als de vos de passie preekt, boer, pas op je ganzen


als de vos de passie preekt, boer, pas op je ganzen 1.0

een huichelaar moet je niet vertrouwen; pas op voor schijnheilige praatjes
Zie ook de verbinding een vos die de passie preekt.

Algemene voorbeelden


Er leek dus eindelijk iets moois te bloeien tussen Vlaanderen en zijn hoofdstad. Maar als de vos de passie preekt, boer, let op uw ganzen. Want de realiteit van het partnership tussen Vlaanderen en onze hoofdstad is lichtjes anders dan uit de verklaringen blijkt.

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=1Q3L4O79,

Hoe was dat spreekwoord ook alweer... Als de vos de passie preekt boer let op uw kippen? Je kunt alleen maar hopen dat ze doen wat ze beloven, kijkend naar de Nederlandse en Europese politici doet het ergste vrezen, velen doen het tegenovergestelde van datgene dat ze zeggen.

http://www.artikel7.nu/zz1/pro-israelische-arabische-partij-bij-de-verkiezingen.html,

Nu lijkt het alsof de rollen zijn omgedraaid en schrijft het blad over 'bangelijk Nederland'. En: 'De minister heeft er kennelijk alles voor over om de Nederlandse vrijheden in te perken.' Het verschil is dat toen de gezeten burgerij op de korrel werd genomen, en nu de moslim. In het eerste geval dient het gezag op te treden, in het tweede geval is de vloer voor de onruststokers. Als de vos de passie preekt, boer let op uw kippen.

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/920511/2008/05/31/Waar-zijn-de-humor-en-de-vrijheid.dhtml,

Want klimaatverandering is nu juist een duidelijk voorbeeld van falen van de markt. De oproep om de markt de vrijheid te geven in de strijd tegen klimaatverandering doet denken aan het oudhollandse gezegde 'Wanneer de vos de passie zingt, geldt: boer let op je kippen'.

http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/archief/article/detail/1648213/2007/01/18/Klimaatbeleid-is-geen-zaak-voor-bedrijfsleven.dhtml,

Als de vos de passie preekt, boer pas op je kippen. Wat de marter preekt weet ik niet, maar de boerin was mooi te laat! Op 30 mei vind ik op klaarlichte dag 3 dode kippen en de 4e is zoek. Waarschijnlijk de vos want die neemt z'n maal als de rest van ons ook aan tafel schuift. Lekker rustig in de basse cour. Mijn kreupele grijze kip ontsnapt in eerste instantie. Tot de dag erna, dan heeft ook zij er aan moeten geloven.

http://www.maubranche.com/nieuws/Nieuwsbrief_2010_06.pdf,

Maar wie had het weer over een eendrachtig België na Rolland Garros? Dezelfde Di Rupo die nu met veel plezier een paritaire Senaat gaat ontwerpen, verklaart "enkel in België royalist te zijn" en vrolijk verder defederaliseert. Als de vos de passie preekt, boer let op uw ganzen!

http://www.belgischeunie.be/nederlands/indexnl.htm,

Dat er simpelen van geest zijn die de positie van de Nederlandse taal in de Europese Unie van bijkomstig belang achten nemen wij erbij, een aloude Vlaamse spreuk indachtig: "Wanneer de vos de passie preekt, boer let op uw ganzen".

De Standaard,

De risées zijn zij die morele verklaringen afleggen in een tijd, dat de overheidsborden langs de snelweg (Zzzzz, slaapt U al?) een onverdroten cynisme uitstralen. 'Als de vos de passie preekt, boer pas op je kippen', luidt terecht de volkswijsheid.

Meppeler Courant,