alleen


alleen 1.0

zonder het gezelschap van andere personen; zonder gezelschap

Combinatiemogelijkheden


met werkwoord


 • alleen lopen
 • alleen staan
 • alleen uitgaan
 • alleen zijn
 • alleen zitten

Achter de lijkwagen werd de stoet geformeerd naar verwantschap en leeftijd. Bart liep alleen.

De hangende man, Koos van Zomeren,

Plotseling stonden ze stil en draaiden ze zich om, zodat ik ineens vóór ze stond. Ik lachte naar die jongen en Beppie zei: 'Oh... zíj hier is m'n zusje.' Hij keek me even aan, knikte naar me en lachte toen ook maar wat. Toen liepen ze door, zodat ik weer alleen stond.

Het verrotte leven van Floortje Bloem, Yvonne Keuls,

De gezondheid van vader is niet zo sterk, moeder gaat veel uit, vaak alleen.

http://www.pastoralecounseling.org/

Concentreren lukt best alleen. Ik ben daarom zoveel mogelijk alleen.

Koud, Geertrui Daem,

Even de benen strekken op het terras van café de Zwart. Lekker bier. En ja hoor, daar zit je nooit alleen.

NRC,

met bijwoord


 • eindelijk alleen
 • even alleen
 • helemaal alleen

Wanneer Guido Nadermann 's avonds eindelijk alleen zit, wrijft hij met beide handpalmen over de schedel, en dat gebaar heeft niets te maken met de typische, zelfzekere geste van de notoire verleider.

Emily Beyns, of Het heilig zwijgen. Dl. 1: Verwanten, Clem Schouwenaars,

Ik was blij dat ik even alleen was. Dat was voor het laatst geweest toen ik m'n gevoeg zat te doen op de vieze wc van de Van de Veldes. Als je alleen bent kan je nadenken over je leven.

De droogte, Herman Brusselmans,

Helemaal alleen in het hele huis ben ik niet. Bonzo ligt boven in haar fauteuil te slapen.

Danny, Clem Schouwenaars,

Vaste verbindingen


Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als deel van een samenstellende afleiding


alleen 1.1

zonder partner; alleenstaand; single

Betekenisbetrekking


specialisering
Betrokken betekenissen 1.0 : 1.1

Combinatiemogelijkheden


met werkwoord


 • alleen leven
 • alleen staan
 • alleen wonen
 • alleen zijn

Hoe woont u? Leeft u alleen of met een partner?

http://www.nvog.nl/

'Enno liet vragen of u niet een paar dagen bleef logeren. Zo'n huis alleen is ook maar niets.' 'Kind,' antwoordt haar schoonmoeder waardig, 'ik woon al heel mijn leven alleen. Zorg jij er maar voor dat je man dat verhaal schrijft.'

Alle verhalen, Kristien Hemmerechts,

Ben je getrouwd? Nee, ik ben alleen, enkele vriendinnen over de wereld.

http://home01.wxs.nl/~noizehp/uriahheep.html,

Woordfamilie


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als deel van een samenstellende afleiding


alleen 1.2

zonder metgezel als steun; in ruimere opvatting ook buiten de persoonlijke relationele sfeer: zonder steun van anderen

Betekenisbetrekking


specialisering
Betrokken betekenissen 1.0 : 1.2

Combinatiemogelijkheden


met werkwoord


 • alleen staan
 • er alleen voor staan

Ik kon de huur niet betalen en moest het huis uit. Ik stond alleen. Ik was verstoten.

Reformatorisch Dagblad,

Er ontstond aldus een 'scramble for oil' die de prijs verder op dreigde te drijven. Nederland stond in de EG dus alleen. Het had, zo werd vooral van Franse zijde verweten, het embargo ook aan zichzelf te wijten.

NRC,

Mijn moeder stond er alleen voor nadat mijn vader was doodgeschoten in het verzet.

