als de pest


als de pest 1.0

(informeel)

heel erg; zeer erg; in hoge mate
Gebruikt ter versterking van en als graadaanduiding bij bijvoeglijke naamwoorden en werkwoorden. In combinatie met bijvoeglijke naamwoorden vaak ook voorafgegaan door het bijwoord zo.

Algemene voorbeelden


Zicht in mijn handelen op de politieke dimensie ervan. Hèb ik. Heb ik als de pest had ik bijna geschreven, maar ik weet niet of ik dat in m'n sollicitatiebrief zo nadrukkelijk moet formuleren, hoewel aan de andere kant die mensen van sociale academies (zeker in Amsterdam) misschien juist weer tippelen op informele taal die toch feitelijk een uitdrukking is van (re)integratie van denken, voelen en handelen.

Ben ik eigenlijk wel links genoeg?, Jan Blokker,

'Hij verkoopt mooie praatjes, hij ziet er goed uit, hij zegt ja en amen, maar ergens voel ik dat het niet klopt. Overdreven, die jongen is gespleten, zo gespleten als de pest.'

De langverwachte, Abdelkader Benali,

Voor het tiende jaar na elkaar toert hij onder het vaandel van Jan Raas. Een andere baas diende Edwig nog niet in zijn professionele wielerbestaan. Honkvast als de pest, ook al kreeg hij her en der de raad eindelijk eens andere lucht te snuiven.

De Standaard,

Het GATT-overleg kan veel geld kosten, de mestwetgeving is zo krom als de pest.

Meppeler Courant,

Pedagogen hebben vandaag wel de mond vol over de noodzaak om multiculturele aspecten in het onderricht te integreren, maar de betekenis en het belang van de studie van de antieke Grieken en Romeinen en van de joods-christelijke bijbeltekst wordt door de zelfverklaarde progressieven weggewuifd. En die Grieken, Romeinen en joden waren nochtans volgens Scruton "multicultureel als de pest".

http://www.vub.ac.be/boerplato/artikels/artikel05.html,

Door die fiets weten ze dat ik er ben. Dat blauwe kreng is zo opvallend als de pest.

Het pistool van de rekening, Jan Willem Holsbergen,

'Ik ken die Vincent. Veel vertegenwoordigen is er niet aan, geloof mij. Onkruid, dat is hij. En zo schizofreen als de pest.'

De droogte, Herman Brusselmans,

De artsen van het collectief mochten beweren dat ze sociaal voelend als de pest waren, en dat ze geneeskunde door en voor het volk bedreven, en dat iedereen – van prins tot pauper, doch in de eerste plaats de pauper – recht heeft op fysieke en psychologische verzorging, ondertussen hadden ze hun nering wel in een pand van een miljoen.

Mank, Herman Brusselmans,

"Ik benijdde je je vader als de pest,' zei Harry.

Het samenzijn, Jan Meyers,

'Mijn benen doen pijn als de pest.'

Cherry, Mary Karr,

Al die hapjes werden in de losse hand net feuilles fortes. Alles wat hier enigszins korst had schilferde als de pest en viel vest en zakken in en binnen.

Heeresma helemaal, Heere Heeresma,

Combinatiemogelijkheden


met adjectief ervoor


 • (zo) Arisch als de pest
 • (zo) Brits als de pest

"Heb je een vriendin," fluisterde mevrouw Blum die blijkbaar haar eigen idee over zegenspreuken had. Ik knikte. "Joods?" "Zo Arisch als de pest,"fluisterde ik in haar oor, "haar vader werd de slachter van Poznan genoemd. Nu doet ze aan geestelijke en lichamelijke wiedergutmachung. Ja, ja, het leven is wreed."

NRC,

En was de verbeelding van J.K. Rowling groot, de fantasie van de lui die zich met de merchandising bezighouden, is gegarandeerd grenzeloos. Want Potter is zo Brits als de pest, van het stiefouderlijk huis, de kostschool tot de kastelen die dezelfde zijn die op puzzels van soms meer dan duizend stukjes prijken.

De Standaard,

 • (zo) alleen als de pest

Toch was ik zo alleen als de pest. Alles wat ik zo belangrijk had gevonden, me had verbeeld tenminste, vleselijke gemeenschap met een jonge vrouw, talent, zelfs van de muisgrijze Margaret die nu bij Eliot zat, vriendschap en drank, was me afgenomen.

