan een bepaald thema, bv. tuinieren, koken of kunst

  Algemene voorbeelden


  "Net als kleding is de agenda een statusymbool", zegt Leemreis van Trax Company. "Alleen kun je een verkeerde broek nog in de kast laten liggen. Aan een agenda zit je een jaar vast." Vandaar dat de uitgevers uiterst omzichtig te werk gaan bij het bedenken van nieuwe thema's.

  NRC,

  Ze vouwde het zwarte vloeipapier om de agenda en legde het pakje terug in de tas van Saks Fifth Avenue.

  God's gym, Leon de Winter,

  Zij bukte zich om de agenda uit het voorvak te trekken en riep alvast op schelle toon tegen Franklin: 'Wat kom ik hier tegen?'

  Franklin, Thomas Lieske,

  Combinatiemogelijkheden


  als object bij een werkwoord


  • een agenda gebruiken
  • een agenda openslaan
  • een agenda trekken

  Kennelijk had hij de agenda maar bij vlagen gebruikt. Soms gingen er weken voorbij zonder enige aantekening. Jammer was dat, anders had je een boeiend dagboek kunnen reconstrueren, dat een tijdsbeeld gaf van die roerige jaren '50.

  De natte gemeente van Koos Tak, Rijk de Gooijer & Eelke de Jong,

  Hij had de agenda opengeslagen naast de dure catalogus met onbetaalbare antiekvoorwerpen.

  Franklin, Thomas Lieske,

  Ton heeft zijn agenda getrokken en maakt zakelijk een afspraak met me. Donderdag na de vergadering, schikt je dat? Ik ben een beetje later, zeg ik, is dat ook goed?

  De schaamte voorbij, Anja Meulenbelt,

  met adjectief ervoor


  • een drukke agenda
  • een overvolle agenda
  • volle agenda's

  Een medewerker herinnert zich dat hij, na een week vruchteloos proberen de premier te spreken, aan Santers secretaresse vroeg wat er dan op diens drukke agenda stond.

  NRC,

  Midden jaren negentig heeft Boudewijn ook theateroptredens aan zijn al overvolle agenda toegevoegd.

  http://www.boudewijnbuch.net/

  Als we elkaar willen ontmoeten is het verdomd moeilijk een datum te prikken met al die volle agenda's.

  Zadelpijn en ander damesleed, Liza van Sambeek,

  in voorzetselgroep


  • in een agenda aangeven
  • in een agenda bladeren
  • in een agenda kijken
  • in een agenda noteren
  • in een agenda opschrijven
  • in een agenda reserveren
  • in een agenda schrijven
  • in een agenda zoeken
  • in de agenda staan
  • in de agenda vrijhouden
  • in de agenda zetten
  • tijd vrijmaken in de agenda
  • een gaatje in de agenda (hebben)

  Ouders geven in de agenda aan als een taak om één of andere reden thuis niet kon worden afgewerkt.

  http://www.smic.be/basis_berkenboom/huiswerk.htm

  Daey Ouwens begon als een dolle in zijn agenda te bladeren.

  Mevrouw mijn moeder, Yvonne Keuls,

  Hij rende het huis binnen en keek in zijn agenda.

  De steen der wijzen, J.M.A. Biesheuvel,

  Noteer 11 april alvast in uw agenda of beter nog meldt u aan als vrijwilliger van de dierenbescherming.

  http://www.a1.nl/homepages/dbalmelo/boekje_maart_2000.htm,

  Er zijn dingen die ik niet in mijn agenda opschrijf.

  Sierens & Co, Arne Sierens,

  Ik kan jullie [...] aanraden 9 juni vast te reserveren in je agenda.

  http://www.pscw.uva.nl/sociosite/MOKUM/index.html,

  Die dag in november had ze in haar agenda moeten schrijven: 1 Grundig wereldontvanger.

  Gstaad 95-98, Marek van der Jagt,

  Dominique zou dit moeten zien. Ik wilde het haar vertellen. Ik wilde dat zij vertelde. Ik zocht al in mijn agenda. De letters verschoven. Zou Robin gemerkt hebben dat ik had gedronken?

  De gelukkige, Mensje van Keulen,

  Ik heb Co gebeld en gevraagd wat er in zijn agenda stond op 11 juli 1995.

  Het leukste jaar uit de geschiedenis van de mensheid, Ronald Giphart,

  In mijn agenda waren acht hele dagen vrijgehouden, maar die bleken lang niet nodig te zijn.