NRC,

Woordfamilie


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


alleen 1.3

(pejoratief)

gebrek aan gezelschap als onaangenaam ondervindend; eenzaam

Betekenisbetrekking


specialisering
Betrokken betekenissen 1.0 : 1.3

Algemene voorbeelden


Een flink aantal mensen bekommerde zich om mij, Mini en Angela intens, de kinderen ook wel, Brian natuurlijk, en professioneel, maar best met sympathie, die hele ploeg staf en personeel, die nu ook aan mij begon te werken. Toch was ik zo alleen als de pest.

In liefdesnaam, Adriaan van der Veen,

Ik ben erkend zielig. En dat betekent dat er vlak voor kerst bij mij wordt aangebeld en een aardige mevrouw van de liefdadigheidsclub de Zonnebloem een mini-kerststol komt aanreiken. Omdat ik deze feestdagen zo zielig alleen zit te zijn en de gemeenschap mijn leed wil verzachten.

http://www.jeanne-doomen.net/doodle.html

Combinatiemogelijkheden


met werkwoord


 • zich alleen voelen
 • alleen zijn

Hij voelde zich benauwd en alleen, weer eens alleen, altijd en overal alleen.

Zij kwamen uit het Oosten, Chris De Stoop,

Een flink aantal mensen bekommerde zich om mij, Mini en Angela intens, de kinderen ook wel, Brian natuurlijk, en professioneel, maar best met sympathie, die hele ploeg staf en personeel, die nu ook aan mij begon te werken. Toch was ik zo alleen als de pest.

In liefdesnaam, Adriaan van der Veen,

met bijwoord


 • erg alleen
 • zeer alleen

Mensen met anorexia verliezen door hun problemen soms de meeste sociale contacten en zijn dikwijls erg alleen.

http://www.seksueelgeweld.nl/

Het werk was licht en schoon en zorgeloos doorkruiste ik op veertienjarige leeftijd met een tramabonnement van het bedrijf in de zak de ganse dag de hele stad; eenzaam en zeer alleen.

Heeresma helemaal, Heere Heeresma,

met ander, nevengeschikt adjectief


 • eenzaam en alleen

Dominee Brontë stierf 84 jaar oud, eenzaam en alleen, in 1861.

De Standaard,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


alleen 2.0

( Gezegd van personen, dieren en zaken)
zonder toezicht, oppas of verzorging; onbewaakt of onbeheerd

Combinatiemogelijkheden


met werkwoord


 • alleen laten
 • alleen achterlaten

Twee broertjes van een en twee jaar overleden verleden jaar in Tokio door uitdroging. Hun spelende ouders hadden hen enkele uren alleen gelaten in de auto.

De Standaard,

Poes wordt vaak binnenshuis gehouden en overdag alleen gelaten wanneer iedereen uit werken is of op school zit.

http://www.vvd-dierenkliniek.be/medische_info/kat_opvoeden.htm

ledere dag noemde zijn vrouw nieuwe namen van vrienden en bekenden die de stad waren ontvlucht. In haar opsomming hoorde hij een licht verwijtende ondertoon. Maar dan schudde hij zijn hoofd. Hij kon de dieren niet alleen laten.

Verbroken zwijgen, J. Bernlef,

Een meisje van het meisjeshuis lag in het ziekenhuis en terwijl we haar daar opzochten, vonden we David, alleen achtergelaten, in een donker kamertje waar hij de eerste zeven maanden van zijn leven had doorgebracht op een hongerdieet.

http://www.afrikazending.nl/Files/NBRSeptember2003.PDF,

Vader beaamt dat van het ongeluk en zegt ook dat ik toch nog iets later ben dan we hadden afgesproken. Maar hij kan dat wel begrijpen. Een zaak kun je niet zo maar alleen laten.