In liefdesnaam, Adriaan van der Veen,

 • (zo) arrogant als de pest

Waarom steek ik Vlaanderen niet in brand? Zodat ik ervan af ben. Tjonge tjonge, moet je zien. Hoe achterlijk ze allemaal zijn, hoe oninteressant, hoe onaantrekkelijk, hoe verwaarloosbaar. En toch allemaal zo arrogant als de pest.

Uitgeverij Guggenheimer, Herman Brusselmans,

 • (zo) autobiografisch als de pest

Toch hechtte ik aan dat boek het meest, natuurlijk omdat het zo autobiografisch is als de pest: een bijna niet gecamoufleerd verslag van dat rotte jaar 1937 toen het met die besodemieterd lopende houtzagerij van mijn vader misging.

In liefdesnaam, Adriaan van der Veen,

 • (zo) besmettelijk als de pest

'We moeten die beten desinfekteren', zei ze bezorgd. 'Die rotbeesten zijn zo besmettelijk als de pest. God, je keel, moet je dat zien!'

Bedorven vlees, John Vermeulen,

 • (zo) bijgelovig als de pest

Jaap Romijn had me al gewaarschuwd: 'Pas op hoor, Simon is zo bijgelovig als de pest.'

De koorddanseres en andere herinneringen, Rico Bulthuis,

 • (zo) brutaal als de pest

Ruby Wax, de Amerikaanse presentatrice en FuckFrau, was vrijdag in de 3FM studio om Claudia bij te staan met raad en daad. Brutaal als de pest, goed gebekt en zo grappig als wat. Een omschrijving die zowel van toepassing is op de DJ van dienst als de gast in de studio die vrijdag 5 december langskwam. NIET Sinterklaas... maar Ruby Wax!

https://www.npo3fm.nl/nieuws/3fm/40e8bfb2-43fa-4f3c-b20b-2f9b7c11d973/ruby-wax-bij-claudia,

Volgens mij is het een kauw, en die zijn zo brutaal als de pest.

https://www.50plusser.nl/?cookies=yummy&page=vandaag&p=foto&pi&photo_id=9277#.Yjn2BDXvKUk,

 • (zo) corrupt als de pest

Caatselaar knikte, de Commissaris stapte op hem toe schudde hem de hand en ging tevreden weer zitten. 'Leo,' zei hij, ' ik ben zo corrupt als de pest.

Dovemansoren, Rinus Ferdinandusse,

Baltus had zijn eigen thermosfles gepakt en opnieuw koffie ingeschonken. 'Die onderaannemers hebben er niet tegenop kunnen boksen.' Hij sloeg met zijn vuist op zijn knie. 'Ach man, de hele troep is zo corrupt als de pest.'

De val, Marga Minco,

"Als ik dit thuis vertel dan denkt iedereen dat de burgemeester van Tilburg zo corrupt is als de pest."

NRC,

 • (zo) fraudegevoelig als de pest

Probleem is volgens Riezenkamp dat "het galeriewezen zo fraudegevoelig is als de pest."

NRC,

 • (zo) gedetailleerd als de pest

Liegen is een kunst, en ik ben Rembrandt. Enorme productie, gedetailleerd als de pest en, uiteindelijk, succes.

Zomaar een geval, Dave Goldstein,

 • (zo) gierig als de pest

Ze gold als een moreel baken en toonbeeld van rechtschapen principes, wat min of meer inhield dat ze gierig was als de pest en volgens oom Werner bij gebrek aan een dweil de kerkvloer met haar tong zou hebben schoongelikt.

Sluitertijd, Erwin Mortier,

 • (zo) kaal als de pest

'Je wordt zo kaal als de pest,' zei ik.

Requiem voor een vriend, J.J. Voskuil,

 • (zo) mager als de pest

Het deed nog hartstikke pijn ook, want ik sloeg met mijn wang tegen een bot op, want die jongen is zo mager als de pest.

Het verrotte leven van Floortje Bloem, Yvonne Keuls,

 • (zo) naïef als de pest

Het meisje lijkt aanvankelijk het gezond verstand te vertegenwoordigen, maar zij is zo naïef als de pest.

De Standaard,

 • (zo) nerveus als de pest

Ze is nerveus als de pest. Ze duwt de hele tijd haar zonnebril tegen haar hoofd.

Liefdesdood, Oscar van den Boogaard,

Toen zagen ze degene van wie die Green Room werkelijk was, en ze kwamen, ineens zo nerveus als de pest, op hem toe.