  Blinde ambitie, Eduard Bomhoff,

  Door nu reeds een tipje van de sluier op te lichten, bent u in elk geval in de gelegenheid om de data reeds in uw agenda te zetten.

  http://www.bethlehemparochie.nl/

  Zo maken onder anderen premier Kok, minister Pronk, de staatssecretarissen Patijn en Nuis tijd vrij in hun agenda.

  De Standaard,

  De eerste burger zegde toe te zullen polsen of één van de bewindslieden mogelijk nog voor het einde van dit jaar een gaatje in de agenda heeft.

  Meppeler Courant,

  • bladeren door de agenda
  • bladeren door een agenda

  "Kan dat?" Marion bladert door de agenda. "Als er al een adres staat," zegt ze, "dan hoeft dat natuurlijk niks te zeggen, want die man kan natuurlijk allang zijn verhuisd."

  De klokkenluider, Tomas Ross,

  • een blad uit een agenda

  Kijk eerst eens naar de datum, daar onderaan, het is een blad uit een agenda.

  Verborgen schade, Aster Berkhof,

  • het invullen van de agenda

  De leerling moet hulp krijgen bij het invullen van de agenda. Doe dit steeds bij het begin van de les en voorzie eventueel voorgedrukte blaadjes met taken en afspraken.

  http://www.sip.be/dpb/nederlands/dyslexie.htm

  met ander, nevengeschikt substantief


  • agenda's en dagboeken

  Ze tuurt uren in oude agenda's en dagboeken. Zonder resultaat. Haar geheugen treitert haar met een fluisterstem: 'Moet dat boek een kalender worden? Wordt het allemaal wat echter voor je als je een en ander weet te dateren?'

  Open gelijk een mond, Jeroen Olyslaegers,

  Vaste verbindingen


  digitale agenda


   Zie: digitale agenda

  elektronische agenda


   Zie: elektronische agenda

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  • agendaatje

  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  agenda 1.1

  digitaal chronologisch jaaroverzicht, meestal in een app of een andere toepassing of programmaatje op een mobiele telefoon, computer of tablet, om er de dagelijkse bezigheden en afspraken in te noteren

  Betekenisbetrekking


  specialisering
  Betrokken betekenissen1.0 : 1.1

  Algemene voorbeelden


  Aan de agenda dient een planningstool gekoppeld te worden.

  http://www.ond.vlaanderen.be/clb/documenten/lastenboek.pdf

  In zijn kantoor toont De Brouwer het eigen intranet van NextGen. Daarop staan onder meer alle agenda's van de medewerkers, die rechtstreeks gekoppeld zijn aan boekhouding en personeelsdienst. Er is een discussieforum en een uitgebreide gegevensbank.

  De Standaard,

  De agenda representeert de concretisering en planning van de uitvoering. Als basis voor de planning bevat de agenda de uit te voeren activiteiten naar de toekomst toe. Veranderen van volgorde, verplaatsen of wijzigen van activiteiten bij de uitvoering moet steeds mogelijk blijven. Deze flexibiliteit dient met de applicatie geïmplementeerd te worden. De agenda laat toe voor alle resources en betrokkenen te verifiëren of er conflicten zijn. Op deze manier is de agenda een ondersteunende functie voor elke medewerker. De gebruikte tijdsindicatie van de agenda overstijgt de klassieke perceptie van een exacte tijdsindicatie.

  http://www.ond.vlaanderen.be/clb/documenten/lastenboek.pdf

  agenda 1.2

  reeks van programmaonderdelen, geplande bezigheden etc.; tijdsindeling; tijdsbesteding; planning; programma

  Betekenisbetrekking


  metafoor
  Specifiek1.0 : 2.0

  Algemene voorbeelden


  Het waren winnaars, bekwame instandhouders van de goede orde, alleen snakten ze af en toe naar een paar minuutjes om hun verlies, hun chaos, hun onvermogen om helemaal te zijn wat ze zouden moeten zijn de vrije loop te laten. Die paar minuutjes kwamen ze hier afwerken. Daarna haastten ze zich weg. Ze wilden niet dat die paar minuutjes veel gevolgen zouden hebben, dat deze paar armzalige minuutjes de rest van de agenda overhoop zouden halen.

  De laatste woorden van Leo Wekeman, Yves Petry,

  Tot het laatst was het onzeker geweest of Andrei Kozyrev, Ruslands minister van Buitenlandse Zaken, zou komen. Het barre weer spotte met de agenda. Straffe winden en sneeuwstormen verhinderen piloten regelmatig om te landen.