Twee vorstinnen en een vorst, R.J. Peskens,

alleen 3.0

zonder iemands medewerking; door niemand bijgestaan of geholpen; zonder hulp

Combinatiemogelijkheden


met werkwoord


 • alleen doen
 • alleen handelen
 • alleen werken
 • een klus alleen klaren

Na enige keren, als de timing van de hond beter wordt en hij vol overtuiging komt, loopt de geleider niet meer mee. De hond doet het nu helemaal alleen.

http://www.dobermannvriend.com/Pakwerk.htm

Waarom was die man uitgerekend op de dag van de moord bij mevrouw Pauwels langs geweest? Om haar van het raam weg te houden, dat leek zo klaar als een klontje. Maar dan betekende dat dat de moordenaar niet alleen handelde. Wie zou het in godsnaam in zijn hoofd halen om een psycho van dat kaliber te assisteren?

Naakte zielen, Luc Deflo,

Ik werk graag, en graag alleen.

http://www.corakemperman.nl/publiciteit/volkskrant.html,

Internettoegang voor alle klassen was ons werk en dat was geen werkje van een anderhalf uur. Gelukkig hoefde ik de klus niet alleen te klaren.

http://users.compaqnet.be/cn001183/netwerk.htm

met bijwoord


 • helemaal alleen

Lena slaagde er zelfs in helemaal alleen een zoon op te voeden.

Poes poes poes, Paul Mennes,

Woordfamilie


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als deel van een samenstellende afleiding


alleen 4.0

niets anders bij zich hebbende; afgezonderd van andere zaken; apart

Combinatiemogelijkheden


met werkwoord


 • alleen liggen
 • alleen staan

Ons huis ligt alleen, midden in de natuur op 7000 m² grond, 4 km buiten het leuke plaatsje Couches.

http://www.art-en-france.nl/logerenbijdekunstenaar2.html

De boerderijwoning is ongeveer 200 jaar oud en 'en pierre'. Het huis staat alleen met de dichtstbijzijnde andere huizen op 500 meter.

https://www.airbnb.nl/rooms/1849249

Een solitaire boom is een streekeigen loofboom die vrijuit groeit en zo min mogelijk wordt gesnoeid. De boom staat alleen en vormt geen onderdeel van een singel of een houtwal.

http://www.kostbaarsalland.nl/index.php?page=landschap&sub=solitaire_bomen

Vaste verbindingen


Woordfamilie


Als deel van een samenstellende afleiding


alleen 5.0

niet meer of niet anders dan; slechts; enkel

Algemene voorbeelden


Ik kan u alleen zeggen dat het ons doel is om Java open-source te maken.

http://www.lanmagazine.nl/,

Ik ben de enige vrouw naar wie je mag kijken. En dan alleen als ik het zeg.

Donderdagmiddag. Halfvier, Kristien Hemmerechts,

De musici moeten alleen voor hun plezier werken.

Het pistool van de rekening, Jan Willem Holsbergen,

Iedere geloofsovertuiging, elke cultuur zal er een eigen mensbeeld op nahouden, maar niemand zal ontkennen dat de mens méér is dan alleen de zichtbare lichamelijke buitenkant en de rationele tien bovenste centimeter van het lichaam.

http://home2.planetinternet.be/ndc/pagina-volgende/Inhoudelijk-aanbod/Creatief%20omgaan%20met%20de%20dood.htm

Neenee, ik voel me prima, merci, alleen een beetje moe.

http://www.brakkehond.be/60/note1.html

Hij zet zijn bril af, en leest zijn eigen tekst voor: "Het gebod: gij zult uw naasten liefhebben als uzelf geldt niet alleen voor individuen, maar ook voor volkeren die met elkaar in aanraking zijn gekomen door de loop der geschiedenis."

NRC,

Wij zullen niet dulden dat U het parlement ontbindt, alleen omdat dit college U de voet dwars zet.

http://www.nrc.nl/nieuws/buitenland/991049656705.html,

Combinatiemogelijkheden


met bijwoord


 • alleen al
 • alleen maar
 • alleen niet
 • alleen nog
 • alleen nog maar

Al wist ze dat het een fabeltje was dat je zwanger kon worden alleen al door op de stoel plaats te nemen waar zoëven nog je geliefde in had gezeten, toch voelde ze een hevige schok door haar onderlijf schieten.

Heeresma helemaal, Heere Heeresma,

U hoeft alleen maar aan te geven wat uw wensen zijn en wij maken daar een passende presentatie bij.

http://www.nuances.nl/

Je moet het alleen niet gaan overdrijven.