Uitgeverij Guggenheimer, Herman Brusselmans,

 • (zo) onvruchtbaar als de pest

'Als jij kinderloos blijft is dat alleen aan jezelf te wijten en mijn moeder zegt dat je alleen naar jouw gezicht hoeft te kijken om te weten dat je zo onvruchtbaar bent als de pest.'

Fantoompijn, Arnon Grunberg,

 • (zo) opgewonden als de pest

'Meneer Guggenheimer!' riep die, zo opgewonden als de pest, 'alles staat klaar!'

Uitgeverij Guggenheimer, Herman Brusselmans,

 • (zo) rechts als de pest

'Je hoeft hem maar één keer te zien en dan weet je dat hij zo rechts is als de pest!'

Het Bureau. Dl. 6: Afgang, J.J. Voskuil,

 • (zo) rigide als de pest

In plaats van instinct heb ik dus een geheugen, dat even atavistisch is en nieuwe gewoonten boycot. Als kind al was ik in die dingen zo rigide als de pest.

Twee eendjes en wat brood, Renate Rubinstein,

 • (zo) saai als de pest

Stiller keek uit het raam. Vlak land, veel groen, saai als de pest.

De vrouwenoppasser, Peter de Zwaan,

Volgens Meredith is het het beste boek aller tijden. Jij kunt het eerste hoofdstuk niet doorkomen. Zo saai als de pest.

Cherry, Mary Karr,

'' Lenny, zijn oudste, da's zo'n modelzoon. Saai als de pest.'

De achterkant van de aarde, Karel Osstyn,

 • (zo) schijnheilig als de pest

"De uitvaartwereld is zo schijnheilig als de pest als het om de kosten gaat."

http://www.xs4all.nl/~dood/index.html,

 • (zo) seniel als de pest

'Zwak dement,' sneert de goede verzorgster. 'Die vent is zo seniel als de pest. Die laat zijn stront en zijn pis lopen of het kermis is. De grootste viezerd van het hele huis.'

Keefman, Jan Arends,

 • (zo) sentimenteel als de pest

Je kent Wouter. Zo sentimenteel als de pest.

De klokkenluider, Tomas Ross,

 • (zo) suf als de pest

Of denk jij soms dat iemand kan klaverjassen als hij zwaar onder de medicijnen zit. Dat is toch geen wonder dat een mens zich vergooit die de halve organon opvreet. Dat heeft met achterlijk niks te maken. Je bent zo suf als de pest.

Keefman, Jan Arends,

 • (zo) vergankelijk als de pest

"De roem in het topvoetbal is zo vergankelijk als de pest."

NRC,

 • (zo) vervuild als de pest

Die sterke, brede Nijl die zo vervuild is als de pest, is echt zoals het in de boekjes geschreven staat.

De Standaard,

 • (zo) waakzaam als de pest

Brets en Kamperman wisselden ervaringen uit en Kamperman vertelde van de antiquair Hampelmann, die - zo was de gangbare mening - er heel warmpjes bijzat. Alleen was die Hampelmann, zo kwalificeerde Reinier het 'zo waakzaam als de pest.' Daardoor was zijn vorige kraak ook mislukt. De oude man was wakker geworden.

De Cock en de dode harlekijn, Appie Baantjer,

 • (zo) wankel als de pest

Elke keer als ik een brug met woorden sla, dan blijkt die weer zo wankel als de pest.

Het leukste jaar uit de geschiedenis van de mensheid, Ronald Giphart,

 • (zo) weerloos als de pest

En ik was veertien jaar en twee maanden oud en zo weerloos als de pest.

Het verrotte leven van Floortje Bloem, Yvonne Keuls,

 • (zo) zuinig als de pest

'Het is een fantastische wagen,' zegt Martje, 'mijn wagen. Zuinig als de pest en altijd starten.'

Mooi was Maria, Marijke Höweler,

met werkwoord


( Frequent aangetroffen)
 • haten als de pest

Torenvalken waren er toen meer dan nu. De duivenhouders noemden ze sperwers, en haatten ze als de pest omdat ze duiven zouden eten, maar torenvalken zijn net zo groot als duiven en eten liefst muizen.

Het principe van nieuwsgierigheid, Dick Hillenius,

Hoewel Michel de genocidewet haat als de pest (ze maakt hem het werken onmogelijk), heeft hij geen zin om te buigen voor Amerika.