  De Standaard,

  Voorlopig ziet het er niet naar uit dat de cyclus om het wereldkampioenschap een prominente rol zal spelen in zijn agenda.

  NRC,

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • de dagelijkse agenda

  Wegens een volle agenda (vijf minuten voor aanvang zat hij in zijn auto nog stukken door te nemen) kon hij slechts een deel van de wandeling meemaken.

  http://www.knag.nl/

  De dagelijkse agenda wordt in beslag genomen door talrijke min of meer verplichte werkzaamheden.

  http://home.introweb.nl/~ned-po/

  in voorzetselgroep


  • de agenda van het parlement

  De Volksunie kan deze dagen evenmin het etiket over-aktief opgeplakt krijgen. De Franstalige groenen liggen met elkaar overhoop en het loopt niet gesmeerd met het PRL-FDF-verbond. Dat alles brengt mee dat de agenda van het parlement de jongste weken niet drukbezet was.

  De Standaard,

  Woordfamilie


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  agenda 2.0

  lijst van tijdens een vergadering te bespreken onderwerpen; vergaderagenda

  Semagram


  Een agenda…

  is een lijst

  • [Samenstelling] is een lijst van tijdens een vergadering of een overleg te bespreken onderwerpen

   Algemene voorbeelden


   De politieke tegenstellingen in Rusland over de omstreden geldsanering verscherpen zich verder nu het parlement vanmiddag heeft besloten zaterdag voor een spoedzitting van het zomerreces terug te keren. Over de agenda van de extra zitting bestaat nog geen duidelijkheid.

   NRC,

   Combinatiemogelijkheden


   als object bij een werkwoord


   • een agenda opstellen
   • een agenda vaststellen
   • een agenda voorbereiden

   Naar aanleiding van de verkiezingen op 18 mei heeft het VEV daarom een agenda opgesteld met aandachtspunten voor de nieuwe federale regering.

   http://www.ccihv.be/

   De agenda wordt vastgesteld door de raad van beheer.

   http://home.tiscali.be/vzw.gap/statuten.htm,

   Hij roept de vergaderingen samen en bereidt de agenda voor.

   http://www.vvwbroechem.be/club/reglem.htm,

   met adjectief ervoor


   • de, een officiële agenda

   De WAO stond niet op de officiële agenda van de ministerraad.

   NRC,

   met adjectivisch voltooid deelwoord


   • een uitgebreide agenda

   De uitgebreide agenda van deze vergaderingen wordt geplaatst in het Amsterdams Stadsblad op pagina 2 of 4 in de rubriek "Nieuws uit Oud-West".

   http://www.oudwest.amsterdam.nl/index.html

   in voorzetselgroep


   • (iets) aan de agenda toevoegen
   • (iets) aan de agenda wijzigen
   • punten aan de agenda toevoegen

   Daarna werd de brief over de houtskoolschets aan de agenda toegevoegd.

   http://www.tweedekamer.christenunie.nl/index.php?Hoofd=/nieuws.php=628,

   Volgens de Kroatische vertegenwoordiger Mile Puljic wordt ook vandaag onderhandeld, maar de Moslim Hamdija Jahic zei dat er "geen overleg meer nodig is omdat er niets aan de agenda gewijzigd is".

   De Standaard,

   De voorzitters kunnen te allen tijde punten aan de agenda toevoegen, mits deze schriftelijk aan de leden worden meegedeeld vóór de vergadering.

   http://www.lachambre.be/nederlands.html

   • op de agenda
   • (iets) op de agenda plaatsen
   • (iets) op de agenda staan
   • (iets) op de agenda zetten

   Ondervoorzitter Tony Van Parijs van de raad van bestuur had het goed bijgehouden: de zesde resolutie, maar punt zeven op de agenda.

   De Standaard,

   Het Centrum zal deze problematiek opnieuw bovenaan op de agenda plaatsen op de eerstvolgende vergadering van de Interdepartementale Coördinatiecel ter bestrijding van de mensenhandel.

   http://www.antiracisme.be/nl/rapporten/mensenhandel/1998/menshan6.pdf,

   De gemeente Sint-Katelijne-Waver heeft na moeizame besprekingen een akkoord afgesloten met Igemo en Fost Plus inzake de selektieve ophaling van huisvuil. Het staat maandag 6 november op de agenda van de gemeenteraad.