Meppeler Courant,

De koningin verlaat het nest niet meer en legt zich alleen nog toe op haar nageslacht. Nectar en stuifmeel komen voortaan met de werksters mee aangevlogen.

http://www.ecologischgroen.be/bib/hommmels.html,

De grootste opgave voor de schrijver van een handgeschreven brief is die van de leesbaarheid voor anderen, want omdat het alleen nog maar voor eigen gebruik diende heeft het schrift zich ongemerkt zo ontwikkeld dat alleen de schrijver het nog kan ontcijferen.

http://studenten.samenvattingen.be/search/open/1422124/

 • niet alleen
 • niet alleen...maar
 • niet alleen...ook

Schijnbaar hadden ze alles, in werkelijkheid bezaten ze niets. Ze waren naakt, niet alleen in de letterlijke zin van het woord. Wat hadden zij in het vooruitzicht, wat voor toekomstbeeld?

Duisternis bedekt de aarde, Jerzy Andrzejewski,

Niet alleen de acht muzikanten zijn jong. Ook hun stijl is het. Fris en dynamisch.

De Standaard,

Ballet is dus niet alleen een kwestie van doorzettingsvermogen, techniek en talent maar je moet je ook in de verschillende rollen kunnen inleven.

http://www.beautyenzo.nl/pre_home/1,2411,,00.html?/article/article_view_hlbm/0,2497,5-22-21123,00.html,

met voornaamwoord


( Ook vaak met een eigennaam, bijvoorbeeld Jan alleen.)
 • ik alleen
 • hij alleen

Het is de hoogste tijd dat wij als biljartspelers, alles eens op een rijtje plaatsen. D.w.z. dat wij met z'n allen de biljartsport eens gaan vernieuwen. Ik alleen kan dat niet, maar ik kan dat wel met uw aller medewerking.

http://users.pandora.be/vlaamsgolfbiljartverbond_fvm/

De antwoorden op alle vragen die een mens kan stellen moet hijzelf geven. Hij alleen is verantwoordelijk voor het oordeel of hij ze zal aanvaarden.

http://allserv.rug.ac.be/~frvandun/Texts/Rechtsfilosofie/RFgent-0.htm,

met nevengeschikt bijwoord


 • enkel en alleen
 • louter en alleen
 • puur en alleen
 • zuiver en alleen

Sommige mensen reizen enkel en alleen om bezienswaardigheden te bewonderen.

De Internet-sensatie, Francisco van Jole,

Allemaal voordelen die je krijgt louter en alleen omdat je jong bent.

De Standaard,

Union Pacific protesteerde daartegen om concurrentieredenen en leek er puur en alleen op uit om de fusie te derailleren.

NRC,

Het Nederlandse pionierswerk is niet zuiver en alleen idealisme.

NOS Nieuws,

Spreekwoorden


Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als deel van een samenstellende afleiding


alleen 6.0

met dit voorbehoud; maar; doch; echter

Algemene voorbeelden


"De baarmoeder is zo'n eenvoudig orgaan dat we zelfs die van een vrouw van 80 nog aan de praat kunnen krijgen. Alleen is het lichaam van de vrouw daar niet op berekend. Wie op latere leeftijd nog kinderen wil krijgen, moet rekening houden met complicaties tijdens de zwangerschap."

Algemeen Dagblad,

Daar is niks mis mee: een kunstinstelling die aanspraak wil maken op geld van de overheid moet in de eerste plaats kwalitatief in orde zijn, "of zij zal niet zijn". Geheel en al mee eens. Alleen - en daar wringt mij toch mijn Vlaamse klomp - wat er aan debat volgt, gaat nooit verder dan het verdelen van de miljoenen.

De Standaard,

Het hoort bij personeelsbeleid dat je niet alleen degenen stimuleert die talenten hebben. Alleen is het een misvatting te denken dat de volgende stap in een carrière ook altijd een stap hoger moet zijn.

NRC,