NRC,

Willem van Oranje en iedereen uit de Noordelijke Nederlanden heeft de wrede en strakke Philips de Tweede gehaat als de pest.

Kan ik even langskomem?, Paul van Vliet,

Mijn Londenaar loopt druk rond, iedereen vragen stellend, en als dat soms taalmoeilijkheden oplevert wenst hij mij als tolk.Dit is een rol die ik haat als de pest, ik krijg meer dan genoeg van deze nieuwskever en alleen het feit dat hij me naar Beilen zal moeten terugrijden weerhoudt me ervan door een paar welgekozen uitdrukkingen een blijvende verwijdering tussen ons tot stand te brengen.

Een zwervend bestaan, Bob den Uyl,

Hij was de geest die het liefst over de wateren zweefde en alles wat maar in de richting wees van werk haatte als de pest.

Gesprekken in huizen aan zee, Willem Brakman,

Ze kunnen lief zijn voor elkaar, maar elkaar ook haten als de pest.

http://www.raadvenw.nl/data/999159024.pdf,

( Frequent aangetroffen)
 • jeuken als de pest

Vorige week met longenontsteking fijn aan de penicilline. [...]. Nu zit ik met een gevlekte kop op mijn werk en jeukt het van tussen m'n tenen tot achter m'n oren, en ik maar niet krabben... Vandaag dus ook maar de dokter gebeld, ja, dat kan nog wel een paar dágen duren. Kunnen jullie even komen helpen krabben? Vooral m'n voeten jeuken als de pest en m'n handen ook...

https://www.bokt.nl/forums/viewtopic.php?f=2&t=185727,

Je wordt niet zo blij van je sexy ondergoed als het warm is. Het schuurt zo door de hitte en het kant van je favoriete slipjes jeukt als de pest.

https://www.nsmbl.nl/17-redenen-waarom-seks-in-de-zomer-soms-vreselijk-is/,

'Zorg dan ook maar dat ik een nieuw hemd krijg. Het is fris, met je uniform over je blote lijf. En dat goed jeukt als de pest.'

Met voorbedachten rade, Henri Knap,

( Zeer frequent aangetroffen)
 • mijden als de pest

Ze rent op alle mannen af die ook maar de minste kleurschakering hebben. Blanke musici mijdt ze als de pest.

http://www.groene.nl/1995/07_19/brown.html,

De zon meed hij als de pest.

Naakte zielen, Luc Deflo,

Booster-praat. Monobiker (19) moet er niets van weten. Puberale booster-praat kan hij missen als de pest: " Je moet de noobs van zestien niet geloven. Ze hebben praat voor tien, maar ze gaan niet vooruit. Met een extensie-uitlaat alleen haal je geen 112 kilometer per uur. Daarvoor heb je een andere vario nodig, betere tandwielen, luchtfilters en een aangepaste carburator."

De Morgen,

Omdat acteurs zo weinig gemeen hebben met schrijvers, mijden ze hen als de pest.

http://www.balie.nl/slaa/,

Tijdens de premiere van de film 'The Others', waar ze alle twee aan hebben gewerkt, meden ze elkaar als de pest.

ANP,

Deze ridder van ver rechts mijdt iedere vergelijking met het Front National als de pest, maar in feite is zowel hij als Le Pen voor het afzweren van het Verdrag van Maastricht, het sluiten van de grenzen, het weren van immigranten en het gehoorzamen van de paus van Rome.

NRC,

Men is sinds een aantal maanden toevallig veel strenger om iemand voortijdig vrij te laten en het woord genade wordt gemeden als de pest.

De Standaard,

De schrijver poseert als brullende leeuw die klauwt naar iedereen die te dicht komt, als mensenhater die sociale aangelegenheden als de pest mijdt.

De Standaard,

( Frequent aangetroffen)
 • kunnen missen als de pest

Campingbeheerders en terrasjesbazen kunnen dit slechte weer missen als de pest, bioscoopuitbaters daarentegen springen een gat in de lucht: lang geleden dat de bioscoopzalen, beschermd tegen regen en wind, nog zo vol zaten.

http://www.moviegids.be/artdet.cfm?tekstnr=90501=8,

Haal de wortelkluit zéér omzichtig uit de pot, want een Clematis laat zich moeilijk verplanten. Ze kan wortelschade missen als de pest.

De Standaard,

"Ik ben mijn spelers inderdaad bij Blareau gaan weghouden, omdat we nu een rode kaart of een verslag nog wel kunnen missen als de pest."