   De Standaard,

   • de punten van de agenda
   • het afwerken van de agenda
   • het afwerken van een agenda
   • het maken van de agenda
   • het maken van een agenda
   • het opstellen van de agenda
   • het opstellen van een agenda
   • (iets) van de agenda afvoeren
   • (iets) van de agenda halen
   • (iets) van de agenda schrappen

   De begrotingshoofdstukken komen per lid van het college aan bod; de ingediende amendementen en de punten van de agenda worden daarin verwerkt.

   http://www.leuven.be/showpage.asp?iPageID=267,

   De NCVB-afdeling houdt dinsdag 18 januari om 19.45 uur haar jaarvergadering in Hervormd Centrum Tilvoorde aan de Bisschopstraat. Naast het afwerken van de agenda, zal de heer Halma, bloemist in Vollenhove en Marknesse, de dames bezig houden met bloemstukjes maken.

   Meppeler Courant,

   De commissies begonnen onmiddellijk met het maken van een agenda en het aanwijzen van een verslaggever.

   De Standaard,

   De bijzondere commissies van de Kamer en de Franse Gemeenschapsraad zijn onmiddellijk begonnen met het opstellen van een agenda en het aanwijzen van verslaggevers.

   De Standaard,

   Op de Vlaamse ministerraad, woensdagmorgen, werden de VDAB-premies snel weer van de agenda afgevoerd.

   De Standaard,

   Onder druk van de acties heeft de gemeenteraad de voorgestelde havenverordening van de agenda gehaald voor nader overleg.

   http://rotterdam.sp.nl/nieuws/havenverzet_portpackage19-09-2003.stm,

   Vorige week werd het agendapunt geschrapt van de agenda van de commissie Ruimtelijke Ordening.

   Meppeler Courant,

   met voorzetselgroep


   Voorzetsel: van

   • de agenda van de aandeelhoudersvergadering
   • de agenda van de bijeenkomst
   • de agenda van de commissie
   • de agenda van de conferentie
   • de agenda van de gemeenteraad
   • de agenda van de Kamer
   • de agenda van de ministerraad
   • de agenda van de raad
   • de agenda van de raadscommissie
   • de agenda van de raadsvergadering
   • de agenda van de top
   • de agenda van de Tweede Kamer
   • de agenda van de vergadering
   • de agenda van het overleg

   Het is bij nagenoeg geen enkele onderneming mogelijk daartoe een voorstel op de agenda van de aandeelhoudersvergadering te plaatsen.

   NRC,

   In de uitnodiging is in de agenda van deze bijeenkomst verzuimd het verslag van de vorige vergadering aan de orde te stellen.

   http://www.aukejans.com/

   De procedure wordt ingezet op het ogenblik dat het voorstel op de agenda van de commissie wordt geplaatst.

   http://www.lachambre.be/nederlands.html

   Het vraagstuk kwam echter niet op de agenda van de conferentie, maar het hek was van de dam.

   http://onva-rjv.fgov.be/nl/pdf/ontstaan%20en%20evolutie.pdf,

   Het staat maandag 6 november op de agenda van de gemeenteraad.

   De Standaard,

   Op de agenda van de Kamer bijeen in plenaire vergadering worden rechtstreeks geplaatst 1. de regeringsverklaringen en -mededelingen (15); 2. de algemene beleidsverklaring van de regering over de krachtlijnen van haar beleid, bedoeld in artikel 73ter; 3. een debat over de begrotingscontrole dat losstaat van het onderzoek van de aanpassing van de rijksmiddelenbegroting en/of van de algemene uitgavenbegroting; 4. de debatten over actualiteits- en themakwesties die de Conferentie van voorzitters aanwijst; 5. de interpellaties van algemeen of bijzonder politiek belang, die worden aangewezen krachtens artikel 91, tweede lid.

   http://www.lachambre.be/nederlands.html

   Het dossier staat vandaag op de agenda van de ministerraad.

   De Standaard,

   Hoewel de burgemeester geen voorzitter van de gemeenteraad meer is, behoudt hij het recht om de gemeenteraad samen te roepen en punten op de agenda van de raad te plaatsen.

   http://www.kuleuven.ac.be/facdep/social/pol/io/iobib/rapport/sb110201_psw.pdf,

   Op de dag van de vergadering kan men zich bij voorkeur vóór 12.00 uur aanmelden als inspreker bij de secretaris van een raadscommissie en hem op de hoogte brengen van het in te brengen standpunt over een onderwerp, dat op de agenda van een raadscommissie staat.

   http://www.kampen.nl/html/best_beleids.html

   De commissie Wonen, Werken en Welzijn kon zich vorige maand verenigen met het vorstel van B en W. Een en ander staat op de agenda van de raadsvergadering van morgenavond.

