alleenstaande


alleenstaande 1.0

iemand die alleen leeft, zonder partner; iemand die alleenstaand is; soms ook: iemand die zonder partner, maar met een kind of kinderen leeft

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een alleenstaande…

is een persoon

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] leeft alleen, zonder partner; is alleenstaand; runt een huishouden zonder partner
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is ongetrouwd, gescheiden of weduwe/weduwnaar

  Algemene voorbeelden


  Een alleenstaande die een inkomen van 34.000 dollar heeft, draagt meer dan eenderde van het inkomen af aan belastingen en AOW-premie (7,5 procent).

  NRC,

  Alleenstaanden zijn personen die alleen een zelfstandige huishouding voeren. Een gescheiden ouder met kind(eren) is dus geen alleenstaande.

  http://www.google.nl/search?q=cache:MH-3PMZqIBQJ:www.cbs.nl/nl/publicaties/persberichten/2001/pb01n057.pdf+dertigplussers+site:.nl=nl=lang_nl,

  De meeste alleenstaanden zijn te vinden onder de mid-twintigers, gevolgd door de groep mensen boven de zestig, wiens partner vaak is overleden.

  NRC,

  We zorgen via een huurtoelage ervoor dat de huur van een woning niet meer bedraagt dan 1/5de van het gezinsinkomen. We willen kwetsbare alleenstaanden met kinderen meer ondersteunen om te kunnen gaan werken op een gezinsvriendelijke manier en zonder enig risico om de "kinderen te verliezen".

  http://www.cdenv.be/programma/thema/index.php

  Combinatiemogelijkheden


  met koppelwerkwoord


  • alleenstaande zijn

  Staatssecretaris Ter Veld (sociale zaken) vindt dat een bijstandsgerechtigde in principe een uitkering van 50 procent van het minimumloon moet ontvangen, tenzij hij of zij kan aantonen alleenstaande te zijn. In dat geval krijgt de bijstandsgerechtigde, net als nu, 70 procent.

  NRC,

  met adjectief ervoor


  • jonge alleenstaanden
  • oudere alleenstaanden

  Jonge alleenstaanden kiezen vaak woningen in een stedelijk woonmilieu. De laatste jaren is de vraag naar zulke woningen in steden met hoger-onderwijsvoorzieningen behoorlijk toegenomen.

  http://www.vinex-locaties.nl/Infocorner/VijfdeNotaH1.PDF,

  Voor oudere alleenstaanden is de combinatie van betaald werk en zorg vaak erg zwaar. Er wordt van alleenstaanden verwacht dat ze eerder dan mensen met een gezin bereid zijn om zorgtaken op zich te nemen. Ze zouden toch geen betekenisvolle relaties hebben. Maar natuurlijk investeren alleenstaanden tijd en energie in familie en vriendschappen.

  http://www.gebladerte.nl/10061l03.htm,

  in voorzetselgroep


  • onder alleenstaanden

  Onder alleenstaanden blijken gescheidenen meestal het meest ongelukkig, in relatieve onvrede op de voet gevolgd door verweduwden. De nooit-gehuwden scheppen nog het meest plezier in het leven, al blijken ook zij toch beduidend minder gelukkig dan samenwonenden.

  http://www.eur.nl/fsw/research/veenhoven/Pub1980s/87b-txt.rtf

  De bezuiniging op de tijd om thuis te eten en de opmars van het televisiekijken tijdens het eten zijn onder ouders van thuiswonende kinderen en onder jongeren echter minder geprononceerd dan onder alleenstaanden en onder paren zonder thuiswonende kinderen.

  http://www.scp.nl/boeken/studies/studie29/nl/samenvatting.htm,

  • een club voor alleenstaanden
  • dansavonden voor alleenstaanden
  • gelegenheden voor alleenstaanden

  Er kwamen twee vrouwen op zijn verjaardag. 'Héle aardige vrouwen,' zei hij. Hij had ze ontmoet bij een club voor alleenstaanden. 'Solitairen van niveau gezocht' stond er in de krant, en ze zochten vooral mannen.

  De dag van de jas, Nelleke Zandwijk,

  Als je tussen pakweg de dertig en de vijftig bent en alleen, dus zonder partner, dan wil je wel graag uitgaan en andere mensen ontmoeten. In de disco voel je je niet thuis, daar zijn allemaal jongelui, en zomaar een café binnen stappen, dat doet ook lang niet iedereen. 'Er worden wel dansavonden gehouden voor alleenstaanden, maar die worden voor het merendeel bezocht door ouderen en zestig plussers', zegt Grietje Veldhuizen.

  Meppeler Courant,

  Hier in de buurt zijn weinig gelegenheden voor alleenstaanden om onder elkaar naar de disco te gaan.

  Meppeler Courant,

  • AOW voor alleenstaanden
  • een AOW-uitkering voor alleenstaanden

  Tweeverdieners zien zich geconfronteerd met een 'AOW-gat'. Bij de berekening van hun pensioen geldt de AOW voor alleenstaanden meestal als uitgangspunt (€ 9529 per jaar). De AOW-uitkering voor samenwonenden en gehuwden bedraagt echter € 6800 per persoon per jaar.

  http://home.szw.nl/navigatie/rubriek/dsp_rubriek.cfm?rubriek_id=1_id=103_id=27073

  Zij krijgen ieder een AOW-uitkering voor alleenstaanden van 70 procent van het minimumloon, zodat hun gezamenlijke AOW-pensioen 140 procent van het minimumloon bedraagt.

  NRC,

  met onbepaald voornaamwoord


  • veel alleenstaanden

  Er groeit een nieuwe vorm van ongelijkheid in ons land. Terwijl succesvolle tweeverdieners in welvaart goed opgeleide kinderen grootbrengen, balanceren veel alleenstaanden op een sociaal minimum. 'Alleenstaanden hebben het verhoudingsgewijs minder makkelijk. Welvaart wordt steeds meer iets voor stellen', zegt demograaf Jan Latten.

  de Volkskrant,

  In de wintermaanden voelen veel alleenstaanden zich vaak eenzaam vooral wanneer de bekende feestdagen gaan aanbreken. Somberheid en depressiviteit blokkeren de levensenergie.

  http://www.stervensbegeleiding.nl/boek/index.html,

  met substantief ervoor


  • het aantal alleenstaanden

  De groei van het aantal alleenstaanden is bij mannen groter dan bij vrouwen. Dit komt doordat als er bij echtscheiding kinderen zijn betrokken, de kinderen meestal bij de moeder blijven.

  http://www.google.nl/search?q=cache:MH-3PMZqIBQJ:www.cbs.nl/nl/publicaties/persberichten/2001/pb01n057.pdf+dertigplussers+site:.nl=nl=lang_nl,

  Het percentage huishoudens met kinderen, inclusief de eenoudergezinnen, is tussen 1960 en 1995 teruggelopen van 61% tot 38%. In dezelfde periode groeide het aantal alleenstaanden van 12% tot 31%. Ook het aantal paren zonder kinderen groeide.

  http://www.scp.nl/boeken/cahiers/cah143/nl/persbericht.htm,

  voorafgegaan door als


  • als alleenstaande

  Als alleenstaande verbruik ik jaarlijks 59 m³ water (en ik kijk niet op een bad hoor).

  De Standaard,

  Zeven procent van de Vlaamse ouderen is arm en moet rondkomen met minder dan 20.000 frank per maand als alleenstaande of met minder dan 27.000 frank als koppel.

  De Standaard,

  Woordfamilie


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen