aleer


aleer 1.0

(formeel,(vooral) geschreven taal)

eer; voordat; alvorens
Gebruikt ter versterking van eer en ter inleiding van een afhankelijke bijzin van tijd. Oook gevolgd door een benopte bijzin met te + infinitief.

Algemene voorbeelden


De motie van wantrouwen moest een verrassingsaanval worden. Lachmon: 'Maar Jopie kon het niet geheim houden en heeft de gedenkwaardige woorden gesproken: "Meneer de voorzitter, aleer de haan drie keer heeft gekraaid, zal de meerderheid minderheid zijn geworden en de minderheid meerderheid."'

http://www.groene.nl/2000/10/ib_lachmon.html,

Als een virus of een bacterie toch je lichaam is binnengedrongen, dan tracht het immuunsysteem die kiem te detecteren en te elimineren aleer deze zich kan innestelen en voortplanten.

http://www.diagnose-kanker.nl/immunologie.htm#Hoe%20werkt%20ons%20immuumsysteem

Bij de uitbanning van deze ziekte(verwekkers) klonen andere B-cellen zich ook, maar geven geen antistoffen af. Deze tweede voorraad B-cellen blijft jaren in je lichaam (geheugen-B-cellen) en als de ziekteverwekker opnieuw in je lichaam komt dan zorgen deze ervoor dat ze al worden verwijderd aleer ze schade aan kunnen richten.

http://www.diagnose-kanker.nl/immunologie.htm#Hoe%20werkt%20ons%20immuumsysteem

Het volle blonde haar, dat in een zwak permanent tot op haar schouders golfde, onttrok de ongetwijfeld kleine oren aan het gezicht. Zo'n vrouw naar wie je een paar keer moest kijken aleer ze tot je bewustzijn doordrong.

Verbroken zwijgen, J. Bernlef,

Het duurde nog zo'n 500 jaar sinds de eerste bal Het Kanaal werd overgeslagen, aleer de Britse majoor Walter Wingfield het basis-idee ontwierp voor het huidige tennisspel.

http://www.tennisdeleyhorst.nl/home1.htm

Er werden door de knapen plannen beraamd om de desbetreffende man te liquideren indien hij inderdaad het sujet was waarvoor hij werd aangezien. Er werd besloten aleer de daad bij het woord te voegen de in Staphorst ondergedoken oprichter van de Meppeler Ordedienst te raadplegen.

Meppeler Courant,

Combinatiemogelijkheden


met infinitief met te


Het laatste dat hij me zegt gaat over het interview van morgen. Aleer in te slapen moet ik er even over mijmeren.

Verbannen in het vaderland, Karel Jonckheere,