De Standaard,

Kunnen we ozon op leefniveau missen als de pest, hoog in de atmosfeer beschermt het ons tegen schadelijke zonnestralen.

De Standaard,

"Dat kunnen we toch niet naar buiten brengen op een moment dat we nog in strijd zijn voor Europees voetbal en we elke vorm van onrust binnen de groep als de pest kunnen missen."

De Standaard,

Een scène in deze bar kan ik missen als de pest.

http://gor-don.skynetblogs.be/?date=20040211,

( Frequent aangetroffen)
 • schuwen als de pest

Ik voelde me goed. Zelfs in de regen, de kou. Omstandigheden die ik schuw als de pest.

De Standaard,

Proust, die twee eminente medici in zijn naaste familie had, schuwde dokters als de pest.

De Standaard,

Niet alleen is de romantiek eeuwig en voedsel van elke dichter, maar ook schuwt hij het sentiment als de pest.

Verzameld proza, Jotie T'Hooft,

Grote delen van de bevolking schuwden de politie als de pest, vanwege haar nauwe banden met het vroegere apartheidsregime.

De Standaard,

In tegenstelling tot de Hollywoodfilm waar ontworteling van personages geschuwd wordt als de pest, ligt de subversiteit van de Canadese film denk maar aan het werk van Atom Egoyan - juist in versplinterde levens.

De Standaard,

Luc Alphand, dit seizoen de beste afdaler en ook nog winnaar van de WB super-G, kan moeilijk als complete skiër worden bestempeld. Slaloms en reuzenslaloms schuwt hij als de pest maar in de kamikazenummers, afdaling en variante super-G, maakte hij brandhout van de concurrentie.

De Standaard,

( Frequent aangetroffen)
 • stinken als de pest
 • stinkend als de pest

Het mengsel van yohimbe, arecanoot, muira puama, vitamine C, vitamine B6 en dextrose stinkt als de pest en smaakt vreselijk.

De Standaard,

'Deze morgen om zes uur stonden er tien Mangyan in mijn kamer,' zei Christer. 'Ze denken dat ik, omdat ik journalist ben, al hun problemen kan oplossen. Ze stonken als de pest...'

De antropoloog die geen mensen wilde bestuderen, Peter Mondalo Diaz,

Op een dag kwam iemand de babykamer binnengestormd met nieuws heet van de naald. "Er is een man teruggekeerd van bij Dorylina! Hij stinkt als de pest!"

Oud zeer, Mieke Gossaert-Verschuere,

"Onder gewapende escorte werden we afgevoerd naar de gevangenis, een kot zonder ramen, zonder WC, zonder eten of drinken en alweer stinkend als de pest."

De Standaard,

 • swingen als de pest

Ze ging steeds later naar bed. Hij hoorde haar dan stampen en dansen in de voorkamer en als hij ging kijken dan stond ze, onder de lamp, zowat in d'r blote kont te swingen als de pest.

Een hete ijssalon, Heere Heeresma,

En heb je gezien hoe deze chinezen thans, weinig later, massaal swingen als de pest en cola leren drinken?

Tussen tuin en wereld, Paul De Wispelaere,

 • verafschuwen als de pest

Bij tijd en wijle genoot ik van de mij toegeworpen autoriteit hoewel ik haar in anderen en als theoretisch gegeven verafschuw als de pest.

Het blauwe meisje en de andere kleuren van de verschrikking, Greta Seghers,

 • vrezen als de pest

"En wat de politiek betreft, laten we het daarover maar niet hebben: daarin vrezen ze schrijvers als de pest, worden ze als onverantwoordelijken gezien en op zijn best beschouwd als duizendpoten, op zijn slechtst als niksnutten."

De Standaard,

Haar doel was wel terdege de branddeur naast de kamers van de rector Keulemans! Weinigen hielden echt van de geestelijke, maar allen vreesden hem als de pest.

Heeresma helemaal, Heere Heeresma,

Hij wist dat ik een verplichte repatriëring naar een vaderland dat ik net voldoende kende om het te verafschuwen, vreesde als de pest.

De stoelendans, Paul Koeck,

 • wantrouwen als de pest

Het probleem met middenstanders was, volgens Sjanti, dat ze altijd alles voor niks wilden krijgen en elke verandering wantrouwden als de pest.

De langverwachte, Abdelkader Benali,