ambteloos


ambteloos 1.0

( Gezegd van personen)
zonder ambt; zonder een ambt te bekleden

Algemene voorbeelden


In de column, die Verdonk de nodige bedreigingen opleverde, nam de oud-politica het op voor de bontindustrie [...]. Fractievoorzitter Kuiper van TON Utrecht stelt dat hij veel commentaar heeft gehad van kiezers en dat hij daarom zijn excuses voor de column aanbiedt. Hij heeft nog niet met zijn ambteloze partijleider gesproken, zo weet RTV Utrecht.

http://www.spitsnieuws.nl/archives/binnenland/2011/05/ton_sorry_voor_bontcolumn_rita.html,

Sinds 1931 is in het "Große Haus" het Internationale Krantenmuseum gehuisvest. Het museum komt voort uit een verzameling van de Akense ambteloze geleerde Oskar von Forckenbeck.

http://www.route-charlemagne.eu/stationen/Zeitungsmuseum/index.html?lang=NL

Het was voor de ambteloze Da Costa niet altijd eenvoudig van zijn bemiddelde Réveilvrienden afhankelijk te zijn. Dubois wijst op de overeenkomst tussen Da Costa met zijn leermeester Bilderdijk in dit opzicht.

http://www.wapenveldonline.nl/viewArt.php?art=448,

Combinatiemogelijkheden


met substantief


  • ambteloos burger

Cohen is liever deeltijd-politicus. In maart hoopt hij voor de PvdA te worden gekozen in de Eerste Kamer. Sinds augustus was Cohen ambteloos burger.

NRC,

"Maar het Joegoslavische leger - zeg maar het Servische leger - maakt zich op voor een nog veel brutalere oorlog", vertelde Mario Nobilo, de woordvoerder van president Franjo Tudjman. Nobilo was een jaar eerder de krant in Brussel al eens komen bezoeken, toen nog als ambteloos burger.

De Standaard,

Djindjic bleef premier van Servië, Kostunica was weer ambteloos burger.

http://www.gva.be/dossiers/-j/joegoslavie/djindjic.asp,

Ik zei – als ambteloos burger, maar met hart voor Volksgezondheid – dat ik Lex van den Ham graag nogmaals aanbeval als permanente vervanger voor Van Lieshout.

Blinde ambitie, Eduard Bomhoff,

Claes, nu ambteloos burger, struikelde over de Agusta-affaire en Delcroix.

De Standaard,

Vice-president Nixon verloor in 1960 van senator Kennedy, vice-president Humphrey delfde in 1968 het onderspit tegen ambteloos burger Nixon.

http://www.nrc.nl/W2/Lab/AmVerkiezingen/001020-a.html,

met werkwoord


  • ambteloos blijven
  • ambteloos worden
  • ambteloos zijn
  • iets ambteloos doorbrengen

Niet lang nadat Van Hooff ontslag had genomen, trok ook Verhoysen zich terug. Hij zou tot 1810 ambteloos blijven.

http://www.thuisinbrabant.nl/personen/v/verhoysen,-peter,

Met de komst van de Fransen in 1795 moesten alle Oranjeklanten hun ambten neerleggen. Ook Petrus Hofstede wordt ambteloos.

http://www.axisfestival.nl/pdf/geschiedenis-hofstedehuis.pdf

Zijn vrijwillig ontslag in 1942 kostte hem ook zijn baan als leraar. De rest van de oorlog is hij ambteloos geweest. Uitingen van Thiels afschuw van totalitaire regimes treft men in zijn geschriften veelvuldig aan. Ze zijn tekenend voor zijn engagement.

NRC,

Christiaan is zelf nooit getrouwd. Voor zeventiende-eeuwse geleerden was dat overigens niet uitzonderlijk. De jaren die hij na zijn studie ambteloos doorbrengt behoren tot de meest productieve uit zijn carrière.

http://www.phys.uu.nl/~huygens/bio1_nl.htm

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


ambteloos 1.1

zonder ambt in de kerk; zonder een religieus ambt te bekleden

Betekenisbetrekking


specialisering
Betrokken betekenissen 1.0 : 1.1

Algemene voorbeelden


Vanouds leeft er in de christelijke kerken drieërlei opvatting over het ambt. De eerste, de reformatorische, ziet de ambtsdrager niet slechts in de gemeente, maar als vertegenwoordiger van Christus tevens als het ware tegenover de gemeente. De tweede poneert dat de ambtsdrager door speciale, sacramentele wijding ver boven de gewone, ambteloze mensen, de 'leken' staat. De Rooms-Katholieke Kerk hangt deze visie aan. Volgens de derde opvatting is het kerkelijk ambt eigenlijk een soort verlengstuk van "het ambt der gelovigen."

http://oud.refdag.nl/vp/000202vpco.html,

De geschiedenis van Daens - van glorievolle dagen tot de vernedering als ambteloze priester - wordt samengevat.

http://www.daens.org/brochure.htm

ambteloos 2.0

( Gezegd van iemands leven of perioden daarvan)
doorgebracht zonder een ambt te bekleden

Betekenisbetrekking


metonymie
Betrokken betekenissen 1.0 : 1.1

Algemene voorbeelden


Waar in de havenstad Rotterdam de harde maar rechtvaardige hand en de rechtlijnigheid zijn tienjarige ambtstermijn kenmerkten, mag de VVD'er nu, na een ambteloze periode van bijna een jaar, het Tilburgse schip proberen vlot te trekken.

http://www.binnenlandsbestuur.nl/vakgebieden/publieke-zaken/opstelten-waarnemend-burgemeester-tilburg.135683.lynkx,

In de Gouden Eeuw verschenen voor het eerst geleerden ten tonele die van de geschiedbeoefening hun vak probeerden te maken. De studie van het vaderlandse verleden was in deze tijd vooral een vrijetijdsbesteding van bestuurders, juristen, predikanten en hoogleraren. Maar de oudheidkundigen Arnoldus Buchelius in Utrecht en Petrus Scriverius in Leiden kozen voor een ambteloos leven, zodat ze al hun tijd konden besteden aan de geschiedenis.

http://www.wevervanwijnen.nl/top10uitgebreid.asp?isbnoud=907040348X&titel=Geschiedenis+als+ambacht+&isbn=9789070403485

En dan is er in die ambteloze periode opeens een vriend, die zegt: "Zou je niet wat kunnen doen in de gespreksgroep in het zorgcentrum". En daar begin ik dan. En al gauw zit ik ook in een ziekenomroep. En na dat 'sabbatical year' lijkt er iets nieuws aan te komen.

http://blog.seniorennet.be/mijnleven/archief.php?startdatum=1245621600&stopdatum=1246226400,

In 1795 waait de revolutie naar ons vaderland over. De Republiek stort ineen. De Prins verlaat het land en van Spaen vestigt zich weer op Bellevue. In het ambteloos leven teruggekeerd, gaf van Spaen zich nu geheel en al over aan wetenschappelijke studiën.

http://www.streekarchivariaat.nl/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=139,