als een hond


als een hond 1.0

op een mensonwaardige wijze; in mensonwaardige omstandigheden
Gebruikt als resultatieve werkwoordsbepaling bij werkwoorden als behandelen, creperen en leven.

Algemene voorbeelden


Dat was de basis: in een wereld die je als een hond behandelde, moest je als een hond leven.

De Standaard,

'Ik sterf, goddomme wat een pijn, ik krepeer als een hond!'

De steen der wijzen, J.M.A Biesheuvel,

"De enigen die werk kunnen vinden zijn Mobutisten en kinderen van Mobutisten en kleinkinderen van Mobutisten", zucht hij. "Mobutu leeft in zijn paleis in Gbadolite als een koning en wij leven als honden."

De Standaard,