alsook


alsook 1.0

((vooral) geschreven taal)

zoals ook; evenals; alsmede
Gebruikt om met enige nadruk nog iets toe te voegen aan wat of wie al genoemd is. Vaak ook in de combinatie zowel [...] alsook.

Algemene voorbeelden


Hij verstuurde al een aangetekend schrijven waarin hij de ontbinding van het contract eiste, alsook de onmiddellijke terugstorting van de geïnvesteerde bedragen.

De Standaard,

De raadkamer verlengde gisteren de aanhouding van Dutroux en Martin, alsook die van Jean-Michel Nihoul.

De Standaard,

Mijd tijdens de kuur alle vitamineproducten, die suikers of vetten bevatten, alsook kauwgom (tenzij suikervrij), keelpastilles, hoestsiropen.

http://www. kpg. nl/therapie. html

Deze cursus omvat 18 lesuren theorie alsook praktische oefeningen i.v.m. brandbestrijding, eerste hulp en maatregelen bij incident of ongeval.

http://www.iwt-itr.be/iwt/doel.html

Op de bovenverdieping zijn het speelgoed en de kampeerartikelen te vinden, alsook het uitgebreide assortiment tuinartikelen en rietwaren.

Meppeler Courant,

Op 8 december liep een eerste belangrijke deadline af, waartegen Irak een accuraat en volledig overzicht diende te geven van zijn programma's ter ontwikkeling van chemische, biologische en nucleaire wapens, alsook van zijn ballistische raketten.

http://www.law.kuleuven.ac.be/iir/eng/activities/proceedings/WMD2002/IntroJanWMD.pdf,

Als één van de stichters van het moderne design, had Alvar Aalto grote invloed op Charles en Ray Eames alsook op George Nelson, ontwerpers die ook vormelijke bezorgdheid combineerden met humanistische idealen.

http://www.dside.yucom.be/pag10.htm#academisch

Hij [...] ontwierp zelf bakstenen, alsook tegels, deurklinken, vazen, lichtarmaturen en meubelen.

De Standaard,

Hoewel je als trader dus meestal thuis zit, ben je feitelijk constant afwezig. Nu kom je dit wel vaker tegen als iemand erg begaan is met zijn werk. Maar bij daytraders ligt het dikwijls toch anders. Met als gevolg dat er de nodige brokken gemaakt worden, zowel in de zakelijke alsook in de privésfeer.

Brabants Dagblad,

Zowel Hutt en Burkitt (in: 'The Geography Of Non-Infectious Disease') alsook Kurian (in: 'The Book Of World Rankings') beschrijven het verband tussen baarmoederkanker en diabetes enerzijds en de consumptie van dierlijke vetten anderzijds.

http://users.pandora.be/multiple.sclerose/Zuivel.html

Het wetsvoorstel behelst ook een aanpassing van het stelsel van regulerende mineralenheffingen (= aanscherping MINAS). Dit systeem is in 1998 ingevoerd met de bedoeling de veehouders te ondersteunen in het mineralenmanagement. Onder deze noemer is MINAS gepromoot door zowel de overheid alsook diverse belangenbehartigende organisaties.

http://www.nvv.nl/