   Meppeler Courant,

   De neogaullistische premier, Alain Juppé, nam [...] de voorzorg de agenda van de top strak aan banden te leggen.

   De Standaard,

   RPF, GPV en SGP zijn overeengekomen wekelijks over de agenda van de Tweede Kamer te overleggen, met als oogmerk de aanwezigheid bij elke vergadering van in ieder geval één kleine christelijke partij.

   NRC,

   De agenda van de vergadering is kort, toch zullen velen zich deze laatste sessie blijven herinneren.

   Meppeler Courant,

   De agenda van het overleg bevatte een breed scala aan onderwerpen: veiligheid van producten, sociaal-economische consequenties en ethische aspecten van biotechnologie.

   http://www.minocw.nl/genomics/notabiotech.pdf,

   Vaste verbindingen


   boven aan de agenda komen


    Zie: boven aan de agenda komen

   boven aan de agenda staan


    Zie: boven aan de agenda staan

   hoog op de agenda plaatsen


    Zie: hoog op de agenda plaatsen

   hoog op de agenda staan


    Zie: hoog op de agenda staan

   iets op de agenda plaatsen


    Zie: iets op de agenda plaatsen

   iets op de agenda zetten


    Zie: iets op de agenda zetten

   op de agenda staan


    Zie: op de agenda staan

   op de agenda komen


    Zie: op de agenda komen

   op de agenda terechtkomen


    Zie: op de agenda terechtkomen

   iets op de agenda houden


    Zie: iets op de agenda houden

   iets op de agenda krijgen


    Zie: iets op de agenda krijgen

   van de agenda verdwijnen


    Zie: van de agenda verdwijnen

   van de agenda zijn


    Zie: van de agenda zijn

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   • agendapunt

   agenda 2.1

   gebied, onderwerp dat iemands bijzondere aandacht heeft of waarop hij zich richt; aandachtsgebied; interesse; missie; bedoeling; koers; beleidskoers
   Vooral in enkele combinaties.

   Betekenisbetrekking


   metafoor
   Betrokken betekenissen2.0 : 2.1

   Combinatiemogelijkheden


   als object bij een werkwoord


   • de agenda bepalen

   Tot diep in de twintigste eeuw trokken zij de kar in de samenleving. De kar van de emancipatie van de verdrukten en de uitgestotenen. Vaak met héél veel strijd en pijn. Maar zij bepaalden de agenda. Zij kozen mee de richting van de vooruitgang. Terwijl anderen op de rem stonden. Vandaag ziet het er helemaal anders uit. Een trekkersrol vervullen de bonden niet meer.

   De Standaard,

   met adjectief ervoor


   • de ambitieuze agenda
   • de bestuurlijke agenda
   • de culturele agenda
   • de dubbele agenda
   • de eigen agenda
   • de Europese agenda
   • de geheime agenda
   • de internationale agenda
   • de lokale agenda
   • de maatschappelijke agenda
   • de nationale agenda
   • de neoliberale agenda
   • de open agenda
   • de politieke agenda
   • de publieke agenda
   • de sociale agenda
   • een ambitieuze agenda
   • een bestuurlijke agenda
   • een culturele agenda
   • een dubbele agenda
   • een eigen agenda
   • een Europese agenda
   • een geheime agenda
   • een internationale agenda
   • een lokale agenda
   • een maatschappelijke agenda
   • een nationale agenda
   • een neoliberale agenda
   • een open agenda
   • een politieke agenda
   • een publieke agenda
   • een sociale agenda

   Het programma Internationale Jeugdparticipatie heeft voor 2002 en verder een ambitieuze agenda en een hoop activiteiten uit te voeren.

   http://www.jeugdraad.nl/chapter/documenten/documenten1.html

   De commissie kan zich echter niet aan de indruk onttrekken dat deze ontwikkelingen vaak een te lage prioriteit op de bestuurlijke agenda hebben.

   http://www.hbo-raad.nl/hboraad/domeinen/index.cfm?fuseaction=frameStart=1=84990=88663361,

   Ze hollen zo achter elk economisch windje en elke oliepijpleiding aan, dat ze artistiek zijn blijven steken in 1952, op een boek van Jan Wolkers en twee jaargangen openbaar kunstbezit na. Hun culturele agenda is nooit meer bijgewerkt. De macht wordt door een politicus bekleed en door een kunstenaar ontbloot.

   Averechts, Gerrit Komrij,

   ANC was tot zeer recent een socialistische, revolutionaire organisatie. En nog steeds zegt Pallo Jordan, de directeur informatie van het ANC, dat onderhandelingen alleen maar een andere vorm van de strijd zijn en uiteindelijk moeten leiden tot het omverwerpen van het regime en de vestiging van een socialistische staat. Dat is een mening die vaker opkomt in het ANC. Het lijkt op een dubbele agenda.

   NRC,

   Dergelijke agenten houden er niet zelden een eigen agenda op na. In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw zorgde de inzet van, al dan niet criminele, burgeragenten door de Nederlandse geheime diensten geregeld voor ophef.

   http://www.xs4all.nl/~respub/artikelen/AIVDtekort.htm,

   De opleidingsgraad van de beroepsbevolking is het belangrijkste kapitaal dat Nederland heeft en daarop moet worden geïnvesteerd. Daarnaast beïnvloedt de Europese agenda steeds meer de nationale agenda.

   http://www.cinop.nl/public/nieuws/index.htm,

   Het zou te simpel zijn te stellen dat Bartók er een geheime agenda op na hield, een onuitgesproken theorie die ten grondslag lag aan zijn compositie-arbeid.

   http://home.planet.nl/~welte185/rt/tekst/bartok.htm

   Het programma milieu en duurzame ontwikkeling richt zich op de thema's klimaat, biodiversiteit en handel, deze zijn gekozen aan de hand van de internationale agenda en voorgenomen activiteiten door noordelijke NGO's.

   http://www.inzet.nl/index.html

   Thematisch zullen in deze inloopfase de samenwerkingsdomeinen worden afgebakend; de ontwikkeling van de lokale agenda, de versteviging van de lokale democratie, een duurzame economische ontplooiing komen in aanmerking. De bedoeling is om door de intense samenwerking met de geselecteerde gemeenten een decretaal kader uit te tekenen dat aangepast en realistisch is, maar toch voldoende kwaliteitsgaranties biedt.

   http://www.miekevogels.be/documentendocs/ 02-12-03%20Gemeentelijke%20Ontwikkelingssamenwerking%20-%20werken%20met...,

   De nieuwe vrijwilliger laat zich leiden door de maatschappelijke agenda en/of vanuit emotionele betrokkenheid en solidariteit, soms ingegeven vanuit eigen ervaringen.

   http://user.online.be/gd30411/ViaBibliotheek/Artikels/vrijwilligerswerk%20theoretisch.htm,

   Impliciet ligt daaronder een neoliberale agenda verscholen: schaf de subsidies af, schaf sowieso het kunstenbeleid af, en laat de vrije markt maar spelen.

   http://www.vti.be/,

   "We hebben toch nog altijd het probleem dat de mensenrechten door de modale burger in het westen niet zo doorvoeld wordt, maar in feite het speelterrein, het wapen is van verschillende NGO's. Dat is niet slecht, zij vormen een deel van het geweten van de bevolking, maar werken niet altijd met een open agenda."

   http://www.vrijzinnighumanisme.be/5_radio-tv/513_radio020527.htm,

   De studenten hoorden de technische uitleg over het pensioenstelsel gedwee aan en kregen na anderhalf uur de kans Tobback en De Croo zelf aan de tand te voelen. Al snel bleek de politieke agenda van de studenten op een heel ander terrein te liggen. Het asielbeleid, waarover nog met geen woord was gesproken, brandde op de tongen.

   De Standaard,

   Wie risicoselectie ziet als mensenwerk creëert conceptueel ruimte voor overleg en onderhandeling en voor verbreding van de publieke agenda.

   http://www.stichtingpandora.nl/index.html

   Wat de sociale agenda betreft, komt er een mededeling over de duurzaamheid van pensioenen.

   http://www.europarl.eu.int/home/default_nl.htm,

   met adjectivisch voltooid deelwoord


   • een verborgen agenda

   'Schone Schijn' is een boek over de strijd tussen burger en bedrijf. Hoe ziet de verborgen agenda van bedrijven eruit?

   Trouw,

   Woordfamilie